Starší příspěvky

  • expand2019 (29)
  • expand2018 (129)
  • expand2017 (49)

Obecní úřad

Život školy

--> Pozvání na školní ples

Olympiáda v jazyce anglickém – školní kolo

Dne 31.1. 2019 se uskutečnilo školní kolo Soutěže v cizích jazycích – jazyk anglický.

V kategorii I.A  (žáci 6. a 7. ročníku) soutěžilo 25 žáků a v kategorii II.A (žáci 8. a 9. ročníku) soutěžilo 8 žáků, kteří prokazovali své znalosti společně  v poslechové části a dále se již jednotlivě věnovali konverzačním tématům. Všichni žáci byli velmi šikovní a pro porotu bylo rozhodování velmi těžké. V kategorii I.A zvítězil Dominik Chalupa, žák 7. třídy, na druhém místě se umístila Eliška Čeřenská, žákyně 6. třídy, na třetím místě Daniel Kováč, žák 6. třídy. V kategorii II.A zvítězil Patrik Rohel, žák 9. třídy, na druhém místě se umístil Petr Pšurný, žák 8. třídy a na třetím místě Tomáš Kantor, žák 8. třídy. Všem žákům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme. V okresním kole v Ostravě dne 13. 2. 2019 nás budou reprezentovat Dominik Chalupa a Patrik Rohel.

Projektový den v Dolních Vítkovicích

Žáci 2. A, 2. B a 3. třídy navštívili v rámci projektu OKAP Dolní Vítkovice. Byly pro ně připraveny dva výukové programy. Pro třetí třídu Modul řemeslné dovednost a pro druháky Modul geometrické tvary. V rámci prohlídky jsme shlédli prezentaci zábavných chemických pokusů. Projektový den byl přínosný a dětem se velmi líbil. Foto

Výsledky 1. bezezbytkového dne

Smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší, mrkvovým salátem a vývarem všem žákům chutnal. Paní kuchařky viděly na vrácených talířích pouze dva kousky masa a děkují všem žákům a fandí jim, aby takových bezezbytkových dnů, i když přímo neponesou tento název, bylo co nejvíce. Třídy II. B, V., VIII. a IX. vrátily talíře opravdu beze zbytku a získávají do soutěže 3 obrázky. Ve třídách II. A, IV. A a VI. vrátili oběd se zbytkem pouze 2 žáci – tyto třídy získávají 2 obrázky. Jeden obrázek si z tohoto dne odnáší třída I. a III. – tři obědy s nějakým zbytkem.

Portál pro školy

Vážení rodiče, i v letošním školním roce jsme pro vaše děti zakoupili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy. Testy jsou nově zaměřené také na procvičování matematiky pro žáky 1. stupně. Děti mohou využít také cvičení z pravopisu, základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny a mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod. Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy. Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA! Přístupové údaje obdrží žáci od svých učitelů. Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

Bezezbytkový den

Na úterý 22. 1. 2019 vyhlašuje školský parlament Bezezbytkový den v naší školní jídelně. Na základě požadavků, vás žáků, jsme oslovili paní kuchařky, aby nám připravily jídlo dle našeho přání. Tentokrát to bude: hovězí vývar s těstovinou a smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší a zeleninovým salátem. Doufejme, že nezklamete a že vaše talíře budou opravdu beze zbytků. Jak si povedou jednotlivé třídy budeme sledovat a celou akci vyhodnotíme a rozdělíme obrázky do naši soutěže o nejaktivnější třídu.
Školský parlament je tvořen zástupci jednotlivých tříd od 4. do 9. třídy, scházíme se pravidelně 1× za měsíc u paní ředitelky a diskutujeme o všem, co trápí nás a naše učitele.

Marek Boháč, předseda 9. třídy

Projekt Poznáváme historii, Program spolupráce INTERREG V-A SK-CZ

FOND MALÝCH PROJEKTŮ 2018/2019

Pod tímto názvem jsme ve čtvrtek 20. 12. 2018 zahájili první z aktivit programu rozvoje příhraniční spolupráce mezi obcemi Stará Ves nad Ondřejnicí a slovenskou Rakovou. Ve svátečním adventním čase navštívily naši školu na čtyři desítky rakovských školáků s doprovodem v čele s ředitelem Mgr. J. Haviarem, které se v doprovodu domácích staroveských dětí zapojily do pestrého celodenního programu. Seznámily se s místními pamětihodnostmi i osobnostmi okolních obcí, pobesedovaly se starostou obce i panem farářem, zkusily si své dovednosti při tvorbě adventních výrobků i vědomosti v kvízu, křížovce a tvorbě místních pověstí.

Celá akce proběhla v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ a je spolufinancována z Fondu malých projektů. Foto

Mladý chemik ČR – okresní kolo

Dne 12.12. 2018 se naši žáci 9. ročníku V. Hýl, M. Kováč a V. Kaczmarz zúčastnili okresního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR v Ostravě na Střední průmyslové škole chemické. Každým rokem soutěžících přibývá, letos byl celkový počet 221. Soutěž byla tentokrát zaměřená na prvky, sloučeniny a jejich reakce, atom a molekuly, směsi, skupenství látek. Kluci museli zapátrat v paměti a vzpomenout si na učivo začátku 8. ročníku. Moc se jim to povedlo. Všem třem děkujeme za účast a Marcelovi Kováčovi gratulujeme za umístění v horní polovině výsledkové listiny.

Vánoce s přáteli

Na advetním věnci hořela 3. svíce a my jsme se dne 20. 12. 2018 sešli ve staroveském kostele u příležitosti vánočního koncertu. Tentokráte s přáteli ze slovenské Rakové a polské Twardorzeczky. Dopoledne proběhlo vystoupení pro žáky školy a odpoledne pro veřejnost. Vystoupení všech tří zemí bylo kouzelné. Všechna vystoupení navodila krásnou atomosféru nadcházejících Vánoc. Zaplněný kostel na závěr ve stoje ocenil nejen úsilí, snahu a čas věnový nácviku koncertu, ale také závěrečné veřejné rozloučení všech zemí s bývalým panem ředitelem P. Plečkou, neboť právě on stál u zrodu této mezinárodní spolupráce. Děkujeme všem rodičům, přátelům školy za podporu tohoto koncertu.

Poděkování patří celému kolektivu ZŠ a MŠ včetně kuchařek a správních zaměstnanců, kteří se na zdárném průběhu celé akce podílelí. Foto  Video

Matematická soutěž Volgiáda

Dne 18. prosince se 4 žáci pátého ročníku – Katka Dostálová, Adam Jančák, Michal Hrabovský a Max Ďatko –  společně s paní učitelkou Boháčovou zúčastnili matematické soutěže Volgiáda  konané na Gymnáziu v Ostravě-Zábřehu. Tým za naši školu soutěžil poprvé. Cílem bylo za 60 minut vyřešit co nejvíce slovních úloh bez chyby. Žáci získali cenné zkušenosti. Náš tým Starovjaku se umístil na 14. místě.