Starší příspěvky

  • expand2018 (105)
  • expand2017 (49)

Obecní úřad

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace
739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38

Odloučené pracoviště mateřské školy
739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Nad Zámkem 497

Telefon: 558 669 222 IČ: 70942633
E-mail: skola @ zs-staravesno.cz DIČ: CZ70942633
datová schránka: w24mhqi  
   
Ředitelka školy: Mgr. Yvetta Kunzová
558 662 805; yvetta.kunzova@zs-staravesno.cz
Statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Zuzana Stejskalová 558 662 806; zuzana.stejskalova@zs-staravesno.cz
Učitelka pověřena řízením MŠ: Mgr. Olga Machačová 558 669 248, 604 796 797; ms.staraves@seznam.cz
Sekretariát, účetní: Lenka Křížová 558 662 807, 558 669 222; lenka.krizova@zs-staravesno.cz
Výchovný poradce: Mgr. Eva Dohnalová Šimečková
597 457 245; eva.dohnalova@zs-staravesno.cz
Konzultační hodiny výchovného poradce pro rodiče i žáky (NB – II. patro kabinet Př):
Pondělí: 12:30 – 13:30; Úterý: 7:15 – 9:15 a 14:30 – 16:30 (po vzkazu nebo telefonické domluvě)
V případě potřeby se lze dohodnout i na jiných termínech.
Speciální pedagog: Mgr. Veronika Mikolajková 558 669 222, veronika.mikolajkova@zs-staravesno.cz
Poradenské služby můžete využít i vy, rodiče. Konzultace po telefonické domluvě (kabinet I. patro, knihovna)
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Jan Gubáš gubas@catania.cz
třída třídní učitel telefon email kde nás najdete?
I.
Mgr. Hana Haasová
597 457 243 hana.haasova@zs-staravesno.cz NB – II. patro sborovna
II. A
Mgr. Jindra Staňková
597 457 243 jindra.stankova@zs-staravesno.cz NB – II. patro sborovna
II. B
Mgr. Hana Cholevová
597 457 243 hana.cholevova@zs-staravesno.cz NB – II. patro sborovna
III.
Mgr. Zdenka  Chvostková 597 457 243 zdenka.chvostkova@zs-staravesno.cz NB – II. patro sborovna
IV. A Mgr. Sylva Janečková 597 457 243 sylva.janeckova@zs-staravesno.cz NB – II. patro sborovna
IV. B Mgr. Jitka Nyklová 597 457 243 jitka.nyklova@zs-staravesno.cz NB – II. patro sborovna
V.
Mgr. Zdenka Dlouhá
597 457 244 zdenka.dlouha@zs-staravesno.cz NB – II. patro kabinet
VI.
Mgr. Jana Boháčová 597 457 245 jana.bohacova@zs-staravesno.cz NB – II. patro kabinet Př
VII.
Mgr. Lucie Pilátová 597 457 245  lucie.pilatova@zs-staravesno.cz NB – II. patro kabinet Př
VIII.  Mgr. Leoš Havránek 558 669 222
leos.havranek@zs-staravesno.cz NB – III. patro kabinet
IX.
Mgr. Romana Němcová   597 457 244  romana.nemcova@zs-staravesno.cz NB – II. patro kabinet
Další pedagogičtí pracovníci:
  Mgr. Regina Hermanová 597 457 244 regina.hermanova@zs-staravesno.cz NB – II. patro kabinet
  Mgr. Jaromír Chvostek 597 457 246 jaromir.chvostek@zs-staravesno.cz NB – I. pato kabinet  Čj
asistenti

pedagoga

Jarmila Dorotíková 597 457 243   NB – II. patro sborovna
Anita Golková 597 457 243   NB – II. patro sborovna
Martina Žourková 597 457 245   NB – II. patro kabinet Př
  Školní družina – vedoucí vychovatelka Bc. Pavla Plečková – 603 233 572
I. oddělení Bc. Pavla Plečková tel. 597 457 241 pavla.pleckova@zs-staravesno.cz
II. oddělení Anita Golková tel. 731 270 283 anita.golkova@zs-staravesno.cz
III. oddělení Bc. David Ulrich   david.ulrich@zs-staravesno.cz
  Mateřská škola – Nad Zámkem 497   Mateřská škola – Zámecká 38
  558 669 248; ms.staraves@seznam.cz    733 606 827 nebo 597 457 240; mskola@zs-staravesno.cz
Berušky Mgr. O.Machačová, Bc. K. Falatová, asistentka pedagoga J. Kubošová Hvězdičky I. Trybulovská,asistentka pedagoga V. Kubáčková
 Broučci H. Kubečková, Bc. R. Dohnalová, asistentka pedagoga R. Němečková Sluníčka Bc. J. Slaná, Bc. H. Klučíková, školní asistent: P. Ivánková