Nový školní řád s platností od 1.10.2017

Na první schůzce výboru SRPŠ patřila mezi hlavní body jednání diskuse o návrhu zákazu užívání mobilních telefonů.  Výbor SRPŠ návrh schválil.

Výňatek ze školního řádu:

VIII. Donášení mobilních telefonů, tabletů a notebooků a jejich užívání v budově školy (dále jen MTN)

Do budovy školy je možné donášet MTN, ale je nutné dodržovat následující pokyny:

Ustanovení pro žáky školy:

Pokud žák bude mít ve škole MTN, musí dodržet následující pokyny:

1. Během pobytu ve škole zůstane MTN vypnutý. Žák nesmí během pobytu ve škole MTN používat.
Nechá si jej v aktovce, šatní skříňce nebo MTN nechá doma.

2. Pokud žák potřebuje ze závažných důvodů kontaktovat rodiče, obrátí se na třídního učitele nebo ostatní vyučující.

3. Výjimkou jsou žáci s potvrzeným zdravotním znevýhodněním (např. diabetes).

4. Je zakázáno dobíjení MTN ze spotřebitelské sítě.

5. Nastalo-li by zcizení MTN, musí žák toto ihned nahlásit vyučujícímu.