Archives

  • collapse2018 (88)
  • expand2017 (51)

Obecní úřad

Informace z Hvězdiček

--> Plán akcí na měsíc červen 2018

1. 6. Den v přírodě – „Cesta za pokladem“ – odchod z MŠ v 8.00 hod – svačinka bude v přírodě. Návrat v cca 11.30 hod. Dejte dětem vhodné oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí – kšiltovku, pevnou obuv, do baťůžku: pitíčko, dobrůtku, pláštěnku.
13. 6. Sférické kino „Korálový útes“  – 9.15 hod. v MŠ Nad Zámkem
13. 6. „Den s rodiči“ zábavné pozdní odpoledne s rodinnými příslušníky na téma „Ten umí to a ten zas tohle aneb chopte se náčiní, opravte zámek“. Společný začátek akce v 16.30 hod. – o malý úvod se postarají Vaše děti, připraveny jsou soutěže, zábavný program s Šaškem Hopsalínem, občerstvení…Další informace budou upřesněny na letáku v šatně.
6. 6. Den v přírodě „Dobrodružství za humny“ – 8.00 – 11.30 hod., termín bude upřesněn dle aktuálního počasí, sledujte prosím informace na nástěnce!!! Vhodné oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí, pevná obuv, do baťůžku: pitíčko, dobrůtku, pláštěnku, gumáky a igelitovou tašku.
7. 6. Ukázka výcviku policejních psů v 9 hodin
20. 6. „Školní výlet do areálu Miniuni a na Slezskoostravský hrad“ – odjezd bude včas upřesněn, návrat v cca 13.00 hod. Dejte dětem vhodné oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí – kšiltovku, pevnou obuv, do baťůžku: pitíčko, dobrůtku, pláštěnku.
28. 6. „Rozloučení s předškoláky“ – 15.00 hod – „Pasování předškoláků na školáky“ – společně s dětmi ze třídy Sluníčka – vystoupení dětí pro rodinné příslušníky v hudebně ZUŠ v ZŠ (místnost, kde probíhá ranní logopedické sezení)
4. 7. – 13. 7. „Omezený provoz v MŠ“ – PROVOZ POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI! VYPLŇTE PROSÍM ZÁJEM O DOCHÁZKU VAŠEHO DÍTĚTE DO MŠ V TĚCHTO DNECH V SEZNAMU NA NÁSTĚNCE V ŠATNĚ!

Kouzelné prázdniny plné sluníčka, odpočinku a pohody Vám všem přejí zaměstnankyně MŠ.