Archiv měsíce: Prosinec 2017

--> Plán akcí na prosinec

6. 12. Mikuláš ve školce – nadílka (začátek asi v 9:30)
7. 12. Ekoprogram „Cesta do Betléma“, začátek v 9:00
1. 12. – 18. 12. Pečení perníčků ve třídách
20. 12. Vánoční besídka pro rodiče a děti
19. 12.  Generálka adventního koncertu ve vestibulu ZŠ v 9:30 hodin
21. 12.  Den v přírodě  „Vánoce pro zvířátka“
22. 12.  Dopolední Vánoční nadílka u stromečku ve třídě

--> Plán akcí na měsíc prosinec

8. 12. Ekoprogram „Cesta do Betléma“, začátek v 9:00
14. 12. Vánoční vystoupení dětí a tvořivé dílničky s rodiči
19. 12. Generálka MŠ na Adventní koncert, začátek 9.30 hodin
20. 12. Den v přírodě  „Vánoce pro zvířátka“
21. 12. Adventní koncert dopoledne a večer pro veřejnost
22. 12. Dopolední Vánoční nadílka u stromečku ve třídě

Mikulášská nadílka nejen ve škole

Mik, Miku, Mi, Miku, Mikuláš přišel s čertem na koláč….

Tato slova byla slyšet ve středu 6. 12. v naší škole. Mikuláš s čerty a anděly obdarovávali hodné i “nehodné” žáky. Nadílka pro žáky 1.- 4. ročníku proběhla společně ve školní jídelně. Ostatní žáky školy navštívil Mikuláš přímo ve výuce ve třídách. Všichni se na jejich návštěvu velmi těšili a měli připravenou báseň či písničku. Někteří se možná i trošku báli, i když čerti byli letos velice milí. Velký strach se objevil až při nadílce v mateřské škole. Ale po chvíli, kdy děti zjistily, že se nemusí ničeho bát a že jim právě Mikuláš s čerty přinesl dárečky, šel strach stranou. Naše Mikulášká parta nezapomněla ani na návštěvu Obecního úřadu ve Staré Vsi. Poděkování patří žákům 9. ročníku a třídní p. uč. Hermanové. Tuto tradici splnili na výbornou. Foto

Mikulášská nadílka ve škole – 6. 12. 2017

Staré pověsti české – Pernštejni – 9. 11. 2017

Myslivec ve školní družině

Myslíte, že mezi myslivci potkáte i ženu? Odpověď zní ano! Důkazem je paní Libuše Trybulovská, členka Mysliveckého spolku Odra ze Staré Vsi n.O., která přijala pozvání vychovatelek a přišla se  podělit o zážitky s dětmi ze školní družiny dne 7. 12. 2017. Nechyběla ukázka myslivecké výzbroje – puška, nůž, pas s náboji. Povídání zpestřila vlastními „loveckými“ zážitky a odpovídala na všetečné dotazy. Děti pochopily, jak je důležitá úloha myslivců v zimním období pro zlepšení podmínek zvěře a jak mohou drobným obyvatelům polí a lesů obohatit jejich stůl. Foto

D. Čechovská

Vánoční posezení

vanocesl

Prosinec 2017

Ranní družina

Na přání rodičů v těchto dnech opětovně proběhla ve ŠD anketa na téma Ranní družina.  Ve školní družině je v současné době zapsáno 85 dětí a anketní lístek vyplnili všichni rodiče. Z tohoto počtu projevili zájem o ranní družinu rodiče šesti dětí. Z ekonomických důvodů nelze pro tak nízký počet žáků ranní provoz zajistit.  Od 3. ledna 2018 bude tedy provoz pokračovat v nastaveném režimu, od 11.05 do 16.30 hodin. Anketní lístky jsou archivovány.

Další anketa proběhne před koncem tohoto školního roku.

Bc. Pavla Plečková, vedoucí školní družiny            

Nástup po vánočních prázdninách

Ve dnech 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 mají děti „Vánoční prázdniny“

Provoz v novém roce bude v MŠ i ZŠ zahájen ve středu 3. 1. 2018