Zápis do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace

73923 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38

ZŠ – tel. 558 669 222, email: skola@zs-staravesno.cz

MŠ – tel. 558 669 248, email: ms.staraves@seznam.cz

vyhlašuje dne 9. 5. 2018 ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ pro školní rok 2018/2019

Zápis bude probíhat v době od 11:00 do 17:00 v kanceláři MŠ Nad Zámkem 497

 K zápisu se dostaví rodiče (zákonní zástupci) se svými dětmi a předloží:

  • rodný list dítěte
  • očkovací průkaz dítěte
  • svůj průkaz totožnosti

Dále u zápisu doloží vyplněné formuláře:

  • Žádost o přijetí
  • Evidenční list dítěte
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Pověření k vyzvedávání dětí z MŠ

Tyto formuláře jsou dostupné na webu školy http://www.zs-staravesno.eu/dokumenty-ms/ či v budově MŠ Nad Zámkem (prostřední vchod).

Z důvodu plynulého průběhu zápisu (aby se netvořily dlouhé fronty) se rodiče zapíší do pořadníku, který bude k dispozici v budově MŠ Nad Zámkem (prostřední vchod) od 3. 4. 2018. Do pořadníku je možné nahlásit se též telefonicky na tel. čísle 558 669 248.

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče!

Mgr. Olga Machačová, ved. uč. MŠ