Starší příspěvky

  • expand2018 (95)
  • expand2017 (49)

Obecní úřad

Adaptační kurz – 6. ročník – Již potřetí …

… ve dnech 13. – 14. září 2018 absolvovali žáci 6. ročníku adaptační kurz ve Staré Vsi u Rýmařova, pořádaný agenturou STAN  (Special Team for Adventure in Nature). Ve čtvrtek nám přálo krásné slunečné počasí, kdy si všichni vyzkoušeli horolezeckou stěnu. Někteří zdatní vylezli v lanovém centru až do třetího patra – do cíle. Odvážlivci si mohli „skočit“ z dvacetimetrové výšky. Během těchto aktivit vládla bezvadná atmosféra plná podpory, nadšení a humoru. Ve večerních hodinách jsme navštívili nedaleký les, kde jsme stavěli „příbytky pro zvířátka“.

 V pátek od rána lilo, po skupinkách jsem navštívili nedaleký krytý bazén. Stmelovali jsme kolektiv týmovými hrami. V pátek odpoledne po veselé cestě domů ze Staré Vsi u Rýmařova do Staré Vsi nad Ondřejnicí jsme se s úsměvem a mnoha zážitky rozcházeli domů.       

autor Mgr. J. Boháčová

Velká cena malých zoologů

Dne 12.9. 2018 se 5 sedmičlenných družstev vybraných žáků ze 4. a 5. tříd zúčastnilo tradiční soutěže Velká cena malých zoologů, letos s tématem “Česká louka”. Tuto akci každoročně organizuje ZOO Ostrava a je o ni velký zájem.

Žáci během stanovené trasy plnili na jednotlivých stanovištích zadané úkoly z oblasti prvouky a přírodovědy a snažili se dostat do cíle co nejrychleji. Dětem se akce velmi líbila, byly velmi spokojené s ozvláštněním výuky a těší se na další ročník této soutěže. Foto  Autor S. Janečková

Dopravní výchova

Dne 5.9. 2018 se žáci 5., 4.A, 4.B zúčastnili akce Dopravní výchova, která se každoročně koná na dopravním hřišti ZŠ A. Kučery v Ostravě-Hrabůvce.Výuka se skládala ze dvou částí – teoretické (procvičování pravidel silničního provozu, principy bezpečného pohybu na chodnících, přecházení přes cestu…) a z praktické části, kdy žáci při jízdě na kolech a jako chodci prokazovali své znalosti v praxi. Akce byla velmi zdařilá a nás velmi potěšilo, že naši žáci byli na závěr pochváleni jak za kázeň, tak i za své znalosti. Foto

 
 

Slavnostní zahájení školního roku

Krásné slunečné dny skončily a v pondělí 3. září jsme všichni společně před školou zahájili nový školní rok. Poprvé do svých lavic usedne 27 žáků 1. třídy. Všichni prvňáčkové tvrdili, že se do školy moc těšili. Celkem jsme letos přivítali 233 žáků školy. Marek Boháč jako zástupce nejstarších, tj. žáků 9. třídy, zazvonil zvonečkem a přestřihnutím pásky tak otevřel školu všem žákům. Poté deváťáci doprovodili prvňáčky do školní jídelny, kde jim byly předány upomínkové předměty na tento slavnostní den. Slavnostního uvítání se zúčastnil také pan starosta Ing. Dalibor Dvořák a Otec Jan Slavík.