Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do I. ročníku se v naší základní škole uskuteční 5. 4. 2018 – čtvrtek  od 13 do 17.30 hodin v I. patře základní školy.
V MŠ si v druhé polovině března můžete rezervovat čas zápisu. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a žáci po odkladu. Pro zápis je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Nutno vyplnit žádost a nejpozději odevzdat do 20. března 2018 v MŠ nebo sekretářce školy. Žádost si vyzvedněte v MŠ nebo stáhněte na webových stránkách školy. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad školní docházky a u zápisu v naší škole byly v loňském roce.