Starší příspěvky

  • expand2019 (64)
  • expand2018 (129)
  • expand2017 (49)

Obecní úřad

Informace z Berušek

--> Plán akcí na duben 2019

úterý 2. .4.
Společné vítání jara – vystoupení dětí, tvořivé dílničky (od 16:00)
čtvrtek 4. 4.
Den v přírodě pro třídu Berušky – „Hurá za jehňátky“
úterý 9. 4. Divadelní představení „Mráček a Mračoň“ v Divadle loutek Ostrava pro třídu Berušky (odjezd v 9:30 od budovy MŠ)
pátek 12. 4.
Ekoprogram pro třídy Broučci a Berušky „Co se zdálo medvědům“
24. – 25.4.
Sběr starého papíru u zadního vstupu do budovy ZŠ
Druhá polovina dubna „Den Země“ Den v přírodě podle programu jednotlivých tříd – termíny budou upřesněny