Starší příspěvky

  • expand2018 (132)
  • expand2017 (49)

Obecní úřad

--> Vánoce s přáteli

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka je tradicí naší školy již několik let. Deváťáci připravili program pro děti mateřské školky i základní školy. 6. 12. 2018 pozval Mikuláš děti 1. – 5. třídy do školní jídelny, kde je čerti postrašili a andílci pohladili. Do pekelného kruhu v rytmu tance ale odvedli paní učitelky. Brzy čerti poznali, že nezbední byli žáci a paní učitelky byly propuštěny. Mikuláš si pozval všechny zlobivé hříšníky, ti mu zazpívali, zarecitovali, proto byly všechny děti obdařeny sladkou odměnou.
V mateřince Sluníčka, Hvězdičky, Broučci i Berušky předvedli Mikuláši parádní recitační a pěvecká čísla. Andílci a čerti si s dětmi dokonce zatančili. Děti si zasloužily balíčky dobrot.
Na obecním úřadě se čertů lekli zaměstnanci i řemeslníci, v kuchyni paní kuchařky, paní uklízečky také, ale až poté, kdy viděly čertovský nepořádek. V ředitelně to bylo jiné, zlobiví čerti 9. A se museli vykoupit básničkou, pomohl Mikuláš i andělé. Foto
Mik Mik Mikuláš,
přišel s čertem na koláč.
Čerte, čerte chlupatý,
nechej pytel za vraty.
Slibuju ti, slibuju,
že už zlobit nebudu.

Hezké Vánoce všem přeje 9. A, R. Němcová, J. Dorotíková

Malý vánoční jarmark

Poslední listopadové páteční odpoledne byla školní jídelna zcela zaplněna. Děti, žáci a dospělí připravili pro rodiče a přátele školy Malý vánoční jarmark. Věnce, svíčky, skřítci, andělíčci, perníčky, cukroví, to vše naše děti dokázaly pod vedením svých učitelů připravit, aby navodili tu pravou adventní atsmosféru přicházejích Vánoc. Žáci 4. třídy si připravili malý kulturní program společně s flétnistkami p. uč. Hýlové, který jsme zakončili rozsvícením našeho vánočního stromečku. Teplo, voňavý punč, řada dobrot a mnoho přátelských setkání. Zkrátka – pravý adventní čas. Děkujeme všem za podporu naší akce. Foto

Dějepisná olympiáda – školní kolo – 48. ročník

Letošní ročník Dějepisné olympiády dostal název Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace. Zadání letošního tematického zaměření zahrnovalo celkem 18 úkolů s časovým rozpětím od Sámovy říše až po 19. století. Velmi dobře se s tématem vypořádal zejména vítěz soutěže, jak o tom svědčí zisk 60 bodů z celkově 70 možných. Soutěž proběhla 23. 11. 2018 a na počtu řešitelů se podepsala nemocnost, práci odevzdalo celkem 8 řešitelů z 8. a 9. třídy. Blahopřání patří suverénnímu vítězi – Adamu Kučerovi (8.A), dále také stříbrnému medailistovi Janu Pindurovi (8.A), bronzový Vojtěch Kaczmarz (9.A) zachraňoval čest 9. ročníku. V okresním kole bude naši školu reprezentovat Adam Kučera. Přejeme mu hodně štěstí!

(Pokračování textu…)

Beseda s panem starostou

Žáci třetí třídy se v rámci prvouky učí o obci. Na zakončení oddílu Naše obec byli navštívit obecní úřad a besedovali s panem starostou ing. Daliborem Dvořákem. Děti si připravily spoustu záludných otázek. Pan starosta jim také ukázal obecní prapor, důležité historické listiny a provedl je obecním úřadem.

Soutěž mladých zoologů 2018

Dne 15. listopadu se vybraní žáci naší školy z 6. – 9. ročníku rozjeli do ostravské ZOO na Soutěž mladých zoologů 2018 v doprovodu p. uč. J. Boháčové a J. Dorotíkové. Tématem letošního ročníku byla Domestikace a česká a slovenská národní plemena. Při přípravě se nám toto téma zdálo jednoduché a pochopitelné, ale bylo obsahově a tématicky náročné. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o zvířatech, které jsou běžně chovány a  také vystavovány nejen na naší staroveské chovatelské výstavě. V mladší věkové kategorii soutěžili žáci pod “krycím názvem” Pandy (Slaná, Otáhalová, Pilnáčková, Tylečková a Pšurný)  a získali 21 bodů, žákyně 7. ročníku (Borůvková, Golková, Kohoutková, Kmitová, Malyšková) si vybraly název Opice a získaly 17 bodů. Ve starší, náročnější, věkové kategorii se s bodovým ohodnocením 22 bodů krásně umístili v “horní polovině tabulky” skupina Lenochodi (Pavliňáková, Pindur, Jančáková a Sulovský) a klučičí skupina s názvem Under armour – bolí mě koleno (Polášek Jan, Piesecký, Palagyi, Pelíšek a Dvorský) získala 17 bodů. Foto

Olympiáda v českém jazyce – školní kolo

Školního kola Olympiády v ČJ, které se konalo 19.11.2018, se zúčastnilo 11 žáků 8.a 9. tříd. Olympiáda se skládala ze dvou částí – jazykové a slohové. Nejlépe si vedla žákyně Karolína Daňová (43b), na 2. místě se umístil Adam Kučera (40b). Oba postupují do okresního kola Olympiády v ČJ, které proběhne dne 28.1.2019 v Ostravě. Vítězům gratulujeme. (Pokračování textu…)

Výsledky sběrové akce

První sběr starého papíru proběhl v prvních listopadových dnech. Celkem bylo nasbíráno  7 453 kg a všem, kteří se zúčastnili, patří poděkování a velká pochvala.  Zvláštní poděkování patří žákům osmé a deváté třídy, kteří pomáhali těchto 7 453 kilo naložit a odnosit. ZŠ odevzda 5123 kg a MŠ 2 330kg. Výsledky: na 3. místě se umístila třída 2. A s 617 kg, na 2. místě 7. třída, která nasbírala 669 kg. Na prvním místě je třída 5., která nasbírala neuvěřitelných 934 kg. Tato soutěž je součástí celoroční soutěže o nejaktivnější třídu. Peníze z akce budou použity na výtvarné potřeby pro žáky školy.

Školní strašidlo

Minulé dva týdny naši jídelnu a vestibul zaplnilo velké množství obrázků a výtvorů na téma Školní strašidlo. Některá strašidýlka byla roztomilá, některá strašidelná a některá až hrůzostrašná. Každopádně si ceníme všech výtvorů a chválíme ty, kteří se do naší školní soutěže zapojili. Všechna strašidla byla moc pěkná a nebylo jednoduché se rozhodnout, které je nejlepší. Naštěstí o výsledcích rozhodli žáci svým hlasováním a tady jsou výsledky. Na prvním stupni se na 3. místě umístil Richard Velím ze 4. A (12 hlasů), na 2. místě Volná Karolína z 5. třídy  a na 1. místě s počtem hlasů 31 Natálka Piačinová ze 4. A.

A co druhý stupeň? Tady všechna tři místa obsadila jedna třída, a to 7. Na  3. místě Amálka Golková (27 hlasů), na 2. místě  Zuzka Bogyi (31 hlasů) a na prvním místě se umístila kontroverzní, někým kritizována, někým chválena mrtvá nevěsta z rukou Aničky Janíkové, Míši Daňové a Kačky Hamalové s počtem hlasů 37.

To ale není vše, učitelé se rozhodli udělit ještě zvláštní cenu, a to třídě 8., za nádherný nápad a provedení strašidel vykukujících ze zdi, a třídě deváté, kteří vytvořili podzimní strašidýlko. Foto

Stejskalová

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Školní kolo této soutěže proběhlo ve středu 14. 11. 2018. Zúčastnili se jí žáci 9. třídy. Jednalo se o písemný test z chemie a celkem mohli získat 60 bodů. Nejlepším řešitelem s celkovým počtem bodů 49 se stal Vilém Hýl, na druhém místě se umístil Marcel Kováč a na třetím Vojtěch Kaczmarz. Tito žáci postupují do druhého kola, které se bude konat 12. 12. 2018 v prostorách SPŠCH Ostrava. Gratulujeme k úspěchu a přejeme hodně štěstí v kole druhém.

Eva Dohnalová Šimečková