Archives

  • collapse2018 (63)
  • expand2017 (55)

Obecní úřad

Ranní družina

Na přání rodičů v těchto dnech opětovně proběhla ve ŠD anketa na téma Ranní družina.  Ve školní družině je v současné době zapsáno 85 dětí a anketní lístek vyplnili všichni rodiče. Z tohoto počtu projevili zájem o ranní družinu rodiče šesti dětí. Z ekonomických důvodů nelze pro tak nízký počet žáků ranní provoz zajistit.  Od 3. ledna 2018 bude tedy provoz pokračovat v nastaveném režimu, od 11.05 do 16.30 hodin. Anketní lístky jsou archivovány.

Další anketa proběhne před koncem tohoto školního roku.

Bc. Pavla Plečková, vedoucí školní družiny