Starší příspěvky

 • expand2018 (105)
 • expand2017 (49)

Obecní úřad

Spolek rodičů

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 18. září 2018

 1. V první třídě byl zvolen nový třídní důvěrník a to za 1. – Kunčárová Veronika
 2. V 5.ročníku byl zvolen nový třídní důvěrník – Mgr. Štegnerová Monika
 3. V oddělní Hvězdiček v MŠ byl zvolen nový třídní důvěrník – Ing. Lenka Špidlová
 4. Byla nám představena nová zástupkyně školy – Mgr. Zuzana Stejskalová. (Pokračování textu…)

Seznam členů

Kontaktní email: srps.staraves@seznam.cz
1.
 Veronika Kunčárová
2. A  Pavel Raška
2. B  Marián Nykel
3.
 Ing. Petra Paličková
4. A
 Ing. Václav Šmýra
4. B
 Eliška Petrošová
5.  Mgr. Monika Štegnerová
6.
 Lenka Čejková
7.  Sylvie Chalupová Maxová
8.  Diana Kraus
9.  MVDr. Jitka Rohelová
Broučci  Anna Zahradníková
Berušky  Kamila Pavelková
Hvězdičky  Lenka Špidlová
Sluníčka  Renáta Pecháčková
pokladník  Lenka Křížová

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 7. 11. 2017

 1. Byly dohodnuty organizační záležitosti plesu (plakáty, výzdoba atd.). Další organizační schůzka plesu bude 10.1.2018 v 17 h. ve sborovně.
 2. SRPŠ odsouhlasilo příspěvek 20, Kč/žáka na nákup daru do toboly za jednotlivé třídy. Třídní důvěrníci předají třídním učitelům žádosti o příspěvek pro rodiče a následně důvěrníci zakoupí dárek do tomboly.
 3. SRPŠ bylo informováno o nákupu odkapávačů na boty do nových šatních skříněk pro druhý stupeň a byly nám sděleny první zkušenosti s provozem nových šatních skříněk.
 4. SRPŠ zvolilo k již dříve zvolené Lence Čejkové dalšího člena školské rady. Místo Ing. Dagmar Jančákové byl zvolen Ing. Marian Nykel.

(Pokračování textu…)

Zápis ze schůze 19. 9. 2017

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 19. září 2017

 1. Jelikož byl školní ples pořádaný v únoru 2017 mimořádně finančně úspěšný, dohodli jsme se, že budeme pořádat další. Termín Plesu RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY byl dohodnut na pátek 9.února 2018 od 19.h. Pan Habernal za hudbu potvrdil termín.
 2. SRPŠ odsouhlasilo návrh školy zakázat žákům používání mobilních telefonů, pořizování audio a video záznamů nejen ve vyučovacích hodinách.
 3. (Pokračování textu…)

Stanovy spolku

STANOVY SPOLKU

SPOLEK RODIČŮ DĚTÍ PŘI ZŠ A MŠ STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ, z.s.

Čl. 1       Název, forma a sídlo

 1. Spolek rodičů dětí při ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, z.s. (dále jen spolek) je nezávislým spolkem občanů, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců žáků a školy (dále přátel školy ) spolčených na základě dobrovolnosti a společného zájmu podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 2. Má sídlo Zámecká 38, 739 23,  Stará Ves nad Ondřejnicí. Spolek používá název Spolek rodičů dětí při ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, z.s. (dále jen SRPŠ)

(Pokračování textu…)