Starší příspěvky

  • expand2019 (99)
  • expand2018 (128)
  • expand2017 (49)

Obecní úřad

Archiv autora: zsstaraves

Srpen 2019

Celostátní kolo soutěže Olympiáda mladých chovatelů 

Ačkoliv jsou prázdniny, některé z našich dětí nezahálí, pilně studují a zároveň se věnují svému koníčku. Ve dnech 7.- 11. srpna 2019 se v Přerově konalo celostátní kolo soutěže Olympiáda mladých chovatelů, kde bylo 125 mladých nadšenců z celé republiky. Z naší školy se této náročné soutěže zúčastnila tři děvčata a velmi pěkně se umístila. 

KLÁRA OTÁHALOVÁ soutěžila letos poprvé v nejpočetnější odbornosti králíci a umístila se na pěkném 7. místě. Již ostřílená AMÁLKA GOLKOVÁ v odbornosti drobní hlodavci získala nádherné 3. místo. Obrovským úspěchem bylo umístění naší “kočkařky”, která letos jela poprvé na celostátní kolo, ZUZANY BOGYI a získala úžasné 1. místo!  

Tato soutěž byla náročná nejen na testy, poznávačky a obhajoby písemné práce, ale také byla bohatá programem. Navštívili jsme přírodovědnou stanici, zájmové středisko a zámek v Přerově, Helfštýn a Dinopark se ZOO ve Vyškově. Celkově se náš okres umístil na 9. místě z 21 okresů.  Foto

Jana Boháčová

Změna bezhotovostní platby stravného (platby z účtu)

Ve školním roce 2019/2020 dochází ke změně termínu platby za stravné.

Platba na daný měsíc vám bude z účtu stažena od 20. do 23. dne předešlého měsíce.

Tzn. stravné na měsíc září vám bude z účtu staženo již v srpnu!

Nově příchozí žáci do MŠ či ZŠ mohou první platbu provést výjimečně v hotovosti u vedoucí školní jídelny, a to poslední dva dny předešlého měsíce (pokud není stanoveno jinak) přímo do pokladny školy.

Směrnice školního stravování – příloha Řád školní jídelny

Červen 2019

Hvězdičky v červnu 2019

Sluníčka v červnu 2019

Broučci v červnu 2019

Berušky v červnu 2019

Seznam členů

Kontaktní email: srps.staraves@seznam.cz
1.
 Veronika Kunčárová
2. A  Pavel Raška
2. B  Marián Nykel
3.
 Ing. Petra Paličková
4. A
 Ing. Václav Šmýra
4. B
 Eliška Petrošová
5.  Mgr. Monika Štegnerová
6.
 Lenka Čejková
7.  Sylvie Chalupová Maxová
8.  Diana Kraus
9.  MVDr. Jitka Rohelová
Broučci  Anna Zahradníková
Berušky  Kamila Pavelková
Hvězdičky  Lenka Špidlová
Sluníčka  Renáta Pecháčková
pokladník  Lenka Křížová

Závěrečné rozloučení s žáky 9. třídy

Celá škola se předposlední den školního roku těší na závěrečné vystoupení žáků 9. tříd. A nejen celá škola, ale i rodinní příslušníci, bývalí žáci a kamarádi, kteří se chtějí pobavit a tak se přišli podívat, jak se to deváťákům povedlo. Na výbornou. Hoši dokonce předčili děvčata, ukázali, že si umějí udělat legraci sami ze sebe. Diváci se bavili. Ráno symbolicky Jakub předal zvoneček budoucí 9. třídě. Foto

Odpolední vystoupení jsme zakončili tradičním předáváním pamětních listů žákům za přítomnosti pana starosty. Hodně úspěchů a štěstí na novém působišti vám, chlapci a děvčata, přeje celý kolektiv ZŠ. Foto