Život školy

Dějepisná olympiáda

V pondělí 17. ledna 2018 se náš žák 9. ročníku, Jakub Přichystal, zúčastnil okresního kola dějepisné olympiády. Cestou domů jsme rozebírali zadání a také jaký osobní pocit Kuba z této olympiády měl. Říkal mi, že dobrý a že poslední určitě nebude. Jaké bylo překvapení, když dorazily výsledky. Nádherné 2. místo v okresním kole a postup do kola krajského. Jakube, máme z tebe radost a budeme ti držet palce v krajském kole dějepisné olympiády. Foto

Pavel Plečka

Soutěž „Hledáme nejlepšího mladého chemika“

V letošním školním roce se opět žáci 9. třídy zúčastnili soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“, kterou organizuje SPŠCH v Ostravě. V listopadu si celá třída zkusila školní kolo této soutěže a do okresního kola byli vybráni tito žáci: Eliška Vostárková, Kateřina Vajdová, Michaela Košťálová a jako náhradník Jakub Přichystal.
14. prosince se tito vybraní žáci zúčastnili druhého kola soutěže konaného v prostorách SPŠCH v Ostravě, kterého se zúčastnilo celkem 177 žáků z různých základních škol v Moravskoslezském kraji. Do regionálního kola postoupilo 34 žáků. Všechna tři děvčata se umístila v první polovině zúčastněných žáků. Nejlépe si vedla Michaela Košťálová, která se umístila na krásném 21. místě, což ji zajistilo postup do regionálního kola. Odměnou jim byla prohlídka školy a ukázka několika pokusů v laboratořích.

Pozvání na vyhlášení regionálního kola

Regionální kolo konané 30. 1. 2018 spočívalo v praktické zkoušce přímo v laboratořích této školy. Před tím, byla Michaela pozvána na přípravný kurz do Světa techniky, kde si mohla praktické dovednosti vyzkoušet. Na bezmála dvě hodinky se stala alchymistou. Zúčastnila se také exkurze do ostravské chemičky – BORSODCHEM.
V regionálním kole se umístila na 26. místě a cenu za účast si převezme 22. 3. 2018 ve Světě techniky. Moc jí blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů na střední škole. Foto

Školní kolo soutěže v cizích jazycích – jazyk anglický

Dne 1. 2. 2018 se uskutečnilo školní kolo soutěže v cizích jazycích – jazyk anglický.

V kategorii I. A  ( žáci 6. a 7. ročníku ) soutěžilo 17 žáků a v kategorii II. A ( žáci 8. a 9. ročníku ) soutěžilo 17 žáků, kteří prokazovali své znalosti společně  v poslechové části a dále se již jednotlivě věnovali konverzačním tématům. Všichni žáci byli velmi šikovní a pro porotu bylo těžké  vybrat toho nejlepšího. V kategorii I. A zvítězil Jan Červenka, žák 7. třídy, na druhém místě se umístil Jakub Kubíček, žák 6. třídy, na třetím místě Dominik Chalupa, také žák 6. třídy. V kategorii II. A zvítězil Patrik Rohel, žák 8. třídy, druhé místo obsadily Michaela Košťálová, Barbora Němcová, žákyně 9. třídy, a Michaela Daňová, žákyně 8. třídy. Na třetím místě se umístil Michal Jančák, žák  9. třídy. Všem žákům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme. V okresním kole v Ostravě dne 12. 2. 2018 nás budou reprezentovat Jan Červenka a Patrik Rohel. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Poděkování

Děti z mateřské školy ze tříd Sluníčka a Hvězdičky děkují žákům 9. třídy a p. uč. Mgr. Evě Dohnalové Šimečkové za krásnou ukázkovou hodinu na téma „Ptáci v zimě“. Pro děti byly připraveny vycpaniny ptáků, pracovní listy a zajímavý výklad k tématu.

Děkujeme a těšíme se na další setkání. Foto Hvězdičky   Foto Sluníčka

Hvězdičky a Sluníčka

Portál pro školy

Vážení rodiče, i v letošním školním roce jsme pro vaše děti zakoupili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy. Testy jsou nově zaměřené také na procvičování matematiky pro žáky 1. stupně. Děti mohou využít také cvičení z pravopisu, základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny a mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod. Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy. Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA! Přístupové údaje obdrží žáci od svých učitelů. Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

Poděkování

Děti z mateřské školy děkují starším kamarádům z deváté třídy za vyrobení tří krásných krmítek pro ptáčky. Využijeme je k environmentální výchově a hlavně pro radost opeřeným kamarádům!

Těšíme se na další spolupráci…

Berušky, Broučci, Hvězdičky a Sluníčka

Na Vánoce dluhé noce

Takový název měl tradiční adventní koncert ve čtvrtek 21. 12. 2017, na kterém vystoupili nejen žáci mateřské školy a základní školy, ale naši žáci souboru Ondřejnica a naši žáci ZUŠ v Brušperku. Krásné koledy, vánoční písně i říkadla navodily blížící se atmosféru Vánoc. Zaplněným staroveským kostelem se nesl potlesk všem účinkujícím a organizátorům, kteří tento nádherný koncert připravili. Foto

Mezinárodní adventní koncert v polské Twardorzeczce

Už tradičně se scházejí 3 spřátelené školy na společném adventním koncertě. Jsou to – Základná škola Milana Mravca ze slovenské Rakové, Gimnazjum imieni Jana Pawla II. z polské Twardorzeczky a naše Základní škola a Mateřská škola ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. Spočítali jsme, že trojkoncert byl 6. v pořadí. Se školou v Rakové naše spolupráce trvá mnohem déle. Koncert zahájili a pozdravy předali 3 ředitelé a pak už jednotlivé školy vystoupily v tomto pořadí: První byli Slováci pod vedením paní učitelky Majky a svůj repertoár směřovali k modernějším vánočním a adventním skladbám. Aktivně se s krásnými hlasy zapojily i paní učitelky. Druzí jsme byli my s vážnějším a tradičním repertoárem.  Flétnový soubor vedený p. uč. Habernalem ladil vánoční atmosféru, Adam Rohel krásně „vystřihnul“ Bílé Vánoce a sbor doprovázený p.uč. Klimešovou zněl čistě a vyváženě. Některé skladby rozsvítil trubkovým sólem pan učitel. A pak už nastoupili místní. Je pravda, většina účinkujících byli gymnazisti, takže pěvecké a herecké výkony byly na jiné úrovni. Sbor vedený p. uč. Alinou zněl čistě, čerti řádili v kostele jak čerti a své pásmo navázané na vánoční příběh s anděly, čerty, smrtkou a králem Herodesem zakončili polonézou. Na závěr všichni účinkující zpívali koledu Przebježeli do Betlejem pasterze. Celý koncert tradičně natáčel a fotil JUDr. Milan Sýkora. Když jsme přijížděli, padal sníh. Když hodinový koncert skončil, vzal si pan probošt slovo. Blaženě se usmíval, děkoval, chválil a na závěr řekl: „Podívejte se, zpívali jste tak krásně, že i sluníčko vyšlo.“ Příjemné, srdečné a krásné setkání. Foto

Pavel Plečka

Olympiáda v českém jazyce

Školního kola Olympiády v českém jazyce, která se konala 30. 11. 2017, se zúčastnilo 15 žáků 8. a 9. tříd. Olympiáda se skládala ze dvou částí – jazykové a slohové. Nejlépe si vedly žákyně deváté třídy Eliška Vostárková (26 b.) a Adéla Onderková (23 b.). Obě postupují do okresního kola, které proběhne dne 29. 1. 2018 v Ostravě.Vítězkám gratulujeme.
Pořadí dalších soutěžících, kteří se taky velmi snažili, si přečtěte v tabulce pořadí.

Mikulášská nadílka nejen ve škole

Mik, Miku, Mi, Miku, Mikuláš přišel s čertem na koláč….

Tato slova byla slyšet ve středu 6. 12. v naší škole. Mikuláš s čerty a anděly obdarovávali hodné i “nehodné” žáky. Nadílka pro žáky 1.- 4. ročníku proběhla společně ve školní jídelně. Ostatní žáky školy navštívil Mikuláš přímo ve výuce ve třídách. Všichni se na jejich návštěvu velmi těšili a měli připravenou báseň či písničku. Někteří se možná i trošku báli, i když čerti byli letos velice milí. Velký strach se objevil až při nadílce v mateřské škole. Ale po chvíli, kdy děti zjistily, že se nemusí ničeho bát a že jim právě Mikuláš s čerty přinesl dárečky, šel strach stranou. Naše Mikulášká parta nezapomněla ani na návštěvu Obecního úřadu ve Staré Vsi. Poděkování patří žákům 9. ročníku a třídní p. uč. Hermanové. Tuto tradici splnili na výbornou. Foto