Starší příspěvky

  • expand2019 (99)
  • expand2018 (128)
  • expand2017 (49)

Obecní úřad

Změna bezhotovostní platby stravného (platby z účtu)

Ve školním roce 2019/2020 dochází ke změně termínu platby za stravné.

Platba na daný měsíc vám bude z účtu stažena od 20. do 23. dne předešlého měsíce.

Tzn. stravné na měsíc září vám bude z účtu staženo již v srpnu!

Nově příchozí žáci do MŠ či ZŠ mohou první platbu provést výjimečně v hotovosti u vedoucí školní jídelny, a to poslední dva dny předešlého měsíce (pokud není stanoveno jinak) přímo do pokladny školy.

Směrnice školního stravování – příloha Řád školní jídelny