Archives

  • collapse2018 (80)
  • expand2017 (55)

Obecní úřad

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektřiny dne 8. 6. 2018 nebude školní jídelna vyvařovat pro cizí strávníky. Dětem z MŠ a žákům ZŠ bude poskytnuto polední jídlo v ceně plného oběda.

Děkujeme za pochopení

Vedoucí ŠJ Věra Šindelová