Starší příspěvky

  • expand2019 (92)
  • expand2018 (128)
  • expand2017 (49)

Obecní úřad

Organizace školního roku

Vyučování v I. pololetí bude zahájeno v pondělí 3. září 2018.  Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Ředitelské volno: 9. a 10. 5. 2019

Prázdniny

Podzimní prázdniny: pondělí  29. října a úterý 30. října 2018

Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019
Jarní: 4. 2.–10. 2. 2019, nástup 11. 2. 2019

Velikonoční prázdniny: čtvrtek  18. dubna, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem.

Hlavní prázdniny: sobota  29. června 2019 – neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne  v pondělí 2. září 2019.

 

Pedagogické porady: Třídní schůzky: úterky
zahajovací – 31. 8. 2018 18.  9. 2018  – klasické v 16.30
1. čtvrtletí – 5. 11. 2018 6. 11. 2018 – konzultační od 15.00 do 17.00
pololetní klasifikační – 21. 1. 2019 9. 4. 2019 – konzultační od 15.00 do 17.00
3. čtvrtletí – 8. 4.   2019  
závěrečná klasifikační – 21. 6. 2019  

 

Zápis do I. ročníku: 4. 4. 2019 – čtvrtek  od 13 do 17.30 hodin v I. patře základní školy.
V MŠ si v druhé polovině března můžete rezervovat čas zápisu. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a žáci po odkladu. Pro zápis je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Nutno vyplnit žádost a odevzdat do 22. března 2019 v MŠ nebo sekretářce školy. Žádost si vyzvedněte v MŠ nebo stáhněte na webových stránkách školy. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k tomu, že pedagogicko-psychologické poradny jsou vytížené, doporučujeme objednání dítěte do konce ledna.
K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad školní docházky a u zápisu v naší škole byly v loňském roce.

 

Zápis do mateřské školy:  6. 5. 2019 pondělí 10.00 -17.00 hodin

 

Přijímací zkoušky na střední školy ve školním roce 2018/2019

Jednotná přijímací zkouška , jež se kkoná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání: 1. termín: pátek 12. dubna 2019 a 2. termín pondělí 15. dubna 2019

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín úterý 16. dubna 2019 a 2. termín středa 17. dubna 2019

Náhradní termín pro všechny obory: 1. termín pondělí 13. května 2019 a 2. termín: úterý 14. května 2019