Starší příspěvky

  • expand2019 (125)
  • expand2018 (128)
  • expand2017 (49)

Šablony 2

Obecní úřad

Archiv měsíce: Duben 2019

Matematická olympiáda

V letošním roce jsme se poprvé zapojili do Matematické olympiády. Žáci 2. stupně si ve svém volném čase plnili zadané početní úkoly. Ve školním kole byli úspěšní 4 chlapci ze 6. a 8. třídy, kteří postoupili do okresního kola, konané 9. 4. 2019 v Ostravě-Porubě. Jako úspěšný řešitel se umístil na 24. místě Vojtěch Koval a na 35. místě Filip Janošec ze 6. třídy. Oběma chlapcům gratulujeme.

Zamykání kol

Žádám rodiče žáků, kteří dojíždějí do školy na kole, aby si žáci svá kola v prostoru kolárny uzamykali. Kolárna je zcela uzamčena v době od 7:30 do 12 hodin, poté si již žáci odemykají samostatně a může se stát, že ne vždy zpětně uzamknou. Z tohoto důvodu  dojde také k instalaci kamerového zabezpečení pro objekt kolárny. Děkuji za spolupráci.

Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy

2. pololetí 2018/2019

Návštěva obecní knihovny

Dne 20. března 2019 navštívili žáci školní družiny obecní knihovnu. Máme velice dobré vztahy s obecní knihovnou a knihovnicí paní Michaelou Daňkovou a naše návštěvy se pravidelně opakují.  Aby návštěvy nebyly stereotypní má paní Daňková vždy připravené něco nového, kvízy, hry a legrácky, aby se děti uvolnily a nechaly se vtáhnout do světa knih. Paní Daňková děti provedla knihovnou a při tom jim vysvětlila pravidla půjčování. A pak už začala zábava a dotazy na to či ono. Foto

Bc. Pavla Plečková, vedoucí školní družiny

Zápis do 1. ročníku

Dne 4. 4. 2019 se uskutečnil zápis dětí do 1. ročníku naší ZŠ. U zápisu bylo celkem 30 dětí, 21 chlapců a 9 dívek. Děti se velmi snažily, většina se do školy velmi těší. Všem dětem jsme připravili dárkový balíček a pamětní list jako upomínku na tento jejich významný den. Děti si společně s rodiči mohli prohlédnout naši školu. Čtyřem dětem byl udělen odklad povinné školní docházky. Do 1. třídy tak pravděpodobně nastoupí 26 dětí. Foto

 

Vítání jara 2019

Dušan má Xixu a Xixa má talentDuben 2019

Vítání jara

Toto úterý 2. 4. 2019 se otevřely dveře naší základní školy rodičům, prarodičům, žákům i bývalým žákům a všem našim příznivcům, kteří přijali naše pozvání a zúčastnili se tradiční akce Vítání jara. V tento krásný slunečný den nás uvítaly děti ze ZŠ, MŠ i ZUŠ se svým vystoupením. Následovaly již tradiční dílničky, kde si děti vyráběly jarní a velikonoční dekorace. K tomu jsme mohli zakousnout dobroty, které nám připravily paní kuchařky. Foto, video

Lucie Pilátová

Dušan má Xixu a Xixa má talent – 10. ročník

V úterý 2. 4. 2019 se uskutečníl jubilejní 10. ročník naší talentové soutěže. Tématický den – zlatá 80. léta a džínová móda – doplnil atmosféru celé akce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. První  tvořili jednotlivci a dvojice, druhou skupiny. Porota v čele s Davidem Ulrichem to měla letos velmi těžké, neboť všechna vystoupení se našim odvážným soutěžícím velmi povedla. Zpívalo se, tančilo, přednášely básně, viděli jsme skoky mladých atletů. Úžasné bylo vystoupení žáků hudební nauky  – naším vestibulem se rozezněla píseň Bohemian Rhapsody, osmáci se vrátili do dětských let a představili nám Svěrákovu Červenou Karkulku. Porota všechny vystupující podpořila, ale vítěz může být jen jeden.

I. kategorie: 1. místo – Natálie Štegnerová s písní Když nemůžeš, tak přidej víc; 2. místo – Štěpánka Nyklová s písní Pátá; 3. místo – Elen Štěpánová s písní Den je slunečný a taneční duo Klára Palagyiová a Barča Buchtová

II. kategorie: 1. místo – Adam Hrabovský, Nikolas Štěpán, Vojtěch Kocián a Jaroslav Dostál – parkour; hudební skupina děvčat – Klaudie Borůvková (zpěv), Michaela Daňová, Zuzana Bogyi a Kateřina Hamalová (kytary); 3. místo – 8. třída – Pohádka o Červené Karkulce

Všem vystupujícím patří velké poděkování za odvahu a za nádherná vystoupení. Foto, video