Archives

  • collapse2018 (80)
  • expand2017 (55)

Obecní úřad

Život školy

Házenkáři drželi nad hlavou stříbrný pohár

Každoročně se vybraní žáci 4. a 5. ročníku účastní červnového házenkářského turnaje v Polance nad Odrou s názvem Children Cup. Poprvé jsme se jako škola této soutěže zúčastnili v roce 2010 a ukázali jsme, že Stará Ves je  v házené velmi dobrá. Postupně tuto soutěž začali navštěvovat i dobří házenkáři z Ostravy. V letošním ročníku jsme opět předvedli, že házená se ve Staré Vsi umí hrát. Naše družstvo postoupilo do finále a o druhém místě rozhodovala trestná střílení na bránu. A jak to dopadlo? Stříbrný pohár je náš!

Žáci opět úspěšně bodovali u přijímaček

V letošním školním roce se budeme muset opět rozloučit s úžasnými deváťáky, s dvěma žáky sedmé třídy a jedním páťákem. Přijímačky mají již za sebou a všichni to zvládli. Většina se dostala na svou vyvolenou školu. Na střední školu podalo přihlášku 27 žáků (24 z deváté třídy, 2 ze sedmé třídy a 1 z páté třídy). Jedenáct žáků odchází se dále vzdělávat na gymnázia, 10 žáků na střední školy s maturitou a 6 žáků na učební obory.

Všem gratulujeme a přejeme hodně štěstí a mnoho studijních úspěchů v nových školách. 

Lehkoatletický přebor povodí Ondřejnice – 2. stupeň

Ve středu 6. 6. 2018 proběhl v Brušperku Lehkoatletický přebor povodí Ondřejnice. Vítězem se stal Brušperk s 570 body, na druhém místě skončily Fryčovice se 440 body, třetí pořadí za 429 bodů patří naším staroveským žákům, další pořadí – Palkovice 359 bodů, Kozlovice 357 bodů, Hukvaldy 330 bodů.

Úspěchy našich žáků:

  1. místo – Roland Hekele (sprint), Nikola Onderková (sprint, skok daleký), Ondřej Palička (hod)
  2. místo – Dominik Chalupa (hod), Nikola Onderková (vytrvalostní běh), Jakub Šebesta (skok daleký), Adéla Onderková (vytrvalostní běh)
  3. místo – Anna Janíková (skok daleký), Stanislav Šebesta (skok daleký), Vilém Hýl (hod, skok daleký), Amálie Golková (vytrvalostní běh), Matěj Hranický (skok daleký)

Nejúspěšnějším závodníkem naší školy je Nikola Onderková se 3 diplomy, ale body do celkové výsledkové listiny sbírali všichni sportovci, za to jim všem patří poděkování.

Mezinárodní XIXASTAR

Dne 21. května 2018 poprvé opustila mezinárodní pěvecká soutěž XIXASTAR hranice Staré Vsi. Letošní mezinárodní pěvecké klání za účasti zpěvaček a zpěváků z Polska, Česka a Slovenska proběhlo v kulturním domě ve slovenské Rakové. Pěvecké výkony byly na vysoké úrovni a rozhodování poroty díky různorodosti repertoáru bylo velmi těžké. Naši školu reprezentovala pouze děvčata: Štěpánka Nyklová, Natálie Štegnerová, duo Amálie Zahrádková a Tereza Pudová a s vlastním kytarovým doprovodem Bára Hranická. První místo si odnesla Bára Hranická a třetí místo Natálie Štegnerová. Děkuji paní učitelce Klimešové za přípravu a klavírní doprovody. Byl to krásný zážitek mezi přáteli, korunovaný medailovým umístěním. Foto

Pavel Plečka

Starší učí mladší

Začátkem června si vyzkoušeli žáci devátého ročníku učitelskou profesi, tj. zaučili žáky mladších ročníků – 1. a 2. třídy, jak se přihlásit na počítači, vyhledat výukový program Terasoft a vyzkoušet si zábavnou formou jak matematiku, tak i český jazyk. Foto

Dopravní výchova 4. a 5. třídy

Dne 11. června žáci 4. a 5. ročníku absolvovali Dopravní výchovu na ZŠ A. Kučery v Ostravě-Hrabůvce. Děti za krásného počasí zvládly obávaný test i ježdění na cvičných kolech. Foto

Lehkoatletický přebor škol Povodí Ondřejnice – I. stupeň

Žáci 1. stupně naší školy se zúčastnili v úterý 5. 6. 2018 atletického trojboje v Brušperku. Naši školu reprezentovalo 20 dětí 1. – 5. ročníku. V konkurenci osmi škol obsadili nádherné 3. místo za druhým Brušperkem a vítěznými Kozlovicemi. Všichni sportovci se velmi snažili a získali pro celkové umístění školy cenné body. Nejlépe se vedlo těmto žákům:

1. třída: Jan Ritzka – 1. místo v hodu, Anna Velímová – 2. místo v hodu, Elen Korbelová – 2. místo ve skoku, Oliver Ďatko – 2. místo ve skoku

2. třída: Hynek Boháč – 2. místo v hodu

3. třída: Marion Zouharová – 1. místo v běhu, Štěpán Šrámek – 2. místo v hodu, 4. třída: Kateřina Dostálová – 2. místo v hodu, Barbora Buchtová – 3. místo v hodu

5. třída: Karolína Aujezdská 2. místo ve skoku, Jan Švesták – 2. místo ve skoku, Adam Pšurný – 3. místo v běhu.

Všem medailistům blahopřejeme a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů. Foto

Okresní kolo Pythagoriády

Dne 28. května reprezentovali naši školu dva žáci 5. ročníku v okresním kole soutěže PYTHAGORIÁDA 2017/2018 v Ostravě-Porubě (Gymnázium Olgy Havlové). Celkový počet řešitelů – páťáků byl kolem 200 žáků, z toho úspěšných řešitelů 77. Jeden z úspěšných řešitelů byl Filip Janošec, který získal 10 bodů z 15. Daniel Kováč získal pěkných 9 bodů. Oběma hochům gratulujeme a přejeme, ať se jim daří v dalších nejen matematických soutěžích.

Soutěž HLEDEJ PRAMEN VODY 2018

V lednu 2018 jsme se přihlásili se 4. a 5. třídou do soutěže vyhlášené firmou  OVAK. Tato soutěž se skládala z 6 úkolů. Po splnění všech úkolů jsme se dostali do finále, které proběhlo 1. 6. 2018 na Slezskoostravském hradě.

Finálové kolo bylo naprosto úžasné. Vybraný tým 5 žáků soutěžil v 5 disciplínách, např. jízda na koloběžce s kelímkem vody, sestřelování kelímků vodní pistolí nebo kamínky. Všechny ostatní děti mohly využít další soutěže a atrakce v areálu.

Byl to velmi vydařený a krásný den. Foto (Pokračování textu…)

Atletický trojboj v Petřvaldě

Třicet staroveských sportovců se v  Petřvaldě 30. 5. 2018 utkalo s dalšími 4 školami v atletickém trojboji. Obsadili hezké 3. místo, a to hlavně díky těmto úspěšným závodníkům: Velímová Anna, Korbelová Elen, Ďatko Oliver, Ritzka Jan, Sítková Johana, Dostálová Kateřina, Jarolím Matyáš, Ďatko Maxmilián. Poděkování však zaslouží všech 30 dětí. Foto