Organizační schůzka plesu

Blíží se další ročník tradičního školního plesu, který se bude konat 9. 2. 2018.

Spolek rodičů žádá všechny, kdo mají zájem a chuť pomoci při jeho organizaci, aby přišli na mimořádnou schůzku dne 10. 1. 2018 v 17 hodin do sborovny základní školy.

Děkujeme za ochotu

Jitka Rohelová a Lenka Čejková za SRPŠ