Starší příspěvky

  • expand2019 (99)
  • expand2018 (128)
  • expand2017 (49)

Obecní úřad

Archiv roku: 2019

--> Informace k novému školnímu roku 2019/2020

--> Plán akcí na září 2019

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

--> Plán akcí na září 2019

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

--> Plán akcí na září 2019

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

--> Plán akcí na září 2019

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Zahájení školního roku 2019/2020

Slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020 se uskuteční v pondělí 2. 9. 2019 v 8:30 hodin před hlavní budovou školy (za příznivého počasí), v případě deštivého počasí ve vestibulu školy.

Po slavnostním zahájení budou ještě zvlášť přivítáni naši nejmenší prvňáčci, které rádi uvítáme v doprovodu svých rodičů. Ostatní žáci půjdou do tříd.

Plánované ukončení nejdříve v 9:30 hodin.

Přezůvky si vezměte s sebou, po skončení si je uložíte v šatně nebo v šatních skříňkách.

 

Oběd bude připraven od 10 hodin.

Školní družina bude v provozu 1. školní den od 9:30 do 15 hodin, ostatní dny již normálně i s ranní družinou: 6:30 – 7:15 a 11:05 – 16.30.

Mateřská škola začíná provoz rovněž v pondělí 2. 9. 2019 od 6:30 do 16:30 hodin.

Srpen 2019

Celostátní kolo soutěže Olympiáda mladých chovatelů 

Ačkoliv jsou prázdniny, některé z našich dětí nezahálí, pilně studují a zároveň se věnují svému koníčku. Ve dnech 7.- 11. srpna 2019 se v Přerově konalo celostátní kolo soutěže Olympiáda mladých chovatelů, kde bylo 125 mladých nadšenců z celé republiky. Z naší školy se této náročné soutěže zúčastnila tři děvčata a velmi pěkně se umístila. 

KLÁRA OTÁHALOVÁ soutěžila letos poprvé v nejpočetnější odbornosti králíci a umístila se na pěkném 7. místě. Již ostřílená AMÁLKA GOLKOVÁ v odbornosti drobní hlodavci získala nádherné 3. místo. Obrovským úspěchem bylo umístění naší “kočkařky”, která letos jela poprvé na celostátní kolo, ZUZANY BOGYI a získala úžasné 1. místo!  

Tato soutěž byla náročná nejen na testy, poznávačky a obhajoby písemné práce, ale také byla bohatá programem. Navštívili jsme přírodovědnou stanici, zájmové středisko a zámek v Přerově, Helfštýn a Dinopark se ZOO ve Vyškově. Celkově se náš okres umístil na 9. místě z 21 okresů.  Foto

Jana Boháčová

Změna bezhotovostní platby stravného (platby z účtu)

Ve školním roce 2019/2020 dochází ke změně termínu platby za stravné.

Platba na daný měsíc vám bude z účtu stažena od 20. do 23. dne předešlého měsíce.

Tzn. stravné na měsíc září vám bude z účtu staženo již v srpnu!

Nově příchozí žáci do MŠ či ZŠ mohou první platbu provést výjimečně v hotovosti u vedoucí školní jídelny, a to poslední dva dny předešlého měsíce (pokud není stanoveno jinak) přímo do pokladny školy.

Směrnice školního stravování – příloha Řád školní jídelny

Rozdělení dětí do tříd mateřské školy ve školním roce 2019/2020

Rozdělení dětí do tříd mateřské školy ve školním roce 2019/2020