Starší příspěvky

  • expand2019 (99)
  • expand2018 (128)
  • expand2017 (49)

Obecní úřad

Mimoškolní aktivity

Přírodovědný kroužek 2. a 3. tř. J. Boháčová pátek 12.30–13.45 – lichý týden 200 Kč ročně
Přírodovědný kroužek  4. až 5. tř. J. Boháčová pátek 12.30–13.45 – sudý týden
Přírodovědný kroužek 6.- 7. třída J. Boháčová středa – 13.15 – 14.00 – sudý týden
Keramický kroužek  2. a 3. tř Z. Chvostková, H. Haasová čtvrtek 12.30–13.30 – sudý týden 800 Kč ročně
Keramický kroužek  4. a 5. tř J. Nyklová čtvrtek 12.30–13.30 – lichý týden 800 Kč ročně
Počítačový kroužek 4. tř. H. Cholevová středa 12.10– 12.55 400 Kč ročně
Školní časopis J. Chvostek, V. Mikolajková pátek 12.45 – 14.15 – lichý týden 400 Kč ročně
Sborový zpěv 1 až 3. tř. H. Klimešová pondělí 11:45 – 12:30 600 Kč ročně
Sborový zpěv 4  tř. H. Klimešová pondělí 12:30 – 13:15 600 Kč ročně
COUNTRY kytara R. Hermanová pondělí a pátek 13.30 – 14.15 pro žáky 5.- 9. tř. dle domluvy 500 Kč ročně
Sportovní kroužek L. Havránek pondělí 13.15 – 14.15 podle počtu přihlášených žáků se vytvoří skupiny pro lichý a sudý týden
pro žáky 3.- 9. třídy
500 Kč ročně
Mažoretky 1. a 2. tř. J. Staňková středa 15.00 – 15.45 mladší 600 Kč ročně
Mažoretky 3. až 9. tř. J. Staňková středa – 15.50–16.35 starší 600 Kč ročně
Volejbalový kroužek bližší informace p. Holubová úterý- 14.45 – 15. 45 – žáci I. stupně – po dohodě mohou i starší 500 Kč ročně
Poplatky za výše uvedené kroužky lze uhradit i formou pololetní platby.
Anglický kroužek  bližší informace The English School 1. a 2. tř. pondělí 13.00 – 14.00
3. – 5. tř. pondělí 14.00 – 15.00
6. – 7. třída pondělí 15 – 16.00
2700 Kč na 1 rok
Atletický kurz  bližší informace AK SSK VÍTKOVICE středa 16.40 – 17.30 startujeme v říjnu 1 000 Kč na pololetí
Karate Shotokan Karate Klub ATTFIS, z.s. čtvrtek 15.00 –  16.00 začínáme 13. 9. 2018 200 Kč za měsíc