Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace
739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38

Odloučené pracoviště mateřské školy
739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Nad Zámkem 497

Telefon: 558 669 222 IČ: 70942633
E-mail: skola@zs-staravesno.cz DIČ: CZ70942633
datová schránka: w24mhqi  
   
Ředitel školy: Mgr. Pavel Plečka  558 662 805; pavel.plecka@zs-staravesno.cz
Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Yvetta Kunzová 558 662 806; yvetta.kunzova@zs-staravesno.cz
Učitelka pověřena řízením MŠ: Mgr. Olga Machačová 558 669 248, 604 796 797; ms.staraves@seznam.cz
Sekretářka: Lenka Křížová 558 662 807, 558 669 222; lenka.krizova@zs-staravesno.cz
Výchovný poradce: Mgr. Dohnalová Šimečková Eva 597 457 245; eva.dohnalova@zs-staravesno.cz
Konzultační hodiny výchovného poradce pro rodiče i žáky (NB – II. patro kabinet Př):
Pondělí: 12:30 – 13:30; Úterý: 7:15 – 9:15 a 14:30 – 16:30 (po vzkazu nebo telefonické domluvě)
V případě potřeby se lze dohodnout i na jiných termínech.
Speciální pedagog: Mgr. Veronika Mikolajková 558 669 222, veronika.mikolajkova@zs-staravesno.cz
Poradenské služby můžete využít i vy, rodiče. Konzultace po telefonické domluvě (kabinet I. patro, knihovna)
třída třídní učitel telefon email kde nás najdete?
I. A Mgr. Jindra Staňková 597 457 243 jindra.stankova@zs-staravesno.cz NB – II. patro sborovna
I. B Mgr. Hana Haasová  597 457 243 hana.haasova@zs-staravesno.cz NB – II. patro sborovna
II. A Mgr. Zdenka  Chvostková 597 457 243 zdenka.chvostkova@zs-staravesno.cz NB – II. patro sborovna
III. A Mgr. Sylva Janečková 597 457 243 sylva.janeckova@zs-staravesno.cz NB – II. patro sborovna
III. B Lucie Velímová 597 457 243 lucie.velimova@zs-staravesno.cz NB – II. patro sborovna
IV. A Mgr. Hana Cholevová 597 457 243 hana.cholevova@zs-staravesno.cz NB – II. patro sborovna
V. A Mgr. Jana Boháčová 597 457 245 jana.bohacova@zs-staravesno.cz NB – II. patro kabinet Př
VI. A Mgr. Lucie Pilátová 597 457 245  lucie.pilatova@zs-staravesno.cz NB – II. patro kabinet Př
VII. A  Mgr. Leoš Havránek 597 457 245 leos.havranek@zs-staravesno.cz NB – III. patro kabinet
VIII. A Mgr. Romana Němcová   597 457 244  romana.nemcova@zs-staravesno.cz NB – II. patro kabinet
IX. A Mgr. Regina Hermanová 597 457 244 regina.hermanova@zs-staravesno.cz NB – II. patro kabinet
Další pedagogičtí pracovníci:
  Mgr. Zdeňka Dlouhá 597 457 244 zdenka.dlouha@zs-staravesno.cz NB – II. patro kabinet
  Mgr. Jaromír Chvostek 597 457 246 jaromir.chvostek@zs-staravesno.cz NB – I. pato kabinet  Čj
asistenti

pedagoga

Jarmila Dorotíková 597 457 243   NB – II. patro sborovna
Anita Golková 597 457 243   NB – II. patro sborovna
Mgr. Jitka Nyklová 597 457 245   NB – II. patro kabinet Př
  Školní družina – vedoucí vychovatelka Bc. Pavla Plečková
I. oddělení Bc. Pavla Plečková tel. 597 457 241 pavla.pleckova@seznam.cz
II. oddělení PaedDr. Darja Čechovská    
III. oddělení Anita Golková tel. 731 270 283 anitags@seznam.cz
  Mateřská škola – Nad Zámkem 497   Mateřská škola – Zámecká 38
  558 669 248; ms.staraves@seznam.cz    733 606 827 nebo 597 457 240; mskola@zs-staravesno.cz
Berušky H. Kubečková a Bc. H. Klučíková Hvězdičky Bc. J. Slaná, asistentka pedagoga V. Kubáčková
 Broučci Mgr. O. Machačová, I. Trybulovská
školní asistent K. Salajková
Sluníčka Bc. K. Falatová, Bc. R. Dohnalová
as. pedagoga Mgr. J. Hrabovská