Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka je v naší škole tradicí. Nejinak tomu bylo letos. Mikuláš s čerty a s anděly přišel naše děti pozdravit v pondělí 5.12. 2022. Ve školní jídeně u vánočního stromečku byly pochváleny skoro všechny děti, jedinci byli doprovozeni do pekla, z kterého je andělé dovedli brzy zpátky. Mezi dětmi – diváky – bylo překvapivě mnoho zájemců o peklo, většina se tam chtěla podívat. Tak pekelníci alespoň označili tvář dětí černým šmouhem. Některé třídy zazpívaly ostatním píseň. Mikuláš navštívil také děti v MŠ, obecní úřad a vedení školy. A právě v ředitelně jsme s celou partou zavzpomínali na jejich první den ve škole a prohlédli si fotografie prvňáčků v lavicích. Bohužel, naše žáky a pořádající devítku nevyjímaje postihla chřipková viróza. A tak se parta, které vše nacvičovala v plném počtu 23, zúžila jen na 10 přítomných. Věřím, že je to ostatním líto, ale zdravíčko je přednější. Děkuji tedy celé 9. třídě za přípravu a dnešnímu zbytku společně s paní uč. třídní a s paní asistentkou za krásnou mikulášskou nadílku.  Foto

Malý vánoční jarmark

Poslední listopadový pátek jsme  rozsvítili vánoční stromečky ve škole a uspořádali malý vánoční jarmark. Celá akce byla předehrou pro tradiční rozsvěcení obecního vánočního stromu u zámku. Všechny děti se společně s paní učitelkami snažili připravit zajímavé vánoční ozdoby a pamlsky. Dětem v mateřské škole také hodně pomohli rodiče, ale ve škole už to opravdu byla práce samotných žáků. Někteří se nemohli dočkat, až přijde maminka a tatínek a jejich dílko si zakoupí. Vystoupení  s vánočními koledami bylo v režii p. uč Hýlové a p. uč. Forala ze ZUŠ Brušperk, u zámku vystoupila naše Sluníčka s p.uč Slanou a s doprovodem p. uč. Boháčové.

Vážení rodiče a přátelé školy, velice děkujeme za vaši účast a podporu této akce. Výtěžek využije MŠ  na realizaci výletů a žákům školy zakoupíme prvky pro relaxaci o přestávkách – např. pingpongový stůl. Krásný a pohodový adventní čas.

Foto

Můj první slabikář

První adventní týden začal pro žáky 1. třídy velkou událostí. Paní učitelka Z. Chvostková pro ně připravila slavnostní předání “Slabikáře”. Tímto se z našich prvňáčků stali čtenáři. Přejeme jim mnoho krásných a zajímavých chvilek s touto knížkou plnou písmenek. Foto

Společenský den

První adventní týden jsme v naší škole zahájili společenským dnem. Chlapci a děvčata přišli nejen ve společenském oblečení, ale snažili se k sobě být hodní, laskaví, kamarádští, prostě chovat se k sobě navzájem tak, jak si to všichni ve škole přejeme. Foto

Halová kopaná

V úterý 15. a ve středu 16. listopadu se ve Staré Vsi nad Ondřejnicí uskutečnila okrsková kola v halové kopané. Turnaje se, jako každý rok, účastnila základní škola Brušperk, Fryčovice, Hukvaldy a Stará Ves nad Ondřejnicí. První den odehráli svůj turnaj žáci šestých a sedmých tříd. Chlapci odehráli velmi kvalitní zápasy a zaslouženě vybojovali krásné 2. místo. Druhý den nastoupili ke svým zápasům chlapci osmých a devátých ročníků. Tady naši žáci naplno ukázali svoji fotbalovou kvalitu a s přehledem turnaj vyhráli, kdy ze šesti odehraných zápasu pět vyhráli a pouze jeden remizovali.  Všem žákům, kteří turnaj odehráli, moc děkujeme a věříme, že si turnaj užili. Sláva vítězům, čest poraženým. Výsledky 6. – 7. ročník  Výsledky 8. – 9. ročník   Foto

Leoš Havránek

Bobřík informatiky

Naše škola se poprvé zúčastnila soutěže zvané BOBŘÍK INFORMATIKY. Národní kolo proběhlo na školách během dvou týdnů v měsíci listopadu. Soutěž probíhala na počítačích formou online testu, kdy soutěžící vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce. Otázky byly z oblastí informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěžili jsme ve třech věkových kategorií. Kategorie MINI – 5. třída, kategorie BENJAMIN – 6. a 7. třída a kategorie KADET – 8. a 9. třída. 

Úspěšným řešitelem se stal ten, kdo získal 120 bodů (tedy polovinu maximálního zisku). 

Úspěšní řešitelé: 

Kategorie MINI: 1. místo – Bruno Jankovič (152 bodů), 2. místo – Stella Filipcová (129 bodů), 3. místo – Adriana Sklářová (128 bodů), 4. místo – Tomáš Buchta (120 bodů). 

Kategorie BENJAMIN: 1. místo – Filip Palička (140 bodů), 2. místo – Štěpán Hutěčka (125 bodů), 3. místo – Radim Tyleček (120 bodů). 

Úspěšným řešitelům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme.  

                                                                                                                                                                                                                               Eva Dohnalová, Leoš Havránek

Pozvání na vánoční koncert

Soutěž mladých zoologů

Dne 9. listopadu 2022 se vybraní žáci 2. stupně zúčastnili soutěže  Soutěž mladých zoologů v ostravské ZOO. Tématem letošního ročníku byli Primáti. Naši školu reprezentovaly 2 pětice žáků z 6. ročníku a po jedné skupině ze 7. a 8. ročníku. Test byl náročný a přes velkou konkurenci jsme velmi pěkně uspěli. Žáci 6.B (Korbelová Elen, Novobilská Natálie, Bujnochová Sabina, Špidlová Julie a Dvorský Daniel) se umístili z našich soutěžících nejlépe. Získali 27 bodů, na postup ztratili pouhé 3 body a obsadili 13. příčku. Ostatní skupiny se  umístily převážně v horní polovině výsledkové listiny. Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme úspěchy nejen v dalších přírodovědných soutěžích. Foto

Mgr. Jana Boháčová

Pozvání na školní ples

Přírodovědný klokan

I v letošním školním roce proběhla na naší škole soutěž PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN. Této soutěže se každoročně účastní žáci 8. a 9. tříd, aby si prověřili své znalosti z přírodovědných předmětů jako je zeměpis, fyzika, přírodopis, chemie a matematika. Do soutěže se zapojilo 27 ostravských škol, tedy celkem 943 žáků. Na naší škole byl nejúspěšnějším řešitelem žák 9. třídy Matyáš Jarolím (v rámci ostravských škol byl na 52. místě). Dalšími úspěšnými řešiteli byla Kateřina Dostálová (9. třída) a Adam Jančák (9. třída). Všem účastníkům děkujeme a vítězům blahopřejeme. 

Eva Dohnalová