Starší příspěvky

  • expand2019 (127)
  • expand2018 (128)
  • expand2017 (49)

Šablony 2

Obecní úřad

Archiv měsíce: Říjen 2019

--> Plán akcí na listopad 2019

 

24. 10. 2019 „Brouček se loučí s létem“ – akce pro rodiče s dětmi, začátek v 17:30
29. a 30. 10. Podzimní prázdniny – mateřská škola má omezený provoz, třídy budou obsazeny dle počtu dětí přihlášených k docházce za tyto dny
1. 11. Dušičky – Návštěva hřbitova v dopoledních hodinách
4. 11. Výstava zahrádkářů – jednotlivé třídy si prohlédnou místní výstavu v dopoledních hodinách v rámci pobytu venku
13. 11.  Vánoční focení dětí – začátek v 7:30 v pořadí tříd: Berušky, Broučci v tělocvičně v budově Nad Zámkem
27. 11. Divadélko Ententýky – „Větrná pohádka“ – představení proběhne v tělocvičně v budově Nad Zámkem, začátek pro třídy Berušky a Broučci v 9:00
29. 11.  Vánoční jarmark 15:00 – 16:30 v jídelně základní školy – před slavnostním rozsvícením obecního vánočního stromu    

 

--> Akce na listopad

 

  Dračí rejdění – dopolední program s pouštěním draků za obcí (Termín bude uveden na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd podle aktuální povětrnostní situace)
24. 10. 2019 „Brouček se loučí s létem“ – akce pro rodiče s dětmi, začátek v 17:30
29. a 30. 10. Podzimní prázdniny – mateřská škola má omezený provoz, třídy budou obsazeny dle počtu dětí přihlášených k docházce za tyto dny
1. 11. Dušičky – Návštěva hřbitova v dopoledních hodinách
4. 11. Výstava zahrádkářů – jednotlivé třídy si prohlédnou místní výstavu v dopoledních hodinách v rámci pobytu venku
13. 11.  Vánoční focení dětí – začátek v 7:30 v pořadí tříd: Berušky, Broučci v tělocvičně v budově Nad Zámkem, Hvězdičky a Sluníčka od 9:30 v budově Zámecká 38
27. 11. Divadélko Ententýky – „Větrná pohádka“ – představení proběhne v tělocvičně v budově Nad Zámkem, začátek pro třídy Berušky a Broučci v 9:00, třídy Hvězdičky a Sluníčka od 10:00.
29. 11.  Vánoční jarmark 15:00 – 16:30 v jídelně základní školy – před slavnostním rozsvícením obecního vánočního stromu    

 

--> Plán akcí na listopad 2019

 

  Dračí rejdění – dopolední program s pouštěním draků za obcí (Termín bude uveden na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd podle aktuální povětrnostní situace)
24. 10. 2019 „Brouček se loučí s létem“ – akce pro rodiče s dětmi, začátek v 17:30
29. a 30. 10. Podzimní prázdniny – mateřská škola má omezený provoz, třídy budou obsazeny dle počtu dětí přihlášených k docházce za tyto dny
1. 11. Dušičky – Návštěva hřbitova v dopoledních hodinách
4. 11. Výstava zahrádkářů – jednotlivé třídy si prohlédnou místní výstavu v dopoledních hodinách v rámci pobytu venku
13. 11.  Vánoční focení dětí – Hvězdičky a Sluníčka od 9:30 v budově Zámecká 38
27. 11. Divadélko Ententýky – „Větrná pohádka“ – představení proběhne v tělocvičně v budově Nad Zámkem, začátek pro třídy  Hvězdičky a Sluníčka od 10:00.
29. 11.  Vánoční jarmark 15:00 – 16:30 v jídelně základní školy – před slavnostním rozsvícením obecního vánočního stromu    

 

--> Plán akcí na listopad 2019

 

24. 10. 2019 „Brouček se loučí s létem“ – akce pro rodiče s dětmi, začátek v 17:30
29. a 30. 10. Podzimní prázdniny – mateřská škola má omezený provoz, třídy budou obsazeny dle počtu dětí přihlášených k docházce za tyto dny
1. 11. Dušičky – Návštěva hřbitova v dopoledních hodinách
4. 11. Výstava zahrádkářů – jednotlivé třídy si prohlédnou místní výstavu v dopoledních hodinách v rámci pobytu venku
13. 11.  Vánoční focení dětí – začátek v 7:30 v pořadí tříd: Berušky, Broučci v tělocvičně v budově Nad Zámkem
27. 11. Divadélko Ententýky – „Větrná pohádka“ – představení proběhne v tělocvičně v budově Nad Zámkem, začátek pro třídy Berušky a Broučci v 9:00
29. 11.  Vánoční jarmark 15:00 – 16:30 v jídelně základní školy – před slavnostním rozsvícením obecního vánočního stromu    

 

--> Plán akcí na listopad 2019

 

  Dračí rejdění – dopolední program s pouštěním draků za obcí (Termín bude uveden na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd podle aktuální povětrnostní situace)
24. 10. 2019 „Brouček se loučí s létem“ – akce pro rodiče s dětmi, začátek v 17:30
29. a 30. 10. Podzimní prázdniny – mateřská škola má omezený provoz, třídy budou obsazeny dle počtu dětí přihlášených k docházce za tyto dny
1. 11. Dušičky – Návštěva hřbitova v dopoledních hodinách
4. 11. Výstava zahrádkářů – jednotlivé třídy si prohlédnou místní výstavu v dopoledních hodinách v rámci pobytu venku
13. 11.  Vánoční focení dětí –Hvězdičky a Sluníčka od 9:30 v budově Zámecká 38
27. 11. Divadélko Ententýky – „Větrná pohádka“ – představení proběhne v tělocvičně v budově Nad Zámkem, třídy Hvězdičky a Sluníčka od 10:00.
29. 11.  Vánoční jarmark 15:00 – 16:30 v jídelně základní školy – před slavnostním rozsvícením obecního vánočního stromu    

 

Děti testovaly infokiosek

Pátek třináctého. To zní zlověstně. Tentokrát se naštěstí nepřihodilo nic zlého – naopak. V pátek 13. září se na čtyři desítky dětí z Rakové a Staré Vsi měly možnost poprvé seznámit s funkcemi nového informačního zařízení – infokiosku, nainstalovaného v chodbě staroveského zámku. Poté si mohly vyzkoušet postupy geolokační hry a odpoledne program završila procházka kouzelným prostředím Hukvald. Celý program byl součástí mezinárodního projektu Poznáváme historii. Foto

Jaromír Chvostek

Plakat_zmenseni_2

Výstava drobného zvířectva

Pátek 4. října byl nejen Mezinárodním dnem zvířat, ale také dnem, kdy již tradičně děti z naší mateřské i základní školy navštívily výstavu drobného zvířectva v bývalém vojenském areálu. V letošním roce bylo vystaveno 180 kusů králíků, 45 voliér drůbeže a téměř 100 kusů holubů. Mladší děti provedly již zkušené žákyně osmého ročníku, seznámily je s některými plemeny zvířat. V odpoledních hodinách se uskutečnilo posuzování.  V sobotu se tradičně konalo setkání mladých chovatelů, kdy si nejen děti, ale i zvídaví dospělí vyzkoušeli přírodovědné aktivity. Foto

Jana Boháčová

Chraňme přírodu

I v tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu RECYKLOHRANÍ, v rámci kterého budeme sbírat použité baterie. Sběr bude probíhat na třech místech: vrátnice ZŠ, MŠ nad zámkem a MŠ v budově základní školy. Na výše uvedených místech potkáte zeleného žabáka popř. zelenou krabici, do které baterie hodíte. Sběr bude probíhat po celý školní rok 2019/2020. Děkujeme, že jste ohleduplní k životnímu prostředí.

koordinátor EVVO: Eva Dohnalová Šimečková

Vítáme tě, podzime!

Nemohli jsme přehlédnout, že už venku panuje podzim. A jak je naším dobrým zvykem, přivítali jsme ho s rodiči, žáky a přáteli školy společně. V úterý 1. 10. se vestibul, jídelna a celá dolní chodba proměnila na tvořivou dílnu – vyráběli jsme totiž podzimní skřítky z dýní a rozmanitých přírodnin. Děti si mohly vyrobit také skřítka z papíru a nechybělo ani občerstvení pro všechny návštěvníky. Porota to letos neměla jednoduché, přesto vybrala nejoriginálnější a nejpovedenější dýňové skřítky, jejichž autoři si donesli domů malou odměnu.

Děkujeme všem za moc pěkné odpoledne a přejeme Vám krásný a pohodový podzimní čas. Foto

Veronika Chrástková

Adaptační kurz

Od 17.9. do 19.9. 2019 se naši žáci 6.třídy zúčastnili adaptačního kurzu ve Spálovském mlýně v doprovodu výchovné poradkyně E. Dohnalové a třídní učitelky Z. Dlouhé. Tento kurz měl přispět k utužení kolektivu dětí a k upevnění vzájemných vztahů ve třídě. 

Ve Spálovském mlýně nás přivítaly dvě mladé instruktorky. Byly to opravdu profesionálky, dokázaly děti zaujmout od rána až do večera. Po celý pobyt si pro ně připravily mnoho kolektivních her a soutěží, do kterých se naši šesťáci aktivně a s velkým nadšením zapojovali a společně tak zažívali sladká vítězství, ale i hořké prohry.

K závěru kurzu patřilo i jeho hodnocení – téměř všechny děti hodnotily pobyt nejvyššími body. Při loučení se skvělými organizátorkami her a úkolů pak nechyběly ani slzičky. Také my jsme byly s náplní, ubytováním i jídelníčkem kurzu velmi spokojeny. Děkujeme skvělým instruktorkám a chválíme i naše šesťáky. TAK ZASE PŘÍŠTĚ!!! Foto

E. Dohnalová Šimečková, Z. Dlouhá