Archiv autora: Yvetta Kunzová

--> Plán akcí na měsíc únor

2. 2. V ZŠ jsou jednodenní pololetní prázdniny. V MŠ bude omezený provoz jen pro přihlášené děti. Provoz bude probíhat ve třídě Sluníčka.
5. 2. – 9. 2. lyžařský výcvik v Palkovicích; (jen pro přihlášené děti) – odjezd od MŠ v 8:10 hod. Prosíme, přivádějte děti včas.
13. 2. Divadlo Ententýky – „Pohádka o vločce“ v 9:00 hod. v MŠ nad zámkem
14. 2. „Haló, račte dál, máme tady karneval“ dopoledne v tělocvičně, společně s třídou Hvězdiček – prosíme, připravte dětem masky

 

--> Základní informace

Do školní družiny je letos přihlášeno 88 žáků. Otevřeli jsme 3 oddělení. Školní družina je v provozu od 11.05 do 16.30 hodin a plný měsíční poplatek je 100 Kč. Poplatky se vybírají vždy ve dvou splátkách: do konce října a do konce ledna. Další je poplatek za odpolední čaj, který činí 100 Kč na celý školní rok. Rodiče musí potvrdit podpisem řád školní družiny.

Dokumenty

Pozvání pro rodiče přeškoláků

Vážení rodiče,

v druhé polovině školního roku mám pro Vás opět připravenou besedu na téma „Usnadnění přechodu dětí do ZŠ“.

Pozvání přijaly zkušené odbornice z pedagogicko-psychologické poradny v Ostravě, Mgr. Marie Slavíčková (speciální pedagog) a PhDr. Jana Vysloužilová (psycholog). Obě dámy se s Vámi rády podělí o své zkušenosti z praxe a poskytnou odbornou pomoc či radu. Mají pro Vás připraveny různé materiály a techniky používané při práci s dětmi.

Občerstvení  zajištěno!     

Akce je bezplatná! 

Těším se na Vaši účast a doufám, že získané informace Vám pomohou při další práci s Vaším předškolákem J

 Kdy: 7. 3. 2018 v 15:30 (délka trvání cca 2,5hod)

Kde: v prostorách MŠ – oddělení Sluníčka

Mgr. Eva Dohnalová Šimečková

Únor 2018

Dějepisná olympiáda

V pondělí 17. ledna 2018 se náš žák 9. ročníku, Jakub Přichystal, zúčastnil okresního kola dějepisné olympiády. Cestou domů jsme rozebírali zadání a také jaký osobní pocit Kuba z této olympiády měl. Říkal mi, že dobrý a že poslední určitě nebude. Jaké bylo překvapení, když dorazily výsledky. Nádherné 2. místo v okresním kole a postup do kola krajského. Jakube, máme z tebe radost a budeme ti držet palce v krajském kole dějepisné olympiády. Foto

Pavel Plečka

Soutěž „Hledáme nejlepšího mladého chemika“

V letošním školním roce se opět žáci 9. třídy zúčastnili soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“, kterou organizuje SPŠCH v Ostravě. V listopadu si celá třída zkusila školní kolo této soutěže a do okresního kola byli vybráni tito žáci: Eliška Vostárková, Kateřina Vajdová, Michaela Košťálová a jako náhradník Jakub Přichystal.
14. prosince se tito vybraní žáci zúčastnili druhého kola soutěže konaného v prostorách SPŠCH v Ostravě, kterého se zúčastnilo celkem 177 žáků z různých základních škol v Moravskoslezském kraji. Do regionálního kola postoupilo 34 žáků. Všechna tři děvčata se umístila v první polovině zúčastněných žáků. Nejlépe si vedla Michaela Košťálová, která se umístila na krásném 21. místě, což ji zajistilo postup do regionálního kola. Odměnou jim byla prohlídka školy a ukázka několika pokusů v laboratořích.

Pozvání na vyhlášení regionálního kola

Regionální kolo konané 30. 1. 2018 spočívalo v praktické zkoušce přímo v laboratořích této školy. Před tím, byla Michaela pozvána na přípravný kurz do Světa techniky, kde si mohla praktické dovednosti vyzkoušet. Na bezmála dvě hodinky se stala alchymistou. Zúčastnila se také exkurze do ostravské chemičky – BORSODCHEM.
V regionálním kole se umístila na 26. místě a cenu za účast si převezme 22. 3. 2018 ve Světě techniky. Moc jí blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů na střední škole. Foto

Leden 2018

Mladý chemik


Školní kolo soutěže v cizích jazycích – jazyk anglický

Dne 1. 2. 2018 se uskutečnilo školní kolo soutěže v cizích jazycích – jazyk anglický.

V kategorii I. A  ( žáci 6. a 7. ročníku ) soutěžilo 17 žáků a v kategorii II. A ( žáci 8. a 9. ročníku ) soutěžilo 17 žáků, kteří prokazovali své znalosti společně  v poslechové části a dále se již jednotlivě věnovali konverzačním tématům. Všichni žáci byli velmi šikovní a pro porotu bylo těžké  vybrat toho nejlepšího. V kategorii I. A zvítězil Jan Červenka, žák 7. třídy, na druhém místě se umístil Jakub Kubíček, žák 6. třídy, na třetím místě Dominik Chalupa, také žák 6. třídy. V kategorii II. A zvítězil Patrik Rohel, žák 8. třídy, druhé místo obsadily Michaela Košťálová, Barbora Němcová, žákyně 9. třídy, a Michaela Daňová, žákyně 8. třídy. Na třetím místě se umístil Michal Jančák, žák  9. třídy. Všem žákům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme. V okresním kole v Ostravě dne 12. 2. 2018 nás budou reprezentovat Jan Červenka a Patrik Rohel. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Portál pro školy

Vážení rodiče, i v letošním školním roce jsme pro vaše děti zakoupili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy. Testy jsou nově zaměřené také na procvičování matematiky pro žáky 1. stupně. Děti mohou využít také cvičení z pravopisu, základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny a mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod. Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy. Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA! Přístupové údaje obdrží žáci od svých učitelů. Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

Lyžařský kurz pro žáky 6. a 7. třídy

Pro přihlášené žáky 6. a 7. třídy proběhne v letošním roce lyžařský kurz.

Místo kurzu: Velké Karlovice, chata Kyčerka.

Termín 5. 3. – 9. 3. 2018.

Cena včetně zálohy je 2700 Kč. Cena zahrnuje stravu, ubytování, vleky, v roce 2018 se navýšily ceny.

Bližší informace dostanou žáci písemně začátkem února.

Organizátorem výcviku je p. uč. Romana Němcová.