Starší příspěvky

  • expand2019 (64)
  • expand2018 (129)
  • expand2017 (49)

Obecní úřad

Archiv roku: 2019

--> Plán akcí na březen 2019

úterý 2. .4.
Společné vítání jara – vystoupení dětí, tvořivé dílničky (od 16:00)
čtvrtek 4. 4.
Zápis do 1. ročníku ZŠ od 13:00 do 17:30
čtvrtek 11. 4.
Ekoprogram pro třídy Sluníčka a Hvězdičky „Jak sluníčko šilo šaty“
24. – 25.4.
„Zelený strom“  – sběr starého papíru – svázaný a zvážený papír odevzdejte u zadního vchodu školy od starých bytovek, počet kg zapište do připraveného seznamu, který bude připraven v šatně před třídou.
středa 24.4.
Výprava do Planetária Ostrava pro třídy Sluníčka a Hvězdičky na program „Se zvířátky o vesmíru“ + tvořivé dílničky (odjezd v 7:45)
termín upřesněn
Den v přírodě „Otevírání studánek“ – 8.00 – 11.30 hod., termín bude upřesněn dle aktuálního počasí, sledujte prosím informace na nástěnce!!! Vhodné oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí, pevná obuv, do baťůžku: pitíčko, dobrůtku, pláštěnku.
termín upřesněn
„Den Země“ Den v přírodě podle programu jednotlivých tříd – termíny budou upřesněny 

--> Plán akcí na měsíc duben 2019

úterý 2. .4.
Společné vítání jara – vystoupení dětí, tvořivé dílničky (od 16:00)
čtvrtek 4. 4.
Zápis do 1. ročníku ZŠ od 13:00 do 17:30
čtvrtek 11. 4.
Ekoprogram pro třídy Sluníčka a Hvězdičky „Jak sluníčko šilo šaty“
24. – 25.4.
„Zelený strom“  – sběr starého papíru – svázaný a zvážený papír odevzdejte u zadního vchodu školy od starých bytovek, počet kg zapište do připraveného seznamu, který bude připraven v šatně před třídou.
středa 24.4.
Výprava do Planetária Ostrava pro třídy Sluníčka a Hvězdičky na program „Se zvířátky o vesmíru“ + tvořivé dílničky (odjezd v 7:45)
termín upřesněn
Den v přírodě „Otevírání studánek“ – 8.00 – 11.30 hod., termín bude upřesněn dle aktuálního počasí, sledujte prosím informace na nástěnce!!! Vhodné oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí, pevná obuv, do baťůžku: pitíčko, dobrůtku, pláštěnku.
termín upřesněn
„Den Země“ Den v přírodě podle programu jednotlivých tříd – termíny budou upřesněny 

--> Plán akcí na duben 2019

úterý 2. .4.
Společné vítání jara – vystoupení dětí, tvořivé dílničky (od 16:00)
čtvrtek 4. 4.
Den v přírodě pro třídu Berušky – „Hurá za jehňátky“
úterý 9. 4. Divadelní představení „Mráček a Mračoň“ v Divadle loutek Ostrava pro třídu Berušky (odjezd v 9:30 od budovy MŠ)
pátek 12. 4.
Ekoprogram pro třídy Broučci a Berušky „Co se zdálo medvědům“
24. – 25.4.
Sběr starého papíru u zadního vstupu do budovy ZŠ
Druhá polovina dubna „Den Země“ Den v přírodě podle programu jednotlivých tříd – termíny budou upřesněny 

--> Plán akcí na duben 2019

úterý 2. .4.
Společné vítání jara – vystoupení dětí, tvořivé dílničky (od 16:00)
čtvrtek 4. 4.
Den v přírodě pro třídu Berušky – „Hurá za jehňátky“
úterý 9. 4. Divadelní představení „Mráček a Mračoň“ v Divadle loutek Ostrava pro třídu Berušky (odjezd v 9:30 od budovy MŠ)
pátek 12. 4.
Ekoprogram pro třídy Broučci a Berušky „Co se zdálo medvědům“
24. – 25.4.
Sběr starého papíru u zadního vstupu do budovy ZŠ
Druhá polovina dubna „Den Země“ Den v přírodě podle programu jednotlivých tříd – termíny budou upřesněny 

Sběr starého papíru

Vzhledem k ředitelskému volnu dne 24. 4. 2019 proběhne sběr starého papíru v úterý a čtvrtek 23. a 25. dubna 2019 proběhne od 7 do 16.30 hodin. Starý papír přivezte k budově základní školy zadním vchodem od pošty svázaný a zvážený. Množství hlaste u třídního učitele nebo u služby při odevzdání. Prosím lepenku balte zvlášť.

Tyto akce jsou pro rodiče zcela dobrovolné, přispívají však k enviromentální výchově žáků zaměřené na třídění odpadu. Finance získané sběrem budou použity na nákup výtvarných potřeb a nového papíru pro děti MŠ a žáky školy.

Děkujeme

Mgr. Yvetta Kunzová

Zamykání kol

Žádám rodiče žáků, kteří dojíždějí do školy na kole, aby si žáci svá kola v prostoru kolárny uzamykali. Kolárna je zcela uzamčena v době od 7:30 do 12 hodin, poté si již žáci odemykají samostatně a může se stát, že ne vždy zpětně uzamknou. Z tohoto důvodu  dojde také k instalaci kamerového zabezpečení pro objekt kolárny. Děkuji za spolupráci.

Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy

2. pololetí 2018/2019

Návštěva obecní knihovny

Dne 20. března 2019 navštívili žáci školní družiny obecní knihovnu. Máme velice dobré vztahy s obecní knihovnou a knihovnicí paní Michaelou Daňkovou a naše návštěvy se pravidelně opakují.  Aby návštěvy nebyly stereotypní má paní Daňková vždy připravené něco nového, kvízy, hry a legrácky, aby se děti uvolnily a nechaly se vtáhnout do světa knih. Paní Daňková děti provedla knihovnou a při tom jim vysvětlila pravidla půjčování. A pak už začala zábava a dotazy na to či ono. Foto

Bc. Pavla Plečková, vedoucí školní družiny

Přerušení provozu ZŠ a MŠ

Oznamuji všem rodičům, že z důvodu plánovaného přerušení dodávky pitné vody v Obci Stará Ves nad Ondřejnicí vyhlašuji pro žáky základní školy ředitelské volno na den 24. 4. 2019.

Přerušení provozu platí také pro mateřskou školu a školní jídelnu. Nemůžeme zajistit provoz, který by byl v souladu s hygienickými požadavky.

Vítání jara 2019