Informace z Hvězdiček

--> Plán akcí na měsíc duben 2018

5. 4. Exkurze do „Záchranného útvaru 112 – Centrální požární stanice“ v Ostravě – Zábřehu, odjezd autobusem v 8.30 hod. od MŠ. Do baťůžku dejte prosím dětem pitíčko a malou svačinku (oplatek, jablko, Brumík…)
5. 4. „Zápis do 1. třídy ZŠ“ – pouze pro děti předškolního věku, čas dle záznamu v harmonogramu – viz stoleček u třídy Sluníčka
6. 4. „Dopravní pohádka“ – 8.45 hod., interaktivní divadlo v MŠ se zaměřením na logopedickou prevenci
11. 4. Den v přírodě „Vítáme jaro“ 8.00 – 11.30 hod. Vhodné oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí, pevná obuv, do baťůžku: pitíčko, dobrůtku, pláštěnku.
18. 4. „Broučci“ – divadelní představení Loutkového divadla v Ostravě. Odjezd autobusem v 7.50 hod. od MŠ!!! Začátek představení v 8. 30 hod.
20. 4. Den v přírodě „Den Země“ – 8.00 – 11.30 hod. Vhodné oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí, pevná obuv, do baťůžku: pitíčko, dobrůtku, pláštěnku.
27. 4. „O vodě“ – ekologický program v MŠ, 10.00 hod.
30. 4.
a 2. 5.
„Zelený strom“  – sběr starého papíru – svázaný a zvážený papír odevzdejte u zadního vchodu školy od starých bytovek, počet kg zapište do připraveného seznamu, který bude včas připraven v šatně před třídou.

Poděkování

Děti z mateřské školy ze tříd Sluníčka a Hvězdičky děkují žákům 9. třídy a p. uč. Mgr. Evě Dohnalové Šimečkové za krásnou ukázkovou hodinu na téma „Ptáci v zimě“. Pro děti byly připraveny vycpaniny ptáků, pracovní listy a zajímavý výklad k tématu.

Děkujeme a těšíme se na další setkání. Foto Hvězdičky   Foto Sluníčka

Hvězdičky a Sluníčka

Poděkování

Děti z mateřské školy děkují starším kamarádům z deváté třídy za vyrobení tří krásných krmítek pro ptáčky. Využijeme je k environmentální výchově a hlavně pro radost opeřeným kamarádům!

Těšíme se na další spolupráci…

Berušky, Broučci, Hvězdičky a Sluníčka