Starší příspěvky

  • expand2019 (64)
  • expand2018 (129)
  • expand2017 (49)

Obecní úřad

Vítání jara

Toto úterý 2. 4. 2019 se otevřely dveře naší základní školy rodičům, prarodičům, žákům i bývalým žákům a všem našim příznivcům, kteří přijali naše pozvání a zúčastnili se tradiční akce Vítání jara. V tento krásný slunečný den nás uvítaly děti ze ZŠ, MŠ i ZUŠ se svým vystoupením. Následovaly již tradiční dílničky, kde si děti vyráběly jarní a velikonoční dekorace. K tomu jsme mohli zakousnout dobroty, které nám připravily paní kuchařky. Foto, video

Lucie Pilátová

Dušan má Xixu a Xixa má talent – 10. ročník

V úterý 2. 4. 2019 se uskutečníl jubilejní 10. ročník naší talentové soutěže. Tématický den – zlatá 80. léta a džínová móda – doplnil atmosféru celé akce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. První  tvořili jednotlivci a dvojice, druhou skupiny. Porota v čele s Davidem Ulrichem to měla letos velmi těžké, neboť všechna vystoupení se našim odvážným soutěžícím velmi povedla. Zpívalo se, tančilo, přednášely básně, viděli jsme skoky mladých atletů. Úžasné bylo vystoupení žáků hudební nauky  – naším vestibulem se rozezněla píseň Bohemian Rhapsody, osmáci se vrátili do dětských let a představili nám Svěrákovu Červenou Karkulku. Porota všechny vystupující podpořila, ale vítěz může být jen jeden.

I. kategorie: 1. místo – Natálie Štegnerová s písní Když nemůžeš, tak přidej víc; 2. místo – Štěpánka Nyklová s písní Pátá; 3. místo – Elen Štěpánová s písní Den je slunečný a taneční duo Klára Palagyiová a Barča Buchtová

II. kategorie: 1. místo – Adam Hrabovský, Nikolas Štěpán, Vojtěch Kocián a Jaroslav Dostál – parkour; hudební skupina děvčat – Klaudie Borůvková (zpěv), Michaela Daňová, Zuzana Bogyi a Kateřina Hamalová (kytary); 3. místo – 8. třída – Pohádka o Červené Karkulce

Všem vystupujícím patří velké poděkování za odvahu a za nádherná vystoupení. Foto, video

Pernštejni

Na aprílové pondělí k nám zavítala pardubická skupina historického šermu Pernštejni. Jejich výukové programy jsou vždy poutavé, zajímavé a pomáhají vykreslit historická období. Tentokrát vystoupili pro všechny žáky školy s tématem: “Řím – legionáři, gladiátoři a Caesarové”. Vystoupení bylo interaktivní, vyžadovalo i zapojení našich žáků. Děkujeme. Foto

Letem světem – I. ročník – Afrika

Dne 26. 3. se naší škole uskutečnil 1. ročník projektu Letem světem, v kterém jsme se rozhodli postupně poznávat jednotlivé světadíly. Prvním z nich byla Afrika. Od rána hrála v rozhlase africká hudba, žáci se v jednotlivých třídách nejdříve seznámili s tématem a pak začali tvořit. Někteří poznávali přírodu Afriky, masky, domorodé obyvatelstvo, styl oblékání, africké rytmy, jídlo … Svoji práci pak všichni odprezentovali před ostatními žáky. Atmosféru Afriky dotvořilo určitě i vystoupení rodilých mluvčích, kteří děti seznámili s životem v Africe, odpověděli na zvídavé otázky a pak si s nimi zatančili africké tance. Den v Africe byl skvělý a těšíme se na příští rok – třeba v Asii… Foto I. stupeňFoto 2. stupeňRozhovorVideo

Zuzana Stejskalová

Matematický klokan 2019

Naše škola se tradičně zapojuje do mezinárodní soutěže Matematický klokan. Letošní den „D“ přišel na pátek 22. března 2019. Žáci 2. až 9. ročníku usedli na 60 minut do školních lavic a řešili příklady na logické myšlení. Úlohy jsou sestaveny ve skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů. Za každou špatnou odpověď je odečten jeden bod. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je úloh v dané kategorii, tj. 24 bodů (u Cvrčka  18 bodů).

Kategorie Cvrček (2. a 3. třída): 1. Bart Dorotík (2.A),  2. Hynek Boháč (3.) a 3. Lucie Velímová (2.A) a Veronika Hýlová (3.)

Kategorie Klokánek (4. a 5. třída): 1. Rozálie Polášková (5.), 2. Marek Dvorský (5.), 3. Matouš Filgas (4.B) a Matěj Bartoš (5.)

Kategorie Benjamín (6. a 7. třída): 1. Filip Janošec, (6.) 2.Samuel Šmýra (7.), 3. Jakub Polášek (7.)

Kategorie Kadet (8. a 9. třída): 1.Vojtěch Kacmarz (9.) , 2.Marcel Kováč (9.), 3. Pindur Jan (8.) Foto

Jana Boháčová

Exkurze na Vítkovické střední průmyslové škole

V rámci projektu OKAP – „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“ se žáci 8. a 9. třídy naší školy zúčastnili několika po sobě jdoucích exkurzí na Vítkovické střední průmyslové škole v Ostravě-Hrabůvce. Žáci se v rámci dané exkurze rozdělili do dvou předem zvolených skupin. Jedna z nich se zabývala elektrotechnikou, kde si mohli vyzkoušet např. pájení, zapojování obvodů aj. Druhá skupina měla ve svém programu vzduchotechniku a CNC stroje. I zde si mohli žáci prakticky vyzkoušet ovládání CNC stroje a nakonec si odnést suvenýr v podobě opracovaného dřeva. Na další spolupráci s touto školou v rámci projektu OKAP se můžou těšit ještě během tohoto školního roku i mladší ročníky. Foto

Eva Dohnalová Šimečková

Předškoláci v 1. třídě

Ve středu 13. 3. navštívili předškoláci z naší MŠ své starší  kamarády v 1. třídě. Seznámili se s prostředím školy a s pomocí prvňáčků si vyzkoušeli práci školáka. Společně roztřídili obrázky k písmenkům, na obrázku robota si zopakovali geometrické tvary, prohlédli si učebnice a sešity a někteří si zkoušeli pracovat i na interaktivní tabuli. Foto

Chraňme přírodu

Chraňme přírodu – naše škola se zapojila do projektu RECYKLOHRANÍ, v rámci kterého budeme sbírat použité baterie. Sběr bude probíhat na třech místech: vrátnice ZŠ, MŠ Nad Zámkem a MŠ v budově základní školy. Na výše uvedených místech potkáte zeleného žabáka, do kterého baterie hodíte. Sběr bude probíhat do poloviny června. Děkujeme, že jste ohleduplní k životnímu prostředí. 

Mgr. Eva Dohnalová Šimečková

Společné propojení zkušeností – 1. setkání

Ve dnech 13. a 14. února naši pedagogové společně s dvaceti žáky 8. ročníku navštívili partnerskou školu ve slovenské Rakové u příležitosti společného projektu – Společné propojení zkušeností. 1. setkání bylo zaměřeno na extrémismus, šikanu, projevy šikany, oběti šikany, metody a způsoby řešení formou přednášky, besedy a skupinové práce. Pro žáky byl připraven i doprovodný program – soutěž – jak rozumíme slovensky a bowling. Navštívili jsme také slovenskou Základní školu Milana Mravca, kterou nás provedli žáci 9. třídy a na obecním úřadě nás přivítal starosta obce. Děkuji panu řediteli Jozefu Haviarovi za perfektní přípravu a krásný pobyt. Foto

Vaření v 5. třídě

Únor v pracovních činnostech pro 5. třídu patří výběru a přípravě jednoduchého pokrmu, pravidlům stolování a přípravě tabule. Páťáci se toho to úkolu zhostili velmi dobře a připravili výborné pokrmy. Zároveň se naučili jak správně připravit stůl a poté společně ochutnávali vše, co připravili. Foto