Archives

  • collapse2018 (88)
  • expand2017 (51)

Obecní úřad

Organizace školního roku

Vyučování v I. pololetí bude zahájeno v pondělí 4. září 2017.  Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Ředitelské volno: 29. 9. 2017

Prázdniny

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2017 – úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2018
Jarní:
12. 3.–18. 3. 2018, nástup 19. 3. 2018

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Ředitelské volno:  29. 9. 2017

Hlavní prázdniny: pondělí 2. července 2018 – pátek 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne  v pondělí 3. září 2018.

Pedagogické porady: Třídní schůzky: úterky
zahajovací – 1. 9. 2017 19.  9. 2017  – klasické v 16.30
1. čtvrtletí – 6. 11. 2017 7. 11. 2017 – konzultační od 15.00 do 17.00
pololetní klasifikační – 22. 1. 2018 10. 4. 2018 – konzultační od 15.00 do 17.00
3. čtvrtletí – 9. 4.   2018  
závěrečná klasifikační – 22. 6. 2018  

Zápis do I. ročníku: 5. 4. 2018 – čtvrtek  od 13 do 17.30 hodin v I. patře základní školy.
V MŠ si v druhé polovině března můžete rezervovat čas zápisu. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a žáci po odkladu. Pro zápis je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Nutno vyplnit žádost a odevzdat do 10. března 2018 v MŠ nebo sekretářce školy. Žádost si vyzvedněte v MŠ nebo stáhněte na webových stránkách školy. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k tomu, že pedagogicko-psychologické poradny jsou vytížené, doporučujeme objednání dítěte do konce ledna.
K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad školní docházky a u zápisu v naší škole byly v loňském roce.

 

Zápis do mateřské školy:  9. 5. 2018 středa 11.00 -17.00 hodin

Přijímací zkoušky na střední školy jsou v týdnech od 12. 4 do 28. 4. 2018, ostatní od 22. do 30. 4. 2018