Starší příspěvky

  • expand2019 (45)
  • expand2018 (129)
  • expand2017 (49)

Obecní úřad

Zápis do 1. ročníku

Zápis do I. ročníku: 4. 4. 2019 – čtvrtek  od 13 do 17.30 hodin v I. třídě v 1. patře základní školy.
V MŠ si v druhé polovině března můžete rezervovat čas zápisu. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a žáci po odkladu. Pro zápis je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Nutno vyplnit žádost a odevzdat do 22. března 2019 v MŠ nebo sekretářce školy. Žádost si vyzvedněte v MŠ nebo stáhněte na webových stránkách školy. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad školní docházky a u zápisu v naší škole byly v loňském roce.

Maximální počet žáků ve třídě dle školského zákona je 30. Pokud se přihlásí více dětí, budou otevřeny 2 třídy.