Archives

  • collapse2018 (88)
  • expand2017 (51)

Obecní úřad

Aktuality

Obědy na měsíc září

V posledním srpnovém týdnu od 27. 8. do 31. 8. 2018 nevaříme, opět pokračujeme od 3. 9. 2018.

První školní den již bude oběd připraven od 10 hodin.

Obědy na ZÁŘÍ 2018 se prodávají ve ČTVRTEK 30. 8. a v PÁTEK 31. 8. od 7.00 do 15.00 hodin. Stravenky pro žáky základní školy budou nahrazeny bezkontaktním čipem.

Rozdělení dětí v MŠ v novém školním roce

  Sluníčka Hvězdičky Broučci Berušky
1 Anderle Marek Galásek Vojta Bedaňová Izabela Bártek Tomáš 
2 Bajger Vladan Gaži Adam Boháčová Klára Blaheta Maxmilián
3 Bedaň Tobiáš Heller Otto Brůna Mikuláš Buchta Lukáš
4 Čechová Jindřiška Janešík Lukáš Dohnal Tomáš Filipcová Julie
5 Dorotíková Ela Jarolím Tomáš Filipcová Sára Gvuzďová Terezie 
6 Hutěčková Martina Jiříčková Vanesa Filipec Prokop Chrenková Maria
7 Hyneček Jakub Juřena Adam Gaži Michael Chvostek Lukáš
8 Ilek Šimon Martínková Ella Henčl Josef Janošek Vojtěch 
9 Jančák Viktor Posolda Vít Hružík Vojtěch Jarolímová Lucie 
10 Jiroušek Lukáš Pyrta Jakub Kantorová Lucie Kolková Kristýna
11 Kopecká Nela Skopek Jakub Klučik Vojtěch Křížová Natálie 
12 Korbel Gabriel Sporinská Victoria Knebl Štěpán Machanec Matěj
13 Kovařík Štěpán Šimíčková Stela Knýbel Jakub Malíková Stela
14 Lojkásková Vanesa Špidlová Ema Kocián Kryštof Niklasová Aneta 
15 Marek Maxim Vítová Sarah Lyčka David Pavlátka Tadeáš
16 Müllerová Ema   Mrázek František Procinger Václav
17 Neumann Samuel   Nyklová Berta Strnadová Kateřina
18 Novobilský Daniel   Palička Tomáš Šlegrová Amálie
19 Pecháček Ondřej   Pavelka Kryštof Šperlínová Marika
20 Polášková Karolína   Polášek Vojtěch Štěpánová Sofie
21 Ryba Samuel   Procingerová Anežka Tyleček Lukáš 
22 Strnad Michal   Rybová Natálie Tylečková Magdaléna
23 Strnad Vojtěch   Starečková Julie Vítová Gabriela
24 Štěpán Matyas   Tyleček Matěj Zahradník Viktor   
25 Zahradníková Gabriela   Uherek Petr  

Rodičům žáků 6. třídy – Adaptační kurz

Rodičům žáků budoucí 6. třídy

 Vážení rodiče,

na základě předběžného zájmu o účast vašeho dítěte na „ADAPTAČNÍM KURZU“ – si Vám dovoluji sdělit organizační věci týkající se tohoto pobytu.

Jedná se o zajištění školní akce („ADAPTAČNÍ KURZ“) pořádané pod značkou STAN společností Outdoor Aliance s.r.o., Žďárský Potok 64, 795 01 Stará Ves.

Místo pobytu: chata Relaxa, Žďárský potok 64, 795 01 Stará Ves u Rýmařova

Datum odjezdu: 13. 9. 2018 v cca 8:00 (čas bude upřesněn na začátku školního roku) od školy

Datum příjezdu: 14. 9. 2018 v cca 15:00 ke škole

Cena: 1300 Kč na žáka. Prosím uhradit do konce června 2018!!!!

V ceně je zahrnuto ubytování v pěkně zařízených pokojích na jednu noc, proškolení instruktoři, kulturní a sportovní program, strava (oběd, svačina, večeře, snídaně, svačina, oběd) a po celou dobu pitný režim.

Dopravu od školy a zpět hradí žákům škola. Veškeré pojištění (úrazové, odpovědnost za škodu) má škola zajištěno, takže připojišťovat děti nemusíte. 

Další informace obdržíte týden před odjezdem.

Pokud byste měli nějaké dotazy, ráda Vám je zodpovím: Eva Dohnalová (evikule@seznam.cz, tel: 597 457 245)    

Pomůcky na školní rok 2018/2019

Pomůcky pro 1. třídu Pomůcky pro 3.-5. třídu
Pomůcky pro 2. třídu Pomůcky pro II. stupeň

GDPR – ochrana osobních údajů ve škole

Povinně zveřejňované informace

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace, (dále jen „Škola“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, žáků a dalších subjektů Školy. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Škole zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování však Škola provádí jen výjimečně.

Škola respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Škola zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných v zájmu Školy, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Škola zpracovává osobní údaje osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každá  dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Škola pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Školy, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.

Na Školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

  • datové schránky ID w24mhqi,
  • emailem se zaručeným elektronickým podpisem: skola@zs-staravesno.cz,
  • pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Zámecká 38, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
  • osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Zámecká 38, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Školu obracet za účelem uplatnění práva:

– na přístup k osobním údajům,
– na opravu osobních údajů,
– na výmaz osobních údajů,
– na omezení zpracování osobních údajů,
– vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
– na přenositelnost údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro Školu je Ing. Jan Gubáš, email: gubas@catania.cz

ODISky budoucím prvňáčkům zdarma