Archives

  • collapse2018 (88)
  • expand2017 (51)

Obecní úřad

Mimoškolní aktivity

Přírodovědný kroužek 2. a 3. tř. J. Boháčová pondělí 12.30–13.15 – lichý týden 200 Kč ročně
Přírodovědný kroužek  4. až 5. tř. J. Boháčová pátek 12.30–13.15 – lichý týden
Přírodovědný kroužek II. stupeň J. Boháčová pátek – 13.15 – 14.00 – sudý týden
Keramický kroužek  2. a 3. tř Z. Chvostková, H. Haasová čtvrtek 12.45–13.45 datumy mají žáci určené 1000 Kč ročně
Kroužek informatiky 4. tř. H. Cholevová úterý 13.00– 13.45 400 Kč ročně
Školní časopis Y. Kunzová, J. Chvostek pátek 13.00 – 14.30 – lichý týden 400 Kč ročně
Sborový zpěv 1 až 3. tř. H. Klimešová pondělí 12.00–12.45 600 Kč ročně
Sborový zpěv 4  tř. H. Klimešová úterý 13.15 – 14.00 600 Kč ročně
COUNTRY kytara R. Hermanová 6. tř.  sudé úterý 13.15 – 14.00, lichý čtvrtek 13.15 – 14.00
ostatní žáci v pátek 13.15 – 14.00
400 Kč ročně
Sportovní kroužek L. Havránek 2. a 3. třída lichý týden pondělí 13.15 – 14.15
4. až 6. třída sudý týden pondělí 13.15 – 14.15
500 Kč ročně
Mažoretky 1. a 2. tř. J. Staňková středa 14.30 – 15.15 mladší 600 Kč ročně
Mažoretky 3. až 9. tř. J. Staňková středa – 15.30–16.15 starší 600 Kč ročně
Poplatky za výše uvedené kroužky lze uhradit i formou pololetní platby.
Anglický kroužek The English School 1. a 2. tř. pondělí 13.00 – 14.00
3. – 5. tř. pondělí 14.00 – 15.00
6.-7. třída – pondělí 15-16.00
260 Kč na 1 měsíc
Atletická přípravka  AK SSK VÍTKOVICE středa 16.45 – 17.35 1 000 Kč na pololetí
Karate International Union Cup čtvrtek 15.00 –  16.00 200 Kč za měsíc