Život školy

Zápis do 1. ročníku ZŠ školního roku 2018/2019

Ve středu 5. 4. 2018 přišlo k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 32 žáků. Přijato bylo 27 a 5 byl udělen odklad povinné školní docházky. Dva rodiče ještě odklad zvažují. Děti se do školy moc těší, měly možnost si i prohlédnout naši školu. Foto

Vítání jara

Sluníčko nám svítí a věřím, že nemalou zásluhu na tom má naše společné Vítání jara. Žáci a děti ZŠ a MŠ společně s rodiči přivítali jaro 28. 3. 2018, a to tradičním způsobem. Vše jsme zahájili kulturním vystoupením a pokračovali při společné práci v dílničkách. Děti si mohli vyrobit kuřátka, košíčky, kytičky a spoustu dalších pěkných výrobků, které jim pomohly dozdobit jarní svátky. Paní kuchařky připravily tradičně něco na zub, aby se všem práce dařila. Foto

Dušan má Xixu a Xixa má talent – 28. 3. 2018

Devátý ročník tradiční soutěže Dušan má Xixu a Xixa má talent je minulostí. Letos poprvé jsme soutěžili ve třech kategoriích: jednotlivci, páry a skupiny. Máme ve škole mnoho šikovných žáků, ale jen ti nejodvážnější předvedli své výkony před publikem a porotou. Mohli jsme vidět tanec, zpěv, recitaci, chemické pokusy, hru na klavír či skupinové formace mažoretek. Porota ve složení: Jakub Klysz (9. A), p. uč. Lucie Pilátová, pan ředitel Pavel Plečka, paní uklízečka Lenka Straňánková ohodnotila výkony všech zúčastněných a stanovila tato pořadí:

Kategorie jednotlivci:

  1. místo Natálie Štegnerová – zpěv, 2. místo Štěpánka Nyklová – zpěv a Jakub Přichystal – recitace; 3. místo Sandra Sedláčková – recitace a Oliver Otáhal – chemické pokusy

Kategorie páry – na prvních třech místech se umístila taneční vystoupení:

  1. místo Kateřina Dostálová a Michal Hrabovský; 2. místo Vanesa Bujnochová a Daniel Kováč; 3. místo: Barbora Čejková a Vanesa Bujnochová, Bára Janoštíková a Barbora Buchtová

Kategorie skupiny:

  1. místo – tanec Sabina Bujnochová, Natálie Novobilská a Julie Špidlová; 2. místo – 2. třída – pohádka; 3. místo mažoretky mladší i starší

Všem účinkujícím patří velká pochvala za odvahu a přípravu svých vystoupení. Poděkování patří i konferenciérům Báře Hranické a Standovi Šebestovi, technikům Ondrovi Švestákovi, Antonínu Holaňovi a Filipu Šrubařovi a paní učitelce Nyklové za doprovod některých vystoupení.

Příští ročník by měl být tedy jubilejní, ale potřebuje soutěžící. Takže už nyní můžete přemýšlet, s čím zazáříte v 10. ročníku. Foto

Matematický klokan

Naše škola se tradičně zapojuje do mezinárodní soutěže Matematický klokan. První ročník se konal již v roce 1991 ve Francii a odtud se rozšířil do celé Evropy. V roce 2016 se již této soutěže zúčastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa. Soutěží žáci 2. až 9. ročníku ve čtyřech kategoriích. Soutěž je náročná na texty úloh a logické myšlení. Úlohy jsou sestaveny ve skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů. Za každou špatnou odpověď je odečten jeden bod. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je úloh v dané kategorii, tj. 24 bodů (u Cvrčka  18 bodů).

Kategorie Cvrček (2. a 3. třída): 1. Tadeáš Pavelka,  2. Štěpán Hutěčka a 3. Lucie Hamalová

Kategorie Klokánek (4. a 5. třída): 1. Daniel Kováč , 2. Vojtěch Koval, 3. Filip Janošec

Kategorie Benjamín (6. a 7. třída): 1. Adam Kučera, 2. Samuel Šmýra, 3. Kateřina Hamalová

Kategorie Kadet ( 8. a 9. třída): 1. Vilém Hýl, 2. Michaela Košťálová, 3. Kateřina Vajdová

Všem patří poděkování a uvidíme, jak se zařadíme do statistiky Moravskoslezského kraje. Foto

Lyžařský výcvik

Od pondělí 5. 3. do pátku 9. 3. 2018 jsme se 40 žáky naší školy zdolávali sjezdovky ve Velkých Karlovicích. Trochu jsme se obávali, že na lyžařském kurzu nevydrží sníh, ale měli jsme štěstí, s chutí se lyžovalo do pátečního odpoledne, takže se děti vyřádily. Nejen na sjezdovkách, ale i při večerním programu, kdy jsme zažili spoustu legrace. Lyžařský kurz jsme završili závody ve slalomu, můžete se seznámit s medailovým umístěným ve všech třech týmech:

1. družstvo Svišťáci (vedoucí Jan Košák)

1. místo Hranický Matěj (15,59); 2. místo Hanke Kryštof (17,26); 3. místo Janošková Barbora (17, 57)

2. družstvo Rychlé lyže (vedoucí Leoš Havránek)

1. místo Chalupa Dominik (21,11); 2. místo Tomek David (21,23); 3. místo Pšurný Petr (21,87)

3. družstvo Zbytky (vedoucí Hana Cholevová)

1. místo Sulowski Tomáš (23,36); 2. místo Klepková Amálie (24,88); 3. místo Sklenářová Viktorie (25,31)

Jsme rádi, že se všech 40 žáků zlepšovalo ve svých dovednostech (i ti, kteří se poprvé postavili na lyže), takže všichni slalom zdolali na jedničku, patří jim velká pochvala. Bohužel ke sportu patří i zranění, Honzovi držíme palce a přejeme brzké uzdravení.

Romana Mlčochová

Fandíme Česku

V pátek 23. 2 2018 jsme u příležitosti ukončení Zimních olympijských her vyhlásili den Fandíme Česku. Podpora žáků byla veliká, ikdyž marná. Děkujeme všem sportovcům za reprezentaci naší malé země. Foto

Veselé zoubky

Ve středu 21. 2. 2018 se žáci prvních tříd zapojili do preventivního programu Veselé zoubky. Zábavnou formou získali informace o správné péči o svůj chrup. Odměnou za dobrou práci jim byla taštička z drogerie “dm” plná věcí určených k ústní hygieně. Foto

Recitační soutěž

V pondělí 19. 2. 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 1. a 2. stupně. Všichni recitátoři předvedli zdařilá vystoupení a zaslouží si velikou pochvalu.

I. stupeň: Na nejvyšších stupíncích se umístili tito žáci: 1. místa obsadili ve svých kategoriích Amálka Holaňová, Daniel Mrkvica, Anička Lichnovská. 2. místa vybojovali Viktorka Hýlová, Kryštof Palička, Dita Zimová, Filip Janošec. 3. příčka patří Elen Korbelové, Aničce Velímové, Veronice Hýlové, Štěpánce Nyklové, Matouši Filgasovi, Kláře Palagyiové, Maxmiliánu Ďatkovi. Všem blahopřejeme! Foto

II. stupeň: Žáci 6.-9.tříd v příjemné atmosféře recitovali své básně. Pěkné umělecké zážitky byly vyhodnoceny členy poroty. Pořadí je následující:

kategorie (6.-7. tříd) 1.místo: Michaela Daňová; 2.místo: Tereza Jančáková, Adéla Pavliňáková; 3.místo: Klaudie Borůvková

kategorie ( 8.-9. tříd) 1.místo: Elen Hynečková, Karolína Daňová; 2.místo: Bára Hranická, Matyáš Palička; 3.místo: Jakub Přichystal, Vilém Hýl

Vítězům blahopřejeme a děkujeme všem za pěkné výkony. Poděkování patří p. uč. Staňkové a Dlouhé za organizaci soutěže. Foto

Dějepisná olympiáda

V pondělí 17. ledna 2018 se náš žák 9. ročníku, Jakub Přichystal, zúčastnil okresního kola dějepisné olympiády. Cestou domů jsme rozebírali zadání a také jaký osobní pocit Kuba z této olympiády měl. Říkal mi, že dobrý a že poslední určitě nebude. Jaké bylo překvapení, když dorazily výsledky. Nádherné 2. místo v okresním kole a postup do kola krajského. Jakube, máme z tebe radost a budeme ti držet palce v krajském kole dějepisné olympiády. Foto

Pavel Plečka

Soutěž „Hledáme nejlepšího mladého chemika“

V letošním školním roce se opět žáci 9. třídy zúčastnili soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“, kterou organizuje SPŠCH v Ostravě. V listopadu si celá třída zkusila školní kolo této soutěže a do okresního kola byli vybráni tito žáci: Eliška Vostárková, Kateřina Vajdová, Michaela Košťálová a jako náhradník Jakub Přichystal.
14. prosince se tito vybraní žáci zúčastnili druhého kola soutěže konaného v prostorách SPŠCH v Ostravě, kterého se zúčastnilo celkem 177 žáků z různých základních škol v Moravskoslezském kraji. Do regionálního kola postoupilo 34 žáků. Všechna tři děvčata se umístila v první polovině zúčastněných žáků. Nejlépe si vedla Michaela Košťálová, která se umístila na krásném 21. místě, což ji zajistilo postup do regionálního kola. Odměnou jim byla prohlídka školy a ukázka několika pokusů v laboratořích.

Pozvání na vyhlášení regionálního kola

Regionální kolo konané 30. 1. 2018 spočívalo v praktické zkoušce přímo v laboratořích této školy. Před tím, byla Michaela pozvána na přípravný kurz do Světa techniky, kde si mohla praktické dovednosti vyzkoušet. Na bezmála dvě hodinky se stala alchymistou. Zúčastnila se také exkurze do ostravské chemičky – BORSODCHEM.
V regionálním kole se umístila na 26. místě a cenu za účast si převezme 22. 3. 2018 ve Světě techniky. Moc jí blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů na střední škole. Foto