Starší příspěvky

  • expand2018 (95)
  • expand2017 (49)

Obecní úřad

Archiv roku: 2018

--> Plán akcí na září 2018

18. 9. Třídní schůzka pro rodiče v 15.30 hodin ve třídě – pozor – změna času oproti dokumentu – předběžný plán akcí!
25. 9. Den v přírodě s dobrodružstvím ve vagónku.
Do batůžku: pití – uzavíratelné, pamlsek, papírové kapesníky, pláštěnku
25. 9. Vítání podzimu, společná akce ZŠ a MŠ s rodiči v 16 hodin ve vestibulu školy

--> Plán akcí na září 2018

20.9. Informativní třídní schůzky ve třídě Broučci v 16:00 hod.
25. 9. Vítání podzimu v 16:00 v jídelně ZŠ – společná akce s rodiči
26. 9.

Den v přírodě se zvířátkem (pejskem)  

Ve středu 26.09.2018 se v naší třídě Broučci uskuteční Den v přírodě. Dětem dejte s sebou: pevnou obuv, oblečení vhodné do přírody, batůžek, pláštěnku, pití (uzavíratelné) a malou svačinku. V případě nepříznivého počasí se “Den v přírodě” bude konat v náhradním termínu.

27. 9. Interaktivní logopedické divadlo Ententýky v 10:30hod. V MŠ s představením ,,Ve školce”

--> Plán akcí na měsíc září

Čtvrtek 13. září Třídní schůzky v 16.00 ve třídě „SLUNÍČKA“
Čtvrtek 20. září Den v přírodě „Přišel podzim …“ s odpoledním spinkáním ve vagónku „Anežka“

Svačinka v 8.00 hod ve venkovním posezení u fary, v případě chladnějšího počasí v MŠ. Návrat na oběd do MŠ v cca 11.15 hod.

Dětem dejte s sebou:

  • vhodné oblečení do přírody přizpůsobené aktuálnímu počasí, pevnou, uzavřenou obuv, pokrývku hlavy
  • do baťůžku: uzavíratelné pitíčko, malou dobrůtku, kapesníčky a pláštěnku
  • mikinu a čisté tepláky na spaní ve vagónku „Anežka“ nechte v v šatně

 V případě nepříznivého počasí se „Den v přírodě“ bude konat v náhradním termínu. Odpolední spinkání ve vagónku „Anežka“ se uskuteční v termínu za každého počasí!!!

Na všechny akce v přírodě nutné pláštěnky, vhodná obuv a oblečení!!!
Úterý 25. 9.  Vítání podzimu – společná akce s rodiči v ZŠ od 16 hodin
   

 

 

 

--> Základní informace

Školní družina – tel. 603 233 572
I. oddělení Bc. Pavla Plečková 597 457 241 pavla.pleckova@zs-staravesno.cz
II. oddělení Anita Golková 731 270 283 anita.golkova@zs-staravesno.cz
III. oddělení Bc. David Ulrich   david.ulrich@zs-staravesno.cz

Školní družina má kapacitu 90 žáků. Otvíráme 3 oddělení.V letošním roce i ranní družinu.

Školní družina je v provozu od 6:30 do 7:15 a od 11.05 do 16.30 hodin.

Kromě úplaty ve školní družině je vybírán poplatek za odpolední čaj, který činí 100 Kč na celý školní rok. Rodiče musí potvrdit podpisem řád školní družiny a směrnici o stanovení úplaty.

Dokumenty

--> Plán akcí na září 2018

11. 9.  Informativní třídní schůzky pro rodiče v 16:00 hod. ve třídě Berušek
25. 9.  Vítání podzimu v 16:00 hod. v ZŠ – společná akce s rodiči
26. 9.  Interaktivní logopedické divadlo Ententýky v 10:30 hod. v MŠ s představením „Ve školce“
28. 9. pátek  Státní svátek – Den české státnosti

Stará Ves plná chutí 2018

STARÁ VES PLNÁ CHUTÍ 2018

1. ROČNÍK BENEFIČNÍ RODINNÉ A SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI VE STARÉ VSI NAD ONDŘEJNICÍ

O co se jedná?
Stará Ves plná chutí je sousedská slavnost pořádána Lesní mateřskou školou Mraveniště, Základní a mateřskou školou Stará Ves nad Ondřejnicí a Obecním úřadem Stará Ves nad Ondřejnicí.
Cílem slavnosti je zlepšování života v obci za pomoci jeho obyvatel – tedy Vás. Slavnost je benefiční a výtěžek bude věnován patnáctileté Hance Sušovské ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, která se již třetím rokem potýká se závažným onkologickým onemocněním.

Slavnost proběhne v sobotu 20.10. 2018 od 11:00 na zahradě Lesní Mateřské školy Mraveniště.

Zahrada na jeden den ožije stánky s dobrotami všeho druhu. Například s domácím chlebem, tvarohovými koláčky, hustou zeleninovou polévkou, hovězím guláškem a spoustou dalšího.

Možnosti zapojení se:

1. Navštivte nás jako hosté. Nechte si pohladit chuťové pohárky různými dobrotami. Pojďte si popovídat se svými přáteli a také poznat své sousedy. Pojďme strávit příjemnou sobotu a přispějeme tak společně na dobrou věc.

2. Buďte kuchařem, pekařem, cukrářem…! Rádi pečete, vaříte, grilujete nebo máte nějaké skvělé recepty o které byste se rádi podělili? Přidejte se k nám a otevřete si vlastní stánek s jídlem. Jak na to?
Kontaktujte Terezu Hudečkovou na telefonním čísle 739 669 345 nebo zašlete email na: skolkamraveniste@email.cz

Těšíme se na Vás!

Odhlašování obědů

Na základě diskuse na schůzce důvěrníků SRPŠ byla provedena úprava v odhlašování obědů:

Strava se odhlašuje nejpozději jeden pracovní den předem do 13.00 hodin prostřednictvím:
děti MŠ
• na webu estrava (odkaz na webu školy) prostřednictvím kódu (číslo) a hesla, které obdrží zákonni zástupci od vedoucí školní jídelny nebo prostřednictvím tř. učitelů. Zákonný zástupce je povinen vzhledem ochraně osobních údajů si po prvním přihlášení heslo změnit.
• výjimečně emailem na adrese: jidelna.staraves@seznam.cz opět jeden pracovní den předem do 13.00 hodin

žáci ZŠ a zaměstnanci:
• jen na webu estrava (odkaz na webu školy) prostřednictvím kódu (číslo) a hesla, které obdrží zákonni zástupci od vedoucí školní jídelny nebo prostřednictvím tř. učitelů. Zákonný zástupce je povinen vzhledem k ochraně osobních údajů si po prvním přihlášení heslo změnit.

První den absence je nárok na dotovaný oběd, který je možno odebrat do jídlonosiče (u žáků ZŠ označeným kodem čipu) s možností vyzvednutí po domluvě až do 15:30 hodin, obvykle od 11:15 – 13:00 hodin. Výjimečně lze oběd první den absence odhlásit ráno emailem do 7 hodin.
Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve škole a žák – dítě (zákonný zástupce) stravu za sníženou úplatu odebrat nemůže.

NEOMLUVENÁ NEPŘÍTOMNOST – NEODHLÁŠENÁ STRAVA:
Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že od druhého dne neomluvené nepřítomnosti se žákovi započítává strava jako cizímu strávníkovi, to je za cenu 65 Kč.

Adaptační kurz – 6. ročník – Již potřetí …

… ve dnech 13. – 14. září 2018 absolvovali žáci 6. ročníku adaptační kurz ve Staré Vsi u Rýmařova, pořádaný agenturou STAN  (Special Team for Adventure in Nature). Ve čtvrtek nám přálo krásné slunečné počasí, kdy si všichni vyzkoušeli horolezeckou stěnu. Někteří zdatní vylezli v lanovém centru až do třetího patra – do cíle. Odvážlivci si mohli „skočit“ z dvacetimetrové výšky. Během těchto aktivit vládla bezvadná atmosféra plná podpory, nadšení a humoru. Ve večerních hodinách jsme navštívili nedaleký les, kde jsme stavěli „příbytky pro zvířátka“.

 V pátek od rána lilo, po skupinkách jsem navštívili nedaleký krytý bazén. Stmelovali jsme kolektiv týmovými hrami. V pátek odpoledne po veselé cestě domů ze Staré Vsi u Rýmařova do Staré Vsi nad Ondřejnicí jsme se s úsměvem a mnoha zážitky rozcházeli domů.       

autor Mgr. J. Boháčová

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 18. září 2018

  1. V první třídě byl zvolen nový třídní důvěrník a to za 1. – Kunčárová Veronika
  2. V 5.ročníku byl zvolen nový třídní důvěrník – Mgr. Štegnerová Monika
  3. V oddělní Hvězdiček v MŠ byl zvolen nový třídní důvěrník – Ing. Lenka Špidlová
  4. Byla nám představena nová zástupkyně školy – Mgr. Zuzana Stejskalová. (Pokračování textu…)

Seznam členů

Kontaktní email: srps.staraves@seznam.cz
1.
 Veronika Kunčárová
2. A  Pavel Raška
2. B  Marián Nykel
3.
 Ing. Petra Paličková
4. A
 Ing. Václav Šmýra
4. B
 Eliška Petrošová
5.  Mgr. Monika Štegnerová
6.
 Lenka Čejková
7.  Sylvie Chalupová Maxová
8.  Diana Kraus
9.  MVDr. Jitka Rohelová
Broučci  Anna Zahradníková
Berušky  Kamila Pavelková
Hvězdičky  Lenka Špidlová
Sluníčka  Renáta Pecháčková
pokladník  Lenka Křížová