Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

informační schůzka se uskuteční v úterý 25. června 2024 v 15.30 hodin ve školní jídelně ZŠ – vedle vestibulu školy před pasováním našich předškoláků ze tříd Sluníček a Hvězdiček. Na schůzce bude vybírán poplatek za ISIC kartu 350 Kč za každé dítě.

Celoroční hra s Recyklohraním 2023/2024

Za aktivní spolupráci v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět naše škola získala nejen poděkování v podobě diplomu, ale také hodnotnou poukázku. Do celoroční hry se zapojilo více než 1600 mateřských, základních a středních škol z celé České republiky. V letošním školní roce jsme byli úspěšní a za svou činnost (sběr elektra, baterií, tonerů, plnění environmentálních a osvětových aktivit) jsme obdrželi celkem 2532 bodů a díky tomu jsme se umístili na krásném 231. místě.

Ráda bych všem kolegům z mateřské školy a základní školy poděkovala za aktivní plnění osvětových úkolů. Těším se na další spolupráci.

                                                                                                                                         Mgr. Eva Dohnalová Šimečková – koordinátor EVVO

Osvětim

Žáci nejvyšších ročníků se vydali na neveselou návštěvu do míst hrůzy za 2. světové války. Po prohlídce cihlových baráků, apelplacu nebo popraviště pro vězně v Osvětimi následovala návštěva dřevěných stájí pro koně, kde žili (většinou velice krátce) v hrůzostrašných hygienických podmínkách vězni nacistického Německa. Odpolední program byl už daleko příjemnější: návštěva historického královského města Krakova. Foto: Osvětim, Březinka, Krakov

Jaromír Chvostek

Cykloturistický kurz 8. ročníku

Minulý týden od 10. do 12. 6. proběhl cykloturistický kurz pro žáky 8. ročníku.

Počasí nás nejprve škádlilo, ještě v noci před odjezdem vydatně pršelo. Nakonec se však umoudřilo a celou cestu na Ostravici bylo příjemně pod mrakem. Cesta se neobešla bez menších komplikací, ale nakonec všichni ve zdraví dojeli. Ubytování v chatkách TJ Sokol Ostravice i strava v místní restauraci byly skvělé.

Úterní výlet na Lysou horu jsme absolvovali za krásného slunného počasí. Tento výšlap žáky zřejmě zas tak moc neunavil, protože se celý podvečer věnovali míčovým sportům a večernímu opékání špekáčků s poslechem, zpěvem, a dokonce i tancem táborových písní.

Vydařený výlet jsme zakončili bohužel deštivým návratem. Ráno jsme vyjížděli za jemného mrholení, které cestou sílilo do vydatného deště. Naštěstí vybavení účastníků bylo skvělé a teplá sprcha a následný odpočinek zajistily 100% účast na následujícím výletu do Osvětimi.

Děkujeme za pěkně strávené chvíle. Foto                                                       

Lucie Pilátová a Leoš Havránek

Výtvarná soutěž – ,,Děti, pozor červená!”

Naše škola opět zazářila ve výtvarné soutěži ,,Děti, pozor červená!”

Minulý rok se naše škola přihlásila do výtvarné soutěže na téma bezpečnosti s názvem “Děti, pozor červená!” a i letos se nám podařilo dosáhnout skvělého úspěchu. Soutěž se zaměřuje na zvýšení povědomí o dopravní bezpečnost.

V letošním ročníku nás reprezentovala řada talentovaných žáků, kteří se s nadšením a tvořivostí pustili do svých výtvarných děl. Ačkoli všichni soutěžící zaslouží velkou pochvalu za své úsilí, jedno jméno mezi nimi vyčnívalo – Markéta Marejková. (Pokračování textu…)

Atletika – 1. stupeň

Závěr školního roku nám nese nejen testování získaných znalostí, ale také dovedností a výkonů žáků. Usilovně jsme pracovali na svých výkonech v atletice a naše snaha ,,přinesla své ovoce”.  
Žáci prvního stupně se zúčastnili v úterý 4. června – LEHKOATLETICKÉHO PŘEBORU v Brušperku. Už počasí v tento den testovalo naši výdrž. Naštěstí pořadatelé v Brušperku byli připraveni realizovat závody v tělocvičně. Kromě hodu se tedy vše odehrávalo pod střechou. Těchto tradičních atletických závodů se účastní školy v povodí Ondřejnice.  

(Pokračování textu…)

Letem světem – Amerika

Poslední květnový den byl v naší škole naplněn objevováním dalšího kontinentu z naší série poznávání světa Letem světem. Po Africe, Asii a Austrálii naše pomyslné letadlo letos přistálo v Americe.

V rámci projektového dne žáci prozkoumali kontinent po všech stránkách. Někteří se věnovali tvoření eskymácké či indiánské vesnice a získávali poznatky o obyvatelstvu a osídlení Ameriky.  Jiné třídy stavěly totemy, oblékly se do mexických sombrér a ponč, které si vytvořily. Před zraky všech také vyrostla i známá Socha svobody, či krásně výtvarně ztvárněná socha Krista v brazilském Riu. V našem dni nechyběla ani hudba a tanec. V tělocvičně deváťáci učili základní kroky latinskoamerické samby, sedmáci nám zase zatančili ve stylu country a nechyběl ani známý brazilský karneval a průvod masek. (Pokračování textu…)

Projektový den – Jan Amos Komenský

Jelikož je březen spojený s významným datem narození učitele národů Jana Amose Komenského, rozhodli jsme se, že žákům přiblížíme, proč se tento den vlastně slaví. Dne 3.5. proběhl na naší škole projektový den, jehož cílem bylo seznámení s osobností J. A. Komenského, s jeho životem a působením hlavně v oblasti školství, s literárním a pedagogickým dílem i s jeho současným odkazem.

Žáci se společně podívali na video o životě J.A.K., následně probíhala samostatná práce ve třídách, kdy si děti ve skupinkách zjišťovaly doplňující informace o J.AK. prostřednictvím čtení příběhů o jeho životě, tvořením výukových plakátů, nechybělo ani výtvarné zpracování jeho života i životní cesty. Tvořily se komiksy, hrály se didaktické hry jako pexeso či kvarteto, žáci se zahřáli při plnění úkolů na různých stanovištích v budově školy i na hřišti. Nechybělo ani divadelní představení v podání žáků 8. ročníku či foto koutek. V neposlední řadě děti také vytvářely obrázkový slovník, přičemž se inspirovaly právě Komenského knihou Orbis pictus. Všechny zjištěné informace zužitkovaly v kvízu. Tento den si všichni společně velmi užili. Foto

Vendula Borkovcová 

Biologická olympiáda

V letošním roce poprvé soutěžili žáci 7. ročníku Ondřej Pilát, Lukáš Pělucha a šesták Šimon Bártekokresním kole Biologické olympiády. Probojovali se zde ze školního kola. Museli vypracovat vstupní úkol – domácí pozorování, z nabízených možností si vybrali nepohlavní rozmnožování rostlin – řízkování. Kluci soutěžili poprvé a vůbec si nevedli špatně. Ondřej Pilát se úspěšně probojoval mezi úspěšné řešitele (krásné 11.místo). Velmi šikovný byl náš šesťák Šimon Bártek i Lukáš Pělucha ze sedmé třídy. Do příštího roku se musí naši nadějní biologové zdokonalit hlavně v poznávačce rostlin.

V květnu proběhlo také KRAJSKÉ KOLO Biologické olympiády. V kategorii 8. a 9. tříd (a příslušných ročníků gymnázií) se probojoval i náš osmák Hynek Boháč. Testové otázky, poznávačka a laboratorní práce (pozorování a popis části těla komára pichlavého) byla časově i vědomostně náročnější než předchozí okresní kolo. Hynek se sice neumístil na předních příčkách, ale odnesl si ocenění úspěšný řešitel (tj. splnil kritériu nad 60% úspěšnosti).

Uvidíme jak se nám bude dařit v příštím školním roce. V letošním roce jsme úspěšně zvládli mnoho přírodovědných soutěží a hlavně zájemci o přírodu si rozšířili své vědomosti a dovednosti o naší oblastí – CHKO Poodří (lužní lesy), získali cenné zkušenosti a porovnání se studenty z jiných škol. Foto

Jana Boháčová

Příroda s otazníky

Velký úspěch staroveských žáků – soutěž Příroda s otazníky

Ve dnech 29.4. a 30.4. se konala ve Středisku přírodovědců (O-Poruba) soutěž Příroda s otazníky. Naši školu reprezentovalo celkem 9 žáků 5. – 8. ročníku. Soutěž probíhala ve dvou dnech. V pondělí soutěžili Viktor Jančák, Ellen Bukovická, Tereza Šrámková a Šimon Bártek. V úterý soutěžili žáci 7. a 8. ročníku: Lukáš Pělucha, Martin Dohnal, Matěj Raška, Ondřej Pilát a Hynek Boháč. Soutěžící měli za úkol vyplnit test na téma Lužní lesy, praktické poznávání rostlin a živočichů a závěrečná náročná osmisměrka na téma rostliny a živočichové lužního lesa.

Naši žáci si vedli skvěle. V kategorii pátých tříd se na krásném 2. místě umístil Viktor Jančák. V kategorii šestých tříd na 11. místě Tereza Šrámková a v této kategorii s přehledem vyhrál Šimon Bártek.

V sedmém ročníku se všichni naši žáci umístili v „horní polovině tabulky“. Lukáš Pělucha byl na 11. místě, Matěj Raška na 6. místě, Martin Dohnal na 5. místě a Ondřej Pilát se umístil na krásném 2. místě.

Osmý ročník reprezentoval již ostřílený soutěžící Hynek Boháč. Letos jel naposled a obhájil s jistotou sobě vlastní loňské prvenství!

Gratulujeme Viktoru Jančákovi, Šimonu Bártkovi, Ondřeji Pilátovi a Hynku Boháčovi, které čeká 31. května odměna ve formě celodenního výletu do záchranné stanice v Přerově a hrad Helfštýn. Foto

Jana Boháčová