Aktuality MŠ

Zápis do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace

73923 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38

ZŠ – tel. 558 669 222, email: skola@zs-staravesno.cz

MŠ – tel. 558 669 248, email: ms.staraves@seznam.cz

vyhlašuje dne 9. 5. 2018 ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ pro školní rok 2018/2019

Zápis bude probíhat v době od 11:00 do 17:00 v kanceláři MŠ Nad Zámkem 497

 K zápisu se dostaví rodiče (zákonní zástupci) se svými dětmi a předloží:

  • rodný list dítěte
  • očkovací průkaz dítěte
  • svůj průkaz totožnosti

Dále u zápisu doloží vyplněné formuláře:

  • Žádost o přijetí
  • Evidenční list dítěte
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Pověření k vyzvedávání dětí z MŠ

Tyto formuláře jsou dostupné na webu školy http://www.zs-staravesno.eu/dokumenty-ms/ či v budově MŠ Nad Zámkem (prostřední vchod).

Z důvodu plynulého průběhu zápisu (aby se netvořily dlouhé fronty) se rodiče zapíší do pořadníku, který bude k dispozici v budově MŠ Nad Zámkem (prostřední vchod) od 3. 4. 2018. Do pořadníku je možné nahlásit se též telefonicky na tel. čísle 558 669 248.

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče!

Mgr. Olga Machačová, ved. uč. MŠ

Sběr starého papíru

Ve dnech 30. dubna a 2. května 2018 proběhne od 7 do 16.30 tradiční sběr starého papíru. Starý papír přivezte k budově základní školy zadním vchodem od pošty svázaný a zvážený. Množství hlaste u třídního učitele. Prosím lepenku balte zvlášť.

Poděkování

Děti z mateřské školy děkují starším kamarádům z deváté třídy za vyrobení tří krásných krmítek pro ptáčky. Využijeme je k environmentální výchově a hlavně pro radost opeřeným kamarádům!

Těšíme se na další spolupráci…

Berušky, Broučci, Hvězdičky a Sluníčka

Setkání rodičů dětí předškolního vzdělávání

V rámci projektu „Šablony ZŠ, MŠ Stará Ves“ proběhlo již druhé odborně zaměřené setkání rodičů dětí předškolního vzdělávání. Přednášejícími byly tentokrát z oboru farmacie Mgr. Hana Hoffmannová a zubní dentistka Dis. Adéla Chamrádová. Náplní přednášky byla především školní zralost – její úrovně, příčiny a následky školní nezralosti, jaký je vliv rodiny v přípravě na školní docházku. Rodiče se také dozvěděli, jaká je základní péče o zuby v předškolním věku, kdy dochází k prořezávání zubů, jaké jsou techniky čištění a s jakými vadami se můžeme setkat. Akce byla bezplatná. Rodiče se mohli občerstvit a vychutnat si přednášku u šálku kávy nebo čaje.

Děkuji všem rodičům za účast a doufám, že se Vám přednáška líbila. Budu se těšit na naše další společné setkání.

Mgr. Eva Dohnalová

Sběr starého papíru v listopadu

Na začátku listopadu proběhla na naší škole tradiční sběrová akce starého papíru. ZŠ a MŠ odevzdala dohromady rekordních 9100 kg starého papíru. MŠ – 975 kg a ZŠ – 8125 kg. Jednotlivé třídy se tak opět zapojily do soutěže o nejaktivnější třídu. První tři místa obsadily třídy 6. A s průměrem 59,3 kg na žáka, 3. A s průměrem 46,8 kg na žáka a těsně za ní třída 4. A s průměrem 46 kg na žáka. Výtěžek ze sběru byl z jedné třeiny přidělen do třídního fondu a 2/3 poslouží k nákupu nového papíru pro další školní využití. Děkujeme všem, zejména rodičům, kteří se do této akce zapojili.