Archives

  • collapse2018 (80)
  • expand2017 (55)

Obecní úřad

Okresní a krajské kolo Mc Donald´s Cupu

Ve čtvrtek 17. 5. 2018 předvedli naši malí fotbalisté výkon, kterým se zapsali do dějin staroveské školy. Přivezli půlmetrový vítězný pohár a postupují do krajského kola. Sestava: Adam a Matěj Malý, Marek Koval, Michal Kantor, Daniel Mrkvica, Štěpán Šrámek, Matouš Filgas, Jan Kyas – 3. třída a David Strnad a Michal Golka – 1. třída. Celá škola držela chlapcům palce i v úterý 22. 5., kdy bojovali v krajském kole. A chlapci nezklamali! Není to sice umístění na stupínkách vítězů, ale vybojovali nádherné 5. místo. Michal Kantor byl dokonce vyhlášen nejrychlejším střelcem gólu. Chlapci, gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.

Vystoupení – Den matek

Obecní úřad spolu s Klubem důchodců připravil posezení u příležitosti Dne matek. Naši žáci popřáli staroveským ženám malým kulturním vystoupením. Žáci 2. třídy s p. uč. Chvostkovou předvedli pohádku “O králi, kterému byla zima” a o další nadílku se postaraly malé i velké mažoretky s p. u. Janou Staňkovou. Foto

McDonald´s Cup

Ve středu 2. května 2018 se ve Staříči konal fotbalový turnaj pro žáky prvního stupně, který je pod záštitou společnosti McDonald´s. I přesto, že naše škola nepatří k vesnicím, kde se nachází fotbalové hřiště, jsou naši žáci v tomhle turnaji velmi úspěšní. V první kategorii žáků od 1. do 3. třídy naši chlapci obsadili skvělé 1. místo a zajistili si postup do dalšího kola. V druhé kategorii žáků od 4. do 5. třídy nám postup těsně utekl. Naši žáci obsadili krásné druhé místo. Všem žákům, kteří se turnaje zúčastnili, patří velká gratulace a poděkování za reprezentaci naši školy. Foto (Pokračování textu…)

Projektový den – Historické osobnosti

Dne  30. 4. 2018 jsme navázali na výstavu historických osobností v naší škole a připravili pro žáky projektový den se stejným názvem. Hlavním cílem a záměrem projektu bylo další seznámení a aktivizace poznatků o životě významných osobností českého nárada, práce s textem, vyhledávání informací, přepis slov podle hlaholice, starší žáci shromaždovali a připravovali ve skupinách prezentace o významných osobnostech. Projektový den jsme zakončili návštěvou zámeckého parku, kde jsme měli možnost zhlédnout výstavu bojové techniky u příležitosti akce “Bojovou cestou 1. československé tankové brigády”. Foto 1  Foto 2

Historické osobnosti

V letošním roce slavíme 100 let od vzniku naší republiky. K oslavě tohoto výročí jsme využili výstavy figurín historických osobností. Ve středu 25. 4. se tak mohli žáci naší školy setkat se Sámem, Cyrilem a Metodějem, Karlem IV., Janem Ámosem Komenským a dalšími. Na besedě se tak dozvěděli zajímavosti z jejich životů, mohli si vyzkoušet psát hlaholicí, prohlédnout husitské zbraně, repliky Zlaté buly sicilské či korunovačních klenot, mohli se s danou osobností vyfotografovat. Všechny figuríny byly vyrobeny v reálné podobě dle historických záznamů. Foto

Zápis do 1. ročníku ZŠ školního roku 2018/2019

Ve středu 5. 4. 2018 přišlo k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 32 žáků. Přijato bylo 27 a 5 byl udělen odklad povinné školní docházky. Dva rodiče ještě odklad zvažují. Děti se do školy moc těší, měly možnost si i prohlédnout naši školu. Foto

Vítání jara

Sluníčko nám svítí a věřím, že nemalou zásluhu na tom má naše společné Vítání jara. Žáci a děti ZŠ a MŠ společně s rodiči přivítali jaro 28. 3. 2018, a to tradičním způsobem. Vše jsme zahájili kulturním vystoupením a pokračovali při společné práci v dílničkách. Děti si mohli vyrobit kuřátka, košíčky, kytičky a spoustu dalších pěkných výrobků, které jim pomohly dozdobit jarní svátky. Paní kuchařky připravily tradičně něco na zub, aby se všem práce dařila. Foto

Dušan má Xixu a Xixa má talent – 28. 3. 2018

Devátý ročník tradiční soutěže Dušan má Xixu a Xixa má talent je minulostí. Letos poprvé jsme soutěžili ve třech kategoriích: jednotlivci, páry a skupiny. Máme ve škole mnoho šikovných žáků, ale jen ti nejodvážnější předvedli své výkony před publikem a porotou. Mohli jsme vidět tanec, zpěv, recitaci, chemické pokusy, hru na klavír či skupinové formace mažoretek. Porota ve složení: Jakub Klysz (9. A), p. uč. Lucie Pilátová, pan ředitel Pavel Plečka, paní uklízečka Lenka Straňánková ohodnotila výkony všech zúčastněných a stanovila tato pořadí:

Kategorie jednotlivci:

  1. místo Natálie Štegnerová – zpěv, 2. místo Štěpánka Nyklová – zpěv a Jakub Přichystal – recitace; 3. místo Sandra Sedláčková – recitace a Oliver Otáhal – chemické pokusy

Kategorie páry – na prvních třech místech se umístila taneční vystoupení:

  1. místo Kateřina Dostálová a Michal Hrabovský; 2. místo Vanesa Bujnochová a Daniel Kováč; 3. místo: Barbora Čejková a Vanesa Bujnochová, Bára Janoštíková a Barbora Buchtová

Kategorie skupiny:

  1. místo – tanec Sabina Bujnochová, Natálie Novobilská a Julie Špidlová; 2. místo – 2. třída – pohádka; 3. místo mažoretky mladší i starší

Všem účinkujícím patří velká pochvala za odvahu a přípravu svých vystoupení. Poděkování patří i konferenciérům Báře Hranické a Standovi Šebestovi, technikům Ondrovi Švestákovi, Antonínu Holaňovi a Filipu Šrubařovi a paní učitelce Nyklové za doprovod některých vystoupení.

Příští ročník by měl být tedy jubilejní, ale potřebuje soutěžící. Takže už nyní můžete přemýšlet, s čím zazáříte v 10. ročníku. Foto

Matematický klokan

Naše škola se tradičně zapojuje do mezinárodní soutěže Matematický klokan. První ročník se konal již v roce 1991 ve Francii a odtud se rozšířil do celé Evropy. V roce 2016 se již této soutěže zúčastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa. Soutěží žáci 2. až 9. ročníku ve čtyřech kategoriích. Soutěž je náročná na texty úloh a logické myšlení. Úlohy jsou sestaveny ve skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů. Za každou špatnou odpověď je odečten jeden bod. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je úloh v dané kategorii, tj. 24 bodů (u Cvrčka  18 bodů).

Kategorie Cvrček (2. a 3. třída): 1. Tadeáš Pavelka,  2. Štěpán Hutěčka a 3. Lucie Hamalová

Kategorie Klokánek (4. a 5. třída): 1. Daniel Kováč , 2. Vojtěch Koval, 3. Filip Janošec

Kategorie Benjamín (6. a 7. třída): 1. Adam Kučera, 2. Samuel Šmýra, 3. Kateřina Hamalová

Kategorie Kadet ( 8. a 9. třída): 1. Vilém Hýl, 2. Michaela Košťálová, 3. Kateřina Vajdová

Všem patří poděkování a uvidíme, jak se zařadíme do statistiky Moravskoslezského kraje. Foto

Lyžařský výcvik

Od pondělí 5. 3. do pátku 9. 3. 2018 jsme se 40 žáky naší školy zdolávali sjezdovky ve Velkých Karlovicích. Trochu jsme se obávali, že na lyžařském kurzu nevydrží sníh, ale měli jsme štěstí, s chutí se lyžovalo do pátečního odpoledne, takže se děti vyřádily. Nejen na sjezdovkách, ale i při večerním programu, kdy jsme zažili spoustu legrace. Lyžařský kurz jsme završili závody ve slalomu, můžete se seznámit s medailovým umístěným ve všech třech týmech:

1. družstvo Svišťáci (vedoucí Jan Košák)

1. místo Hranický Matěj (15,59); 2. místo Hanke Kryštof (17,26); 3. místo Janošková Barbora (17, 57)

2. družstvo Rychlé lyže (vedoucí Leoš Havránek)

1. místo Chalupa Dominik (21,11); 2. místo Tomek David (21,23); 3. místo Pšurný Petr (21,87)

3. družstvo Zbytky (vedoucí Hana Cholevová)

1. místo Sulowski Tomáš (23,36); 2. místo Klepková Amálie (24,88); 3. místo Sklenářová Viktorie (25,31)

Jsme rádi, že se všech 40 žáků zlepšovalo ve svých dovednostech (i ti, kteří se poprvé postavili na lyže), takže všichni slalom zdolali na jedničku, patří jim velká pochvala. Bohužel ke sportu patří i zranění, Honzovi držíme palce a přejeme brzké uzdravení.

Romana Mlčochová