Archiv autora: Yvetta Kunzová

--> Plán akcí na duben a květen 2018

13. 4. focení jednotlivých dětí podle zájmu rodičů
Polovina dubna Den v přírodě s Beruškami – termín bude upřesněn podle aktuálního počasí
konec dubna Den Země – podrobnosti budou upřesněny
30. 4. a 2. 5. Sběr starého papíru
4. 5. Divadlo loutek Ostrava – interaktivní představení „Mráček a Mračoň“ – odjezd od MŠ v 8:20
začátek května Exkurze v kostele – termín bude upřesněn po dohodě s Otcem Janem
7. 5. Ředitelské volno v ZŠ, MŠ má omezený provoz
9. 5. zápis do MŠ
termín bude upřesněn Besídka ke Dni matek
15. 5. focení tříd a skupinek dětí v parku
19. 5. Obecní slavnosti – vystoupení dětí
23. 5. Ekoprogram „Narozeniny Veverky Zrzečky“
  Den v přírodě: Za veverkou, za motýly – termín bude upřesněn podle aktuálního počasí

 

--> Základní informace

Do školní družiny je letos přihlášeno 88 žáků. Otevřeli jsme 3 oddělení. Školní družina je v provozu od 11.05 do 16.30 hodin a plný měsíční poplatek je 100 Kč. Poplatky se vybírají vždy ve dvou splátkách: do konce října a do konce ledna. Další je poplatek za odpolední čaj, který činí 100 Kč na celý školní rok. Rodiče musí potvrdit podpisem řád školní družiny.

Dokumenty

Stravenky na měsíc květen

Stravenky na měsíc květen 2018 se prodávají:

  • v pátek 27.4. a v pondělí 30. 4. od 7.00 do 16.00 hodin u vedoucí školní jídelny

Ředitelské volno v ZŠ

Z organizačních a technických důvodů bude v pondělí 7. 5. 2018 v základní škole ředitelské volno.

Zápis do 1. ročníku ZŠ – výsledky

Výsledky zápisu

zapis1

Zápis do 1. ročníku ZŠ školního roku 2018/2019

Ve středu 5. 4. 2018 přišlo k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 32 žáků. Přijato bylo 27 a 5 byl udělen odklad povinné školní docházky. Dva rodiče ještě odklad zvažují. Děti se do školy moc těší, měly možnost si i prohlédnout naši školu. Foto

Zápis do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace

73923 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38

ZŠ – tel. 558 669 222, email: skola@zs-staravesno.cz

MŠ – tel. 558 669 248, email: ms.staraves@seznam.cz

vyhlašuje dne 9. 5. 2018 ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ pro školní rok 2018/2019

Zápis bude probíhat v době od 11:00 do 17:00 v kanceláři MŠ Nad Zámkem 497

 K zápisu se dostaví rodiče (zákonní zástupci) se svými dětmi a předloží:

  • rodný list dítěte
  • očkovací průkaz dítěte
  • svůj průkaz totožnosti

Dále u zápisu doloží vyplněné formuláře:

  • Žádost o přijetí
  • Evidenční list dítěte
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Pověření k vyzvedávání dětí z MŠ

Tyto formuláře jsou dostupné na webu školy http://www.zs-staravesno.eu/dokumenty-ms/ či v budově MŠ Nad Zámkem (prostřední vchod).

Z důvodu plynulého průběhu zápisu (aby se netvořily dlouhé fronty) se rodiče zapíší do pořadníku, který bude k dispozici v budově MŠ Nad Zámkem (prostřední vchod) od 3. 4. 2018. Do pořadníku je možné nahlásit se též telefonicky na tel. čísle 558 669 248.

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče!

Mgr. Olga Machačová, ved. uč. MŠ

Dušan má Xixu a Xixa má talent


Vítání jara

Sluníčko nám svítí a věřím, že nemalou zásluhu na tom má naše společné Vítání jara. Žáci a děti ZŠ a MŠ společně s rodiči přivítali jaro 28. 3. 2018, a to tradičním způsobem. Vše jsme zahájili kulturním vystoupením a pokračovali při společné práci v dílničkách. Děti si mohli vyrobit kuřátka, košíčky, kytičky a spoustu dalších pěkných výrobků, které jim pomohly dozdobit jarní svátky. Paní kuchařky připravily tradičně něco na zub, aby se všem práce dařila. Foto

Duben 2018