Archiv měsíce: Leden 2018

Berušky v lednu 2018

Berušky v prosinci 2017

Mikuláš


Lyžařský kurz pro žáky 6. a 7. třídy

Pro přihlášené žáky 6. a 7. třídy proběhne v letošním roce lyžařský kurz.

Místo kurzu: Velké Karlovice, chata Kyčerka.

Termín 5. 3. – 9. 3. 2018.

Cena včetně zálohy je 2700 Kč. Cena zahrnuje stravu, ubytování, vleky, v roce 2018 se navýšily ceny.

Bližší informace dostanou žáci písemně začátkem února.

Organizátorem výcviku je p. uč. Romana Němcová.

Pozvání na školní ples

ples2018zpravodaj

Poděkování

Děti z mateřské školy děkují starším kamarádům z deváté třídy za vyrobení tří krásných krmítek pro ptáčky. Využijeme je k environmentální výchově a hlavně pro radost opeřeným kamarádům!

Těšíme se na další spolupráci…

Berušky, Broučci, Hvězdičky a Sluníčka

Leden 2018

Návštěva kostela s prohlídkou jesliček

Ve čtvrtek 4. ledna navštívily děti ŠD místní kostel sv. Jana Křtitele. Prohlédly si jesličky a otec Jan jim vyprávěl příběh o narození Ježíška. Svůj, pro děti upravený výklad, ozvláštnil ukázkou kadidelnice a vůní kadidla. Na závěr jsme si společně zazpívali koledy. Foto

Bc. Pavla Plečková

Využití školní knihovny ke zlepšení enviromentální výchovy – mezinárodní projekt Erasmus+ – 2015-2017 

Nový projekt  se zabývá zkoumáním životního prostředí a obohacuje tak   enviromentální výchovu. Společnými partnery jsou školy ze Španělska, Rumunska, Maďarska, Chorvatska, Itálie a Turecka. Celý projekt je zaměřen na čtyři témata: ekosystém, recyklování odpadu, šetření vodou a obnovitelné zdroje energie. Nový projekt  se zabývá zkoumáním životního prostředí a obohacuje tak   enviromentální výchovu. Společnými partnery jsou školy ze Španělska, Rumunska, Maďarska, Chorvatska, Itálie a Turecka. Celý projekt je zaměřen na čtyři témata: ekosystém, recyklování odpadu, šetření vodou a obnovitelné zdroje energie. (Pokračování textu…)

Oslava kultury prostřednictvím hudby – 2013 -2015 – Comenius

Druhý dvouletý mezinárodní projekt Comenius s názvem „Oslava kultury prostřednictvím hudby“.  Do projektu bylo zapojeno 7 škol z těchto zemí:

  • naše škola – Česká republika
  • Sully Primary School – Anglie
  • Kranichdammschule – Německo
  • Kraslava Secondary School Varaviksne – Lotyšsko
  • Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej w
  • Katowicach – Polsko
  • Kronstad skole – Norsko
  • Keskustan koulu, Kuusankoski – Finsko

(Pokračování textu…)

Barvy, tvary, emoce – 2009-2011

Barvy, tvary, emoce – Colors, shapes, emotions

V červenci roku 2009 jsem získali projekt Comenius. Comenius  je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské školy, základní školy, střední školy. Cílem programu je spolupráce, komunikace v některém ze světových jazyků, objevování nových informací o zemích a školách zapojených do projektu. Tento projekt jsme podávali v únoru 2009. Naše národní agentura (NAEP) posuzovala všechny možné detaily  a nakonec vše schválila. Projekt partnerství nabízí učitelům a žákům pracovat na společných tématech, o která se zajímají.

(Pokračování textu…)