Starší příspěvky

  • expand2019 (146)
  • expand2018 (128)
  • expand2017 (49)

Šablony 2

Obecní úřad

Informace ze ŠD

--> Základní informace

Školní družina – tel. 603 233 572
I. oddělení Bc. Pavla Plečková 597 457 241 pavla.pleckova@zs-staravesno.cz
II. oddělení Anita Golková 731 270 283 anita.golkova@zs-staravesno.cz
III. oddělení Bc. David Ulrich   david.ulrich@zs-staravesno.cz

Školní družina má kapacitu 90 žáků. Otvíráme 3 oddělení. V letošním roce máne i ranní družinu.

Školní družina je v provozu od 6:30 do 7:15 a od 11.05 do 16.30 hodin.

Kromě úplaty ve školní družině je vybírán poplatek za odpolední čaj, který činí 100 Kč na celý školní rok. Rodiče musí potvrdit podpisem řád školní družiny a směrnici o stanovení úplaty.

Dokumenty

Návštěva obecní knihovny

Dne 20. března 2019 navštívili žáci školní družiny obecní knihovnu. Máme velice dobré vztahy s obecní knihovnou a knihovnicí paní Michaelou Daňkovou a naše návštěvy se pravidelně opakují.  Aby návštěvy nebyly stereotypní má paní Daňková vždy připravené něco nového, kvízy, hry a legrácky, aby se děti uvolnily a nechaly se vtáhnout do světa knih. Paní Daňková děti provedla knihovnou a při tom jim vysvětlila pravidla půjčování. A pak už začala zábava a dotazy na to či ono. Foto

Bc. Pavla Plečková, vedoucí školní družiny

Návštěva kostela s prohlídkou jesliček

Ve čtvrtek 10. ledna navštívili žáci ŠD místní kostel sv. Jana Křtitele. Prohlédli si jesličky a otec Jan jim vyprávěl příběh o narození Ježíška. Svůj pro děti upravený výklad ozvláštnil kvízem s vánoční tématikou. Na závěr jsme si společně zazpívali koledy.

Bc. Pavla Plečková

Z Čech do Austrálie

Na pondělí 17. 12. nám pan Marek Vantuch připravil přednášku o cestování na motocyklech. Cestoval se svou přítelkyní z Čech do Austrálie. Součástí přednášky byla i prezentace se spoustou nádherných fotografií. Děti přednáška zaujala a měly na pana Vantucha řadu zvídavých otázek. Foto

Za zvířátky do lesa

Jako každý rok stejně i letos v pátek 14. 12. se vydali žáci školní družiny a přírodovědný kroužek za zvířátky do lesa. Přinesli jsme jim jablka, mrkve, zrní, zelí a na podzim vlastnoručně nasbírané kaštany. Žáci se tak učí budovat svůj kladný vztah k přírodě. Úsměvy, červená líčka a pobyt na čerstvém vzduchu nám byly odměnou. Foto

Tvořílek

V letošním školním roce 2018-2019 vzniknul při ŠD kroužek ručních prací Tvořílek. V něm si naše děti zkoušejí různé techniky a pracovní postupy. Podívejte se na pár fotografií, co všechno dokážou. Foto