Aktuality

---> Informace pro rodiče dětí přihlášených na lyžařský kurz

Prosíme o zaplacení lyžařského kurzu do pátku 24. 11. 2017.

Důležité údaje k platbě jsou na informačním letáčku:

  • číslo účtu: 224327328/0600
  • Kurzovné 1790 Kč
  • Kurzovné s půjčovným (300 Kč) 2090 Kč
  • Variabilní symbol: 16+datum narození dítěte (př. 1629062010)
  • Do poznámky k platbě napište také jméno dítěte.

Z důvodu evidence nahlaste vámi provedenou platbu paním učitelkám na třídách.

V případě nedodržení splatnosti je firmou připočítán administrativní poplatek 100 Kč na dítě.

Vánoční focení dětí v MŠ

Dne 5. 12. 2017 v dopoledních hodinách proběhne v jednotlivých třídách vánoční focení dětí. Prosíme rodiče, aby svůj zájem o fotografování svého dítěte zaznamenali na seznamy vyvěšené na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd. Děkujeme.

Změny cen stravného od 1. 1. 2018

Od 1. 1. 2018 dojde ke zvýšení cen stravného u všech kategoríí o 2 Kč.

Cena stravného

Mateřská škola

Základní škola
  ceny do 31. 12. 2017 ceny od 1. 1. 2018   ceny do 31. 12. 2017 od 1. 1. 2018
 svačinka 8 Kč 10 Kč žáci 7-10 let 20 Kč 22 Kč
  polodenní do 6 let 26 Kč 28 Kč žáci 11-14 let 22 Kč 24 Kč
polodenní od 6 let 27 Kč 29 Kč žáci 15 a více let 24 Kč 26 Kč
celodenní do 6 let 31 Kč 33 Kč      
celodenní od 6 let 32 Kč 34 Kč ostatní 63 Kč 65 Kč

 

Setkání na téma “Usnadnění přechodu dětí do ZŠ“

Vážení rodiče předškolních dětí,

v pondělí 27. listopadu 2017  se v 16 hodin uskuteční další odborně zaměřené setkání na téma “Usnadnění přechodu dětí do ZŠ“.

Tentokrát budou přednášet:

Mgr. Hana Hoffmannová – obor farmacie

Adéla Chamrádová, DiS – „zdravé zoubky“ (Pokračování textu…)

Organizační schůzka plesu

Blíží se další ročník tradičního školního plesu, který se bude konat 9. 2. 2018.

Spolek rodičů žádá všechny, kdo mají zájem a chuť pomoci při jeho organizaci, aby přišli na mimořádnou schůzku dne 10. 1. 2018 v 17 hodin do sborovny základní školy.

Děkujeme za ochotu

Jitka Rohelová a Lenka Čejková za SRPŠ

Nový školní řád s platností od 1.10.2017

Na první schůzce výboru SRPŠ patřila mezi hlavní body jednání diskuse o návrhu zákazu užívání mobilních telefonů.  Výbor SRPŠ návrh schválil.

Výňatek ze školního řádu:

(Pokračování textu…)