Starší příspěvky

  • expand2019 (64)
  • expand2018 (129)
  • expand2017 (49)

Obecní úřad

--> Plán akcí na březen 2019

úterý 2. .4.
Společné vítání jara – vystoupení dětí, tvořivé dílničky (od 16:00)
čtvrtek 4. 4.
Zápis do 1. ročníku ZŠ od 13:00 do 17:30
čtvrtek 11. 4.
Ekoprogram pro třídy Sluníčka a Hvězdičky „Jak sluníčko šilo šaty“
24. – 25.4.
„Zelený strom“  – sběr starého papíru – svázaný a zvážený papír odevzdejte u zadního vchodu školy od starých bytovek, počet kg zapište do připraveného seznamu, který bude připraven v šatně před třídou.
středa 24.4.
Výprava do Planetária Ostrava pro třídy Sluníčka a Hvězdičky na program „Se zvířátky o vesmíru“ + tvořivé dílničky (odjezd v 7:45)
termín upřesněn
Den v přírodě „Otevírání studánek“ – 8.00 – 11.30 hod., termín bude upřesněn dle aktuálního počasí, sledujte prosím informace na nástěnce!!! Vhodné oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí, pevná obuv, do baťůžku: pitíčko, dobrůtku, pláštěnku.
termín upřesněn
„Den Země“ Den v přírodě podle programu jednotlivých tříd – termíny budou upřesněny