Starší příspěvky

  • expand2019 (99)
  • expand2018 (128)
  • expand2017 (49)

Obecní úřad

Aktuality

--> Informace k novému školnímu roku 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020

Slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020 se uskuteční v pondělí 2. 9. 2019 v 8:30 hodin před hlavní budovou školy (za příznivého počasí), v případě deštivého počasí ve vestibulu školy.

Po slavnostním zahájení budou ještě zvlášť přivítáni naši nejmenší prvňáčci, které rádi uvítáme v doprovodu svých rodičů. Ostatní žáci půjdou do tříd.

Plánované ukončení nejdříve v 9:30 hodin.

Přezůvky si vezměte s sebou, po skončení si je uložíte v šatně nebo v šatních skříňkách.

 

Oběd bude připraven od 10 hodin.

Školní družina bude v provozu 1. školní den od 9:30 do 15 hodin, ostatní dny již normálně i s ranní družinou: 6:30 – 7:15 a 11:05 – 16.30.

Mateřská škola začíná provoz rovněž v pondělí 2. 9. 2019 od 6:30 do 16:30 hodin.

Změna bezhotovostní platby stravného (platby z účtu)

Ve školním roce 2019/2020 dochází ke změně termínu platby za stravné.

Platba na daný měsíc vám bude z účtu stažena od 20. do 23. dne předešlého měsíce.

Tzn. stravné na měsíc září vám bude z účtu staženo již v srpnu!

Nově příchozí žáci do MŠ či ZŠ mohou první platbu provést výjimečně v hotovosti u vedoucí školní jídelny, a to poslední dva dny předešlého měsíce (pokud není stanoveno jinak) přímo do pokladny školy.

Směrnice školního stravování – příloha Řád školní jídelny

Zamykání kol

Žádám rodiče žáků, kteří dojíždějí do školy na kole, aby si žáci svá kola v prostoru kolárny uzamykali. Kolárna je zcela uzamčena v době od 7:30 do 12 hodin, poté si již žáci odemykají samostatně a může se stát, že ne vždy zpětně uzamknou. Z tohoto důvodu  dojde také k instalaci kamerového zabezpečení pro objekt kolárny. Děkuji za spolupráci.

Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Portál pro školy

Vážení rodiče, i v letošním školním roce jsme pro vaše děti zakoupili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy. Testy jsou nově zaměřené také na procvičování matematiky pro žáky 1. stupně. Děti mohou využít také cvičení z pravopisu, základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny a mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod. Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy. Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA! Přístupové údaje obdrží žáci od svých učitelů. Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.