Archiv měsíce: Duben 2018

--> Plán akcí na duben a květen 2018

13. 4. focení jednotlivých dětí podle zájmu rodičů
18. 4. Divadlo loutek Ostrava – představení „Broučci“ odjezd od školky v 8:00
konec dubna Den Země – podrobnosti budou upřesněny
30. 4. a 2. 5. Sběr starého papíru
začátek května Exkurze v kostele – termín bude upřesněn po dohodě s Otcem Janem
7. 5. Ředitelské volno v ZŠ, MŠ má omezený provoz
9. 5. zápis do MŠ
termín bude upřesněn Besídka ke Dni matek
15. 5. focení tříd a skupinek dětí v parku
19. 5. Obecní slavnosti – vystoupení dětí
23. 5. Ekoprogram „Narozeniny Veverky Zrzečky“
  Den v přírodě: Za veverkou, za motýly – termín bude upřesněn podle aktuálního počasí

--> Plán akcí na duben a květen 2018

13. 4. focení jednotlivých dětí podle zájmu rodičů
Polovina dubna Den v přírodě s Beruškami – termín bude upřesněn podle aktuálního počasí
konec dubna Den Země – podrobnosti budou upřesněny
30. 4. a 2. 5. Sběr starého papíru
4. 5. Divadlo loutek Ostrava – interaktivní představení „Mráček a Mračoň“ – odjezd od MŠ v 8:20
začátek května Exkurze v kostele – termín bude upřesněn po dohodě s Otcem Janem
7. 5. Ředitelské volno v ZŠ, MŠ má omezený provoz
9. 5. zápis do MŠ
termín bude upřesněn Besídka ke Dni matek
15. 5. focení tříd a skupinek dětí v parku
19. 5. Obecní slavnosti – vystoupení dětí
23. 5. Ekoprogram „Narozeniny Veverky Zrzečky“
  Den v přírodě: Za veverkou, za motýly – termín bude upřesněn podle aktuálního počasí

 

--> Plán akcí na měsíc duben 2018

5. 4. Exkurze do „Záchranného útvaru 112 – Centrální požární stanice“ v Ostravě – Zábřehu, odjezd autobusem v 8.30 hod. od MŠ. Do baťůžku dejte prosím dětem pitíčko a malou svačinku (oplatek, jablko, Brumík…)
5. 4. „Zápis do 1. třídy ZŠ“ – pouze pro děti předškolního věku, čas dle záznamu v harmonogramu – viz stoleček u třídy Sluníčka
6. 4. „Dopravní pohádka“ – 8.45 hod., interaktivní divadlo v MŠ se zaměřením na logopedickou prevenci
11. 4. Den v přírodě „Vítáme jaro“ 8.00 – 11.30 hod. Vhodné oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí, pevná obuv, do baťůžku: pitíčko, dobrůtku, pláštěnku.
18. 4. „Broučci“ – divadelní představení Loutkového divadla v Ostravě. Odjezd autobusem v 7.50 hod. od MŠ!!! Začátek představení v 8. 30 hod.
20. 4. Den v přírodě „Den Země“ – 8.00 – 11.30 hod. Vhodné oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí, pevná obuv, do baťůžku: pitíčko, dobrůtku, pláštěnku.
27. 4. „O vodě“ – ekologický program v MŠ, 10.00 hod.
30. 4.
a 2. 5.
„Zelený strom“  – sběr starého papíru – svázaný a zvážený papír odevzdejte u zadního vchodu školy od starých bytovek, počet kg zapište do připraveného seznamu, který bude včas připraven v šatně před třídou.

Stravenky na měsíc květen

Stravenky na měsíc květen 2018 se prodávají:

  • v pátek 27.4. a v pondělí 30. 4. od 7.00 do 16.00 hodin u vedoucí školní jídelny

Ředitelské volno v ZŠ

Z organizačních a technických důvodů bude v pondělí 7. 5. 2018 v základní škole ředitelské volno.

Zápis do 1. ročníku ZŠ – výsledky

Výsledky zápisu

zapis1

Zápis do 1. ročníku ZŠ školního roku 2018/2019

Ve středu 5. 4. 2018 přišlo k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 32 žáků. Přijato bylo 27 a 5 byl udělen odklad povinné školní docházky. Dva rodiče ještě odklad zvažují. Děti se do školy moc těší, měly možnost si i prohlédnout naši školu. Foto

Zápis do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace

73923 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38

ZŠ – tel. 558 669 222, email: skola@zs-staravesno.cz

MŠ – tel. 558 669 248, email: ms.staraves@seznam.cz

vyhlašuje dne 9. 5. 2018 ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ pro školní rok 2018/2019

Zápis bude probíhat v době od 11:00 do 17:00 v kanceláři MŠ Nad Zámkem 497

 K zápisu se dostaví rodiče (zákonní zástupci) se svými dětmi a předloží:

  • rodný list dítěte
  • očkovací průkaz dítěte
  • svůj průkaz totožnosti

Dále u zápisu doloží vyplněné formuláře:

  • Žádost o přijetí
  • Evidenční list dítěte
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Pověření k vyzvedávání dětí z MŠ

Tyto formuláře jsou dostupné na webu školy http://www.zs-staravesno.eu/dokumenty-ms/ či v budově MŠ Nad Zámkem (prostřední vchod).

Z důvodu plynulého průběhu zápisu (aby se netvořily dlouhé fronty) se rodiče zapíší do pořadníku, který bude k dispozici v budově MŠ Nad Zámkem (prostřední vchod) od 3. 4. 2018. Do pořadníku je možné nahlásit se též telefonicky na tel. čísle 558 669 248.

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče!

Mgr. Olga Machačová, ved. uč. MŠ

Dušan má Xixu a Xixa má talent


Vítání jara

Sluníčko nám svítí a věřím, že nemalou zásluhu na tom má naše společné Vítání jara. Žáci a děti ZŠ a MŠ společně s rodiči přivítali jaro 28. 3. 2018, a to tradičním způsobem. Vše jsme zahájili kulturním vystoupením a pokračovali při společné práci v dílničkách. Děti si mohli vyrobit kuřátka, košíčky, kytičky a spoustu dalších pěkných výrobků, které jim pomohly dozdobit jarní svátky. Paní kuchařky připravily tradičně něco na zub, aby se všem práce dařila. Foto