Máme rádi zvířata, hlavně ta domácí

ZO ČSCH Stará Ves nad Ondřejnicí ve spolupráci se ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí vyhlásila výtvarnou soutěž MÁME RÁDI ZVÍŘATA … hlavně ty domácí. Děti ve výtvarné výchově na přelomu října a listopadu vytvářely obrázky se zvířecí tématikou. Bylo obtížné vybrat ty nejzdařilejší. Mezi žáky prvního stupně byli drobnými cenami oceněni: Velímová Anna (1.A), Bujnochová Sabina (1.B), Kocián Václav (2.A ), Piačinová Natálie (3.A),  Nyklová Štěpánka (3.B), Štegnerová Natálie (4.A), Pindurová Hana (5.A). Na druhém stupni byli oceněni:  Golková Amálie (6.A), Hamalová Kateřina (6.A), Pavliňáková Adéla (7. A), Palagyi Martin a Kováč Marcel (8.A), Holaňová Anna (9.A), Hranická Bára (9.A), Němcová Barbora (9.A) a Barbora Kneblová (8.A). Všem žákům, kteří se do soutěže zapojili, děkujeme za krásné výtvarné práce. Foto                 

Mgr. Jana Boháčová

Setkání rodičů dětí předškolního vzdělávání

V rámci projektu „Šablony ZŠ, MŠ Stará Ves“ proběhlo již druhé odborně zaměřené setkání rodičů dětí předškolního vzdělávání. Přednášejícími byly tentokrát z oboru farmacie Mgr. Hana Hoffmannová a zubní dentistka Dis. Adéla Chamrádová. Náplní přednášky byla především školní zralost – její úrovně, příčiny a následky školní nezralosti, jaký je vliv rodiny v přípravě na školní docházku. Rodiče se také dozvěděli, jaká je základní péče o zuby v předškolním věku, kdy dochází k prořezávání zubů, jaké jsou techniky čištění a s jakými vadami se můžeme setkat. Akce byla bezplatná. Rodiče se mohli občerstvit a vychutnat si přednášku u šálku kávy nebo čaje.

Děkuji všem rodičům za účast a doufám, že se Vám přednáška líbila. Budu se těšit na naše další společné setkání.

Mgr. Eva Dohnalová

Dějepisná olympiáda

Letošní 47. ročník ročník Dějepisné olympiády má název To byla první republika aneb Československo v letech 1918 – 1938. Celkem 16 úkolů letošního tematického zaměření v sobě skrývalo jeden výrazný problém: se samotným tématem se žáci při výuce dosud setkali pouze okrajově. Přesto se někteří žáci vypořádali s tématem velmi dobře díky samostatné přípravě a zájmu o dané téma, jak o tom svědčí zisk 50 bodů z celkově 65 možných u vítěze. Soutěž proběhla 24. 11. 2017, práci odevzdalo celkem 12 řešitelů z 8. a 9. třídy.

Blahopřání patří suverénnímu vítězi – Jakubu Přichystalovi (9.A), dále také stříbrnému medailistovi Martinu Palagyimu (8.A) a bronzové Adéle Onderkové (9.A). Výsledky

Velká cena ZOO

Dne 8. 11. 2017 se naši žáci druhého stupně opět zúčastnili soutěže Mladý zoolog v ZOO Ostrava. Podzimním tématem byli lichokopytníci se zaměřením na tapíry a nosorožce. Všech 20 žáků se pečlivě připravovalo a odměnou jim byla zdarma prohlídka zoologické zahrady. I když se jim nepodařilo umístit v první polovině všech zúčastněných družstev, očekáváme vyhlášení jarní soutěže, na kterou se žáci již těší. Foto

Sběr starého papíru v listopadu

Na začátku listopadu proběhla na naší škole tradiční sběrová akce starého papíru. ZŠ a MŠ odevzdala dohromady rekordních 9100 kg starého papíru. MŠ – 975 kg a ZŠ – 8125 kg. Jednotlivé třídy se tak opět zapojily do soutěže o nejaktivnější třídu. První tři místa obsadily třídy 6. A s průměrem 59,3 kg na žáka, 3. A s průměrem 46,8 kg na žáka a těsně za ní třída 4. A s průměrem 46 kg na žáka. Výtěžek ze sběru byl z jedné třeiny přidělen do třídního fondu a 2/3 poslouží k nákupu nového papíru pro další školní využití. Děkujeme všem, zejména rodičům, kteří se do této akce zapojili.

Den naruby

Ve středu 22. 11. 2017 proběhl na škole Den naruby aneb holky za kluky a kluci za holky. Byl to jeden z dalších tematických dnů, kterým si  zpestřujeme výuku. Byl to den jako každý jiný, normálně se učilo, zkoušelo,  jen místo  Petry přišel k tabuli Petr. Děvčata se oblékla do pánského a chlapce jsme naopak mohli vidět v šatech či sukních. Akce se započítává do celoroční soutěže o nejaktivnější třídu a výsledky jsou následující. Tři obrázky za 1. místo získala třída 2. A, 3. A, 4. A, 6. A a 8. A. Druhé místo a 2 obrázky patří třídě 1. A, 1. B, 3. B a 5. A. Na třetím místě a jeden obrázek získává třída 9. A, která zároveň celou akci pořádala. Foto

Halová kopaná

Ve dnech 9. a 10. listopadu se ve Staré Vsi nad Ondřejnicí konala každoroční okrsková kola v halové kopané. Turnaje se vždy účastní čtyři základní školy, a to Brušperk, Fryčovice, Hukvaldy a Stará Ves nad Ondřejnicí. První den hrála kategorie IV., což jsou žáci osmých a devátých tříd. Vítěz turnaje postupuje do okresního kola, které se koná ve Frýdku-Místku. Naši chlapci bojovali velmi srdnatě a nakonec obsadili pouze vinou horšího skóre krásné třetí místo. Druhý den odehrála svůj turnaj kategorie III.  – žáci šestých a sedmých tříd. Tady se naplno projevil rozdíl fotbalových a nefotbalových obcí. Naši chlapci se snažili, ale rozdíl v kvalitě byl velký. V konečném pořadí jsme skončili na čtvrtém místě bez jediné výhry či remízy. Přesto všem žákům, kteří turnaj odehráli, moc děkujeme a věříme, že si turnaj užili, protože není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Výsledky

Mgr. Leoš Havránek

Staré pověsti české

Hodiny vlastivědy či dějepisu zpestřují každoročně žákům naší školy Pernštejni. Je to skupina nejen historického šermu z Pardubic, která se snaží v dobových kostýmech a kulisách přiblížit žákům historii trochu jinak. Letos ve čtvrtek 9. listopadu žáci 4. až 9. třídy zhlédli představení “Staré pověsti české”. Žáci zažili výlet do historie, kde fakta byla podána profesionálně a zároveň vtipnou formou. Těšíme se na další pořady. Foto

Dopravní výchova

Dne 2. listopadu vyrazili žáci 4. a 5. třídy na dopravní výchovu. Vybaveni psacími potřebami, notýskem, přezůvkami, cyklistickou helmou a lehkou svačinkou se přepravili do Ostravy Hrabůvky – ZŠ Alberta Kučery, kde vyplňovali obávaný test pod dohledem přísné a obávané paní učitelky. Poté si vyzkoušeli v praxi své jezdecké dovednosti na kolech a koloběžce na místním dopravním hřišti. Ti nejlepší dostali “řidičský průkaz”. Foto

Šatní skříňky

Již před koncem minulého školního roku jsme zadali zakázku na rekonstrukci šatních prostor pro žáky II. stupně. Bohužel, se nám ji nepodařilo realizovat o prázdninách. Nyní již je rekonstrukce dokončena. Nejdříve bylo nutno odstranit kovové klece, opravit omítky, vymalovat a pak teprve bylo možné začít navážet 132 šatních skříněk. Od listopadu dostali žáci 5. až 9. třídy tyto šatní skříňky do užívání. Každý žák obdržel jednu skříňku s klíčkem a byl seznámen s pravidly užívání. Děti z toho mají ohromnou radost a věříme, že to zamezí v budoucnu mnoha problémům se zatoulanými věcmi a podobně. Poděkování patří těmto firmám: Kovonatali, s. r. o.; EUROprojekt build and technology, s. r. o.; Roman Šimčík, Schonweitz – školní a kancelářský nábytek. Řád užívání šatních skříněk  Foto