Starší příspěvky

  • expand2018 (105)
  • expand2017 (49)

Obecní úřad

Archiv autora: Yvetta Kunzová

--> Plán akcí na říjen 2018

pátek 5. října
Výstava chovatelů – odchod ze školky 9:15 a Ekoprogram Vpodzemí
úterý 16. října
Dračí rejdění – pouštění draků v dopoledních hodinách
úterý 23. října
Den v přírodě – Podzim je tady. Do batůžku: pití – uzavíratelné, pamlsek, papírové kapesníky, pláštěnku
pátek 26. října  „Brouček se loučí s létem“ – akce MŠ pro rodiče s dětmi – vystoupení dětí a průvod s lucerničkami, začátek v 17:00.  Připravte dětem lampiónek a masku broučka (stačí tykadélka)
pondělí a úterý 29. a 30. října „Omezený provoz MŠ“ – z důvodu podzimních prázdnin v ZŠ
1. a 2. listopadu
Sběrová akce Zelený strom

--> Plán akcí na říjen 2018

pátek 5. října
 Výstava chovatelů – odchod ze školky 9:15
úterý 16. října
Dračí rejdění – pouštění draků v dopoledních hodinách
konec října Den v přírodě „Poklady podzimu“– termín bude upřesněn dle počasí
pátek 26. října  „Brouček se loučí s létem“ – akce MŠ pro rodiče s dětmi – vystoupení dětí a průvod s lucerničkami, začátek v 17:00
pondělí a úterý 29. a 30. října „Omezený provoz MŠ“ – z důvodu podzimních prázdnin v ZŠ
1. a 2. listopadu
Sběrová akce Zelený strom

--> Základní informace

Školní družina – tel. 603 233 572
I. oddělení Bc. Pavla Plečková 597 457 241 pavla.pleckova@zs-staravesno.cz
II. oddělení Anita Golková 731 270 283 anita.golkova@zs-staravesno.cz
III. oddělení Bc. David Ulrich   david.ulrich@zs-staravesno.cz

Školní družina má kapacitu 90 žáků. Otvíráme 3 oddělení.V letošním roce i ranní družinu.

Školní družina je v provozu od 6:30 do 7:15 a od 11.05 do 16.30 hodin.

Kromě úplaty ve školní družině je vybírán poplatek za odpolední čaj, který činí 100 Kč na celý školní rok. Rodiče musí potvrdit podpisem řád školní družiny a směrnici o stanovení úplaty.

Dokumenty

Omezený provoz MŠ v době podzimních prázdnin v ZŠ

Mateřská škola bude v době podzimních prázdnin v ZŠ, tj. v pondělí 29. a v úterý 30. října 2018 v provozu v budově Nad Zámkem.

Provoz ŠD o podzimních prázdninách

V době podzimních prázdnin, tj. dne 29. a 30 . října 2018, nebude provoz školní družiny z důvodu velmi malého počtu zapsaných žáků.

 

Přírodovědný klokan

Dne 9. 10. 2018 se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan, kde se museli poprat s otázkami z přírodopisu, matematiky, fyziky, chemie a zeměpisu. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Děkuji všem účastníkům a gratuluji prvním třem nejlepším řešitelům z naší školy: Vilému Hýlovi, Adamovi Kučerovi a Richardu Chvostkovi.

Dohnalová Šimečková Eva

Hvězdičky v říjnu 2018

no images were found

Vítání podzimu se zvířátky

Úterní, již chladivé odpoledne, strávila řada rodičů se svými ratolestmi ve vestibulu naší základní školy. Společná akce pro rodiče a děti ze základní a mateřské školy se stala v našem plánu akcí již tradicí. Společné vydlabávání dýní, soutěže pro děti, posezení u malého občerstvení, malování na obličej, nácvik grafomotoriky pro děti, to vše přispělo k pěkné odpolední atmosféře. Také žáci 9. třídy mají svou první organizaci takto velké akce za sebou. A nezklamali. Převlečeni za zvířátka roztančili spolu s ostatními celý vestibul. Vybrat nejkrásnější dýni byl opravdu oříšek. Přesvědčit se můžete sami na přiložených fotografiích. Poděkování patří nejen celému kolektivu ZŠ a MŠ, ale také vám rodičům. Bez vás by celá organizace byla k ničemu. Díky také panu Petrošovi za poskytnutí nádherných dýní. Foto

Krajské kolo soutěže školních časopisů

Celorepubliková soutěž školních časopisů je postupová soutěž. Je otevřená pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny v tištěné nebo elektronické podobě pro své spolužáky, kamarády.  Náš časopis Dušanovy zápisky slaví v letošním školním roce 20. narozeniny. Znovu jsme se do soutěže přihlásili. Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem, které je organizováno pro každý kraj. V letošním roce se jedná již o dvanáctý ročník soutěže. Krajské kolo se uskutečnilo tentokrát v Městské knohovně v Třinci. Výprava tří redaktorek – Karolíny Daňové, Barbory Kneblové a Dominiky Najzarové – nepřijela s prázdnou. Přivezla si diplom na nejlepší titulku v kategorii časopisů 1. a 2. stupně a dokonce 4. místo za umístění našeho časopisu v téže kategorii. Tím si naše redakce zajistila postup do celostátního kola, které se tradičně uskuteční Brně, letos 9. listopadu. Držíme redakci palce a gratulujeme. Foto

Dny NATO 2018

Žáci 7. třídy měli letos možnost v předstihu navštívit Dny NATO v Ostravě. V pátek zavítali do areálu mošnovského letiště, kde měli možnost zhlédnout ukázku pozemní zechniky a vyzkoušet si i jiné věci, jako řídit tank, střílet atd. Foto