Archives

  • collapse2018 (80)
  • expand2017 (55)

Obecní úřad

Informace ze ŠJ

 

Kontakt:    
Vedoucí školní jídelny: Věra Šindelová 558 669 247 jidelna.staraves@seznam.cz

V naší  kuchyni budou různé speciality připravovat kuchařky Renáta Hýlová, Pavla Vávrová, Renáta Klímová, Kateřina Zemánková, Jarmila Jurinová a Martina Palagyiová. Stejně jako vloni zajišťujeme stravu cizím strávníkům – důchodcům, obecnímu úřadu i některým firmám. Školní jídelna vydává obědy od 11.05 do 13.15 a ceny jsou následující:

Cena stravného

Mateřská škola

Základní škola
  ceny do 31. 12. 2017 ceny od 1. 1. 2018   ceny do 31. 12. 2017 od 1. 1. 2018
 svačinka 8 Kč 10 Kč žáci 7-10 let 20 Kč 22 Kč
  polodenní do 6 let 26 Kč 28 Kč žáci 11-14 let 22 Kč 24 Kč
polodenní od 6 let 27 Kč 29 Kč žáci 15 a více let 24 Kč 26 Kč
celodenní do 6 let 31 Kč 33 Kč      
celodenní od 6 let 32 Kč 34 Kč ostatní 63 Kč 65 Kč

kuchařky: Pavla Vávrová, Renáta Klímová, Renáta Hýlová, Kateřina Zemánková, Jarmila Jurinová a Martina Palagyiová.

Upozornění – na odhlašování obědů dětí:

V případě onemocnění žáka platí cena stravného jen pro 1. den nemoci, další dny v nemoci se hradí plná cena, tj. 63 Kč. Nezapomeňte si proto obědy včas odhlásit!

Obědy se odhlašují den předem, a to:

nejpozději do 14 hodin – telefonicky – 558 669 247 – vedoucí školní jídelny nebo emailem jidelna.staraves@seznam.cz

Pokud budete chtít oběd odhlásit později – opravdu vám nebude vyhověno. Nelze z důvodu organizace a kontroly nadřízených orgánů.

Obědy je možno platit hotově nebo bezhotovostní platbou z běžného účtu. Informace u vedoucí školní jídelny.

Stravenky školní jídelny prodává vedoucí školní jídelny ve své kanceláři tímto způsobem: na následující měsíc probíhá prodej v posledních dvou dnech předcházejícího měsíce, pokud není stanoveno jinak.

Žáci si mohou kupovat stravenky mimo vyučovací dobu, nikoliv o přestávce. Pokud žák nebude mít zakoupen oběd, opravdu ho nedostane. Upozornění: Při platbě v hotovosti si nelze vyzvednout na další měsíc jen stravenky a platbu provést dodatečně.

Prosíme také rodiče, aby neparkovali osobní automobily před zadním vchodem do kuchyně, který slouží pro zásobování.