Starší příspěvky

  • expand2019 (29)
  • expand2018 (129)
  • expand2017 (49)

Obecní úřad

Archiv autora: Yvetta Kunzová

Bezezbytkový den

Na úterý 22. 1. 2019 vyhlašuje školský parlament Bezezbytkový den v naší školní jídelně. Na základě požadavků, vás žáků, jsme oslovili paní kuchařky, aby nám připravily jídlo dle našeho přání. Tentokrát to bude: hovězí vývar s těstovinou a smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší a zeleninovým salátem. Doufejme, že nezklamete a že vaše talíře budou opravdu beze zbytků. Jak si povedou jednotlivé třídy budeme sledovat a celou akci vyhodnotíme a rozdělíme obrázky do naši soutěže o nejaktivnější třídu.
Školský parlament je tvořen zástupci jednotlivých tříd od 4. do 9. třídy, scházíme se pravidelně 1× za měsíc u paní ředitelky a diskutujeme o všem, co trápí nás a naše učitele.

Marek Boháč, předseda 9. třídy

Návštěva kostela s prohlídkou jesliček

Ve čtvrtek 10. ledna navštívili žáci ŠD místní kostel sv. Jana Křtitele. Prohlédli si jesličky a otec Jan jim vyprávěl příběh o narození Ježíška. Svůj pro děti upravený výklad ozvláštnil kvízem s vánoční tématikou. Na závěr jsme si společně zazpívali koledy.

Bc. Pavla Plečková

Z Čech do Austrálie

Na pondělí 17. 12. nám pan Marek Vantuch připravil přednášku o cestování na motocyklech. Cestoval se svou přítelkyní z Čech do Austrálie. Součástí přednášky byla i prezentace se spoustou nádherných fotografií. Děti přednáška zaujala a měly na pana Vantucha řadu zvídavých otázek. Foto

I. pololetí 2018/2019

Vánoce s přáteli – vánoční koncert 2018

Fond malých projektů – Spoločné prepojenie skúseností

Operační program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika: Základní škola Milana Mravca v Rakové a ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí

Projekt bude realizován prostřednictvím dvou dvoudenních setkání žáků a pedagogů obou škol

  • únor 2019 – setkání v Rakové – zaměřeno na extrémismus, šikanu, projevy šikany, oběti šikany, metody a způsoby řešení – přednáška  a beseda pro žáky a pedagogy
  • květen 2019 – setkání ve Staré Vsi nad Ondřejnicí – zaměřeno na životní prostředí, ochranu přírody, krajiny a odpady

Cíle a výstupy projektu mají dlouhodobý charakter, realizace prohloubí zahraniční spolupráci a upevní mezinárodní vztahy. Žáci a učitelé základních škol společně navrhnou možná řešení daných nejenom místních, regionálních, ale také celosvětových problémů.

Hvězdičky v lednu 2019

Sluníčka v lednu 2019

FOND MALÝCH PROJEKTŮ

Program rozvoje spolupráce obcí Stará Ves nad Ondřejnicí (ČR) a Raková (SR)

NÁZEV MALÉHO PROJEKTU: POZNÁVÁME HISTORII

Kód žádosti: CZ/FMP/6c/01/018                                  Doba realizace: listopad 2018 – říjen 2019

Projekt Poznáváme historii, Program spolupráce INTERREG V-A SK-CZ

FOND MALÝCH PROJEKTŮ 2018/2019

Pod tímto názvem jsme ve čtvrtek 20. 12. 2018 zahájili první z aktivit programu rozvoje příhraniční spolupráce mezi obcemi Stará Ves nad Ondřejnicí a slovenskou Rakovou. Ve svátečním adventním čase navštívily naši školu na čtyři desítky rakovských školáků s doprovodem v čele s ředitelem Mgr. J. Haviarem, které se v doprovodu domácích staroveských dětí zapojily do pestrého celodenního programu. Seznámily se s místními pamětihodnostmi i osobnostmi okolních obcí, pobesedovaly se starostou obce i panem farářem, zkusily si své dovednosti při tvorbě adventních výrobků i vědomosti v kvízu, křížovce a tvorbě místních pověstí.

Celá akce proběhla v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ a je spolufinancována z Fondu malých projektů. Foto