Starší příspěvky

  • expand2019 (107)
  • expand2018 (128)
  • expand2017 (49)

Šablony 2

Obecní úřad

--> Zahájení stavby hřiště za školou

Dne 23. září 2019 začnou přípravné práce pro zahájení stavby hřiště za školou. Z tohoto důvodu dojde k uzavření přístupové cesty ke škole kolem pošty. Stojany pro jízdní kola žáků budou v průběhu prvních dní přesunuty na školní dvůr – prostor za starou školní budovou. Prosíme rodiče i žáky, aby příjezdovou cestu kolem pošty nepoužívali a dbali tak bezpečnosti své i svých dětí.

Děkujeme za pochopení.

Velká cena malých zoologů

Dne 11.9. 2019 se 5 sedmičlenných družstev vybraných žáků ze 4. třídy a 5. tříd zúčastnilo tradiční soutěže Velká cena malých zoologů, letos s tématem “ Domestikace a domácí zvířata v Zoo Ostrava (Domestikace obecně; předci domácích zvířat; vzhled, stavba těla, chování, způsob života, chov a užitkovost domácích zvířat chovaných v Zoo Ostrava včetně druhů netypicky domácích, ale využívaných člověkem – např. slon)”. Tuto akci každoročně organizuje ZOO Ostrava a je o ni velký zájem.

Žáci během stanovené trasy plnili na jednotlivých stanovištích zadané úkoly z oblasti prvouky a přírodovědy a snažili se dostat do cíle co nejrychleji. Dětem se akce velmi líbila, byly velmi spokojené s ozvláštněním výuky a těší se na další ročník této soutěže. Foto

Sylva Janečková

Všechna družstva je třeba velmi pochválit, neboť z celkového počtu 63 družstev se čtyři naše družstva umístila do 21. místa. Nejlepšího výsledku – 5. místo –  dosáhlo družstvo s názvem Krvelační aligátoři a zajistilo si postup do finálového kola soutěže, které se uskuteční v pátek 27.9. Děkuji za reprezentaci školy a držíme palce ve finálovém kole.

Yvetta  Kunzová

 

Slavnostní zahájení školního roku

2. září 2019 jsme v naší škole zahájili školní rok 2019/2020. Zahájení se tradičně zúčastnil starosta obce Ing. Dalibor Dvořák a farář Mgr. Jan Slavík. Ve škole jsme letos přivítali 244 žáků, kteří se budou vyučovat ve 12 třídách. Speciálního přivítání se dostalo 25 našim prvňáčkům, kteří letos poprvé zasednou do školních lavic. I když nám počasí nepřálo, zvládli jsme přivítání v našem vestibulu, který byl zcela zaplněn nejen našimi žáky, ale i přítomnými rodiči. Přejeme všem žákům i rodičům úspěšný školní rok, těšíme se na společné akce a setkávání. Foto

Celostátní kolo soutěže Olympiáda mladých chovatelů 

Ačkoliv jsou prázdniny, některé z našich dětí nezahálí, pilně studují a zároveň se věnují svému koníčku. Ve dnech 7.- 11. srpna 2019 se v Přerově konalo celostátní kolo soutěže Olympiáda mladých chovatelů, kde bylo 125 mladých nadšenců z celé republiky. Z naší školy se této náročné soutěže zúčastnila tři děvčata a velmi pěkně se umístila. 

KLÁRA OTÁHALOVÁ soutěžila letos poprvé v nejpočetnější odbornosti králíci a umístila se na pěkném 7. místě. Již ostřílená AMÁLKA GOLKOVÁ v odbornosti drobní hlodavci získala nádherné 3. místo. Obrovským úspěchem bylo umístění naší “kočkařky”, která letos jela poprvé na celostátní kolo, ZUZANY BOGYI a získala úžasné 1. místo!  

Tato soutěž byla náročná nejen na testy, poznávačky a obhajoby písemné práce, ale také byla bohatá programem. Navštívili jsme přírodovědnou stanici, zájmové středisko a zámek v Přerově, Helfštýn a Dinopark se ZOO ve Vyškově. Celkově se náš okres umístil na 9. místě z 21 okresů.  Foto

Jana Boháčová

Změna bezhotovostní platby stravného (platby z účtu)

Ve školním roce 2019/2020 dochází ke změně termínu platby za stravné.

Platba na daný měsíc vám bude z účtu stažena od 20. do 23. dne předešlého měsíce.

Tzn. stravné na měsíc září vám bude z účtu staženo již v srpnu!

Nově příchozí žáci do MŠ či ZŠ mohou první platbu provést výjimečně v hotovosti u vedoucí školní jídelny, a to poslední dva dny předešlého měsíce (pokud není stanoveno jinak) přímo do pokladny školy.

Směrnice školního stravování – příloha Řád školní jídelny