Starší příspěvky

  • expand2019 (92)
  • expand2018 (128)
  • expand2017 (49)

Obecní úřad

Aktuality MŠ

Den s rodiči

Úterní Den s rodiči s názvem “V Zámku a v Podzámčí” se vydařil. Počasí nám bylo nakloněno aspoň v rámci možností – i kdypřestože bylo hodně horko, objevilo se i pár mráčků a sem tam zastínily neúprosné sluníčko. Děti si užily společné vystoupení po třídách a plnění disciplín, zahrály si na rytíře, kuchtičky, princezny, komorné a prince, zamlsaly si a nakonec si zařádily s klaunem Hopsalínem. 

Děkujeme všem rodičům za účast a pomoc, zvláště pak všem maminkám a babičkám, které přispěly vynikajícími dobrotami na občerstvení. Foto

Rozhodnutí o přijetí

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace

Přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Č.j. ZŠSV/221/2019

ROZHODNUTÍ

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvkové organizace, zastoupená ředitelkou ředitelkou Mgr. Yvettou Kunzovou, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 4, § 165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění ve věci přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 takto:

Registrační  číslo Výsledek Registrační číslo Výsledek
01 přijat(a) 21 přijat(a)
02 nepřijat(a) 22 přijat(a)
03 přijat(a) 23 přijat(a)
04 nepřijat(a) 24 přijat(a)
05 přijat(a) 25 přijat(a)
06 přijat(a) 26 přijat(a)
07 přijat(a) 27 přijat(a)
08 nepřijat(a) 28 přijat(a)
09 přijat(a) 29 nepřijat(a)
10 přijat(a) 30 přijat(a)
11 nepřijat(a) 31 přijat(a)
12 přijat(a) 32 nepřijat(a)
13 přijat(a) 33 přijat(a)
14 nepřijat(a) 34 přijat(a)
15 nepřijat(a) 35 přijat(a)
16 přijat(a) 36 přijat(a)
17 přijat(a) 37 přijat(a)
18 přijat(a) 38 nepřijat(a)
19 přijat(a) 39 přijat(a)
20 přijat(a) 40 nepřijat(a)

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Odvolání je nutné podat do 15ti dnů od doručení rozhodnutí, a to prostřednictvím Základní školy a Mateřské školy Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace.

Mgr. Zuzana Stejskalová, v.z.

Datum zveřejnění: 24.5.2019

Akce na květen a červen

čtvrtek 2. 5. Dopoledne na dopravním hřišti – všechny třídy (Sokolka)
upřesněn Den v přírodě – všechny třídy (termín bude upřesněn dle počasí)
úterý 7. 5. výprava za kamarády do lesní školky „Mraveniště“, třída Sluníčka
čtvrtek a pátek 9. a 10. 5. Omezený provoz v MŠ – v budově Nad Zámkem
pondělí 13. 5. Beseda o výcviku slepeckého psa s ukázkou – všechny třídy
úterý 14. 5. Výprava do Planetária Ostrava – třídy Sluníčka a Hvězdičky
čtvrtek  16. 5. Besídka nejen pro maminky – třída Broučci
úterý 21. 5. Besídka nejen pro maminky – třída Berušky
čtvrtky 16. 5. – 13. 6. Plavecký výcvik (Sluníčka a Hvězdičky)
úterý 21. 5. Den v přírodě Hvězdičky – Tura na Hůru
pondělí 27. 5. Den v přírodě Berušky – Výprava za koníky k paní Henčlové
úterý 28. 5. od 8:00 hromadné focení dětí venku podle jednotlivých tříd
středa 29. 5. Besídka nejen pro maminky – třída Hvězdičky
sobota 8. 6. Obecní slavnosti s vystoupením dětí z ZŠ a MŠ
červen Návštěva zahradnictví Bálek – třídy Sluníčka, Hvězdičky
první polovina června Návštěva kozí farmy Krmelín – termíny budou upřesněny
úterý 11. 6. Den s rodiči – louka pod budovou MŠ (od 16:30)
úterý 18. 6. 2019 Ukázka práce s dravci na louce pod MŠ – všechny třídy od 10 hodin
středa 19. 6. Školní výlet do Dinoparku Ostrava
čtvrtek 20. 6. Sférické kino – třídy Hvězdičky, Sluníčka
středa 26. 6. Slavnostní rozloučení s předškoláky

Poděkování

Mateřská škola děkuje panu Blatoňovi, dědečkovi Emičky Můllerové, za 5 kg medu, který věnoval třídám na vánoční pečení perníčků a zdravé slazení nápojů.

Uspávání broučků

Letošní akce Uspávání broučků se vydařila. Děti společně zazpívaly broučkům ukolébavku a užily si i s rodiči tajemnou cestu setmělými uličkami, kudy je vedla světýlka zářících lucerniček. Cesta končila u rozsvíceného domečku v listí, kam děti uložily své broučky k zimnímu spánku. Nebyla to lecjaká cesta, na děti se přiletěla podívat i jedna moudrá a obávaná obyvatelka lesa a prověřila, kolik toho děti o broučcích vědí a jestli jsou hodné a mohou pokračovat v cestě. Nakonec se mohli všichni – děti i rodiče a prarodiče – občerstvit ve stánku U Berušky a ochutnat dobroty, které napekly paní kuchařky ve škole. Počasí nám přálo a světýlka dětem krásně svítila.

Mgr. Olga Machačová

Poděkování

Milé paní kuchařky,

děkujeme Vám za skleněné lahve, které jste nám darovaly na tvoření lampiček k akci „Uspávání broučků“. Užily jsme si pěkné chvíle při malování lampiček, které nám krásně svítily na cestu.

Děti z mateřské školy