Starší příspěvky

  • expand2019 (64)
  • expand2018 (129)
  • expand2017 (49)

Obecní úřad

Aktuality MŠ

Sběr starého papíru

Vzhledem k ředitelskému volnu dne 24. 4. 2019 proběhne sběr starého papíru v úterý a čtvrtek 23. a 25. dubna 2019 proběhne od 7 do 16.30 hodin. Starý papír přivezte k budově základní školy zadním vchodem od pošty svázaný a zvážený. Množství hlaste u třídního učitele nebo u služby při odevzdání. Prosím lepenku balte zvlášť.

Tyto akce jsou pro rodiče zcela dobrovolné, přispívají však k enviromentální výchově žáků zaměřené na třídění odpadu. Finance získané sběrem budou použity na nákup výtvarných potřeb a nového papíru pro děti MŠ a žáky školy.

Děkujeme

Mgr. Yvetta Kunzová

Přerušení provozu ZŠ a MŠ

Oznamuji všem rodičům, že z důvodu plánovaného přerušení dodávky pitné vody v Obci Stará Ves nad Ondřejnicí vyhlašuji pro žáky základní školy ředitelské volno na den 24. 4. 2019.

Přerušení provozu platí také pro mateřskou školu a školní jídelnu. Nemůžeme zajistit provoz, který by byl v souladu s hygienickými požadavky.

Akce na duben

úterý 2. .4.
Společné vítání jara – vystoupení dětí, tvořivé dílničky (od 16:00)
čtvrtek 4. 4.
Den v přírodě pro třídu Berušky – „Hurá za jehňátky“
  Zápis do 1. ročníku ZŠ od 13:00 do 17:30
úterý 9. 4. Divadelní představení „Mráček a Mračoň“ v Divadle loutek Ostrava pro třídu Berušky (odjezd v 9:30 od budovy MŠ)
čtvrtek 11. 4.
Ekoprogram pro třídy Sluníčka a Hvězdičky „Jak sluníčko šilo šaty“
pátek 12. 4.
Ekoprogram pro třídy Broučci a Berušky „Co se zdálo medvědům“
24. – 25.4.
Sběr starého papíru u zadního vstupu do budovy ZŠ
středa 24.4.
Výprava do Planetária Ostrava pro třídy Sluníčka a Hvězdičky na program „Se zvířátky o vesmíru“ + tvořivé dílničky (odjezd v 7:45)
Druhá polovina dubna „Den Země“ Den v přírodě podle programu jednotlivých tříd – termíny budou upřesněny 

Chraňme přírodu

Chraňme přírodu – naše škola se zapojila do projektu RECYKLOHRANÍ, v rámci kterého budeme sbírat použité baterie. Sběr bude probíhat na třech místech: vrátnice ZŠ, MŠ Nad Zámkem a MŠ v budově základní školy. Na výše uvedených místech potkáte zeleného žabáka, do kterého baterie hodíte. Sběr bude probíhat do poloviny června. Děkujeme, že jste ohleduplní k životnímu prostředí. 

Mgr. Eva Dohnalová Šimečková

Zápis dětí do MŠ

pozvani

Poděkování

Mateřská škola děkuje panu Blatoňovi, dědečkovi Emičky Můllerové, za 5 kg medu, který věnoval třídám na vánoční pečení perníčků a zdravé slazení nápojů.

Uspávání broučků

Letošní akce Uspávání broučků se vydařila. Děti společně zazpívaly broučkům ukolébavku a užily si i s rodiči tajemnou cestu setmělými uličkami, kudy je vedla světýlka zářících lucerniček. Cesta končila u rozsvíceného domečku v listí, kam děti uložily své broučky k zimnímu spánku. Nebyla to lecjaká cesta, na děti se přiletěla podívat i jedna moudrá a obávaná obyvatelka lesa a prověřila, kolik toho děti o broučcích vědí a jestli jsou hodné a mohou pokračovat v cestě. Nakonec se mohli všichni – děti i rodiče a prarodiče – občerstvit ve stánku U Berušky a ochutnat dobroty, které napekly paní kuchařky ve škole. Počasí nám přálo a světýlka dětem krásně svítila.

Mgr. Olga Machačová

Poděkování

Milé paní kuchařky,

děkujeme Vám za skleněné lahve, které jste nám darovaly na tvoření lampiček k akci „Uspávání broučků“. Užily jsme si pěkné chvíle při malování lampiček, které nám krásně svítily na cestu.

Děti z mateřské školy