Starší příspěvky

Obec Stará Ves n. O.

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Zápis do I. ročníku:  12. 4. 2023  od 13. do 17.30 hodin v II. patře základní školy.

V MŠ si na začátku dubna můžete rezervovat čas zápisu. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a žáci po odkladu. Pro zápis je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Nutno vyplnit žádost a odevzdat nejlépe od 1. 4.  do  6. dubna 2023 v MŠ nebo sekretářce školy. Žádost si vyzvedněte v MŠ nebo stáhněte na webových stránkách školy. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad školní docházky a u zápisu v naší škole byly v loňském roce.

Preventivní program

V rámci primární prevence rizikového chování jsme našim žákům připravili preventivní programy, které zabezpečily studentky Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Ve čtvrtek 2.3. navštívily žáky 4., 5. a 6. tříd s prevencí infekčních nemocí a následků kouření na zdraví člověka. V pondělí 20.3. pak navštívily studentky straší žáky, kde se věnovaly závažným problémům ohledně duševního zdraví a psychohygieně a žáky osmých a devátých tříd informovaly o důležitosti prevence nádorových onemocnění, samovyšetření a péče o své zdraví. Ze zpětné reakce našich žáků víme, že se preventivní programy líbili a považovali je za užitečné a důležité. Foto

Zuzana Stejskalová 

Matematický klokan 

V pátek 17.3. jsme celou naši školu, kromě prvního ročníku, zapojili jako každý rok do především logické soutěže Matematický klokan. Žáci se zúčastnili ve všech čtyřech kategoriích pro ZŠ – Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet. Mezi nejúspěšnější se v nejmladší kategorii Cvrček pro 2. a 3. třídu zařadili Alice Pilátová (1. místo), Klára Jarecká (2. místo) a František Mrázek a Petr Uherek (3. místo). Žáci 4. a 5. tříd Jakub Hyneček (1. místo), Valentýna Slámová (2. místo) a Sofia Pallo (3. místo) se úspěšně probojovali na vítězné pozice v kategorii Klokánek. Mezi 6. a 7. třídou v kategorii Benjamín, s ročníkovou výhodou, se na vítězných příčkách umístili sedmáci Veronika Hýlová (1. místo), Hynek Boháč (2. místo) a Filip Palička (3. místo). Mezi nejstaršími zvítězil žák osmé třídy Marek Koval (1. místo) a zbylé vítězné pozice obsadili deváťáci Jakub Volný (2. místo) a Klára Palagyiová (3. místo). Všem vítězům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast. Foto

Jana Boháčová, Lucie Pilátová 

Výrobky z korku

Naši šesťáci jsou pilní a šikovní. Pečují nejen o zeleň ve škole, ale také vyrábí. V březnu vytvářeli výrobky z korku. Moc se jim povedly. Foto

Jana Boháčová

Biologická olympiáda 2022/2023 – školní kolo

Po několikaleté odmlce se tři odvážní hoši 6. a 7. ročníku zapojili do náročné soutěže Biologická olympiáda. V letošním ročníku bylo zvoleno téma BEZLESÍ, je to velmi obsáhlé téma (louky, stepi, mokřady, zahrady apod.). Martin Dohnan, Ondřej Pilát a Hynek Boháč se začali připravovat již v listopadu loňského roku a v měsíci lednu a únoru postupně plnili úkoly – poznávačku třiceti rostlin a živočichů, náročný test na téma bezlesí a velmi pěknou laboratorní práci s dužnatými plody.

Kluci byli velmi šikovní, v této náročné soutěži se nejlépe umístil nejzkušenější – Hynek Boháč (64 bodů ze 150 bodů) ze sedmé třídy. Naši šesťáci Martin Dohnal (46,5 bodů) a Ondřej Pilát (42 bodů) na to, že se této soutěže účastnili poprvé, nedopadli také vůbec špatně. Návrh na postup do okresního kola byl na základě kritérií udělen Hynkovi Boháčovi, který musí během měsíce března vypracovat vstupní úkol (domácí pozorování klíčení hrachu). Foto

Příroda s otazníky 2023

Také v letošním školním roce jsme se zúčastnili soutěže Příroda s otazníky – téma BEZLESÍ. 

Dne 2. 3. 2023 tato soutěž proběhla na Středisku přírodovědců v Ostravě-Porubě pro žáky 5. – 6. ročníků. Soutěže se zúčastnili tito žáci: Šimon Bártek, Slámová Valentýna a Ondřej Pilát. Byli rozděleni do dvou kategorií: 5. a 6. třída. V kategorii 5. tříd se na prvním místě umístil Šimon Bártek, který bodově překonal i kategorii starších žáků 6. ročníku.  V kategorii 6. tříd se na 4. místě umístil náš žák Ondřej Pilát. Valentýna Slámová se umístila na krásném 9. místě. Následující den, v pátek 3. 3. 2023, v této soutěži pokračovali žáci 7. a 8. ročníků. Opět jsme vyslali tři žáky: Hynka Boháče, Štěpána Šrámka  a Patricka Tylečka. Soutěž byla obdobná jako předchozí den, o něco náročnější. Hoši se utkali v poznávačce rostlin a živočichů, testu, který prověřil nejen jejich teoretické znalosti a kvízu. I naši starší žáci nezklamali.  (Pokračování textu…)

Beseda na téma 2. světová válka

V 5. ročnících jsme nyní uzavřeli učivo na téma 2. sv. válka. Do rozšíření okruhů vědomostí se s námi zapojil tatínek dívek, které navštěvují naši školu. Beseda probíhala v rámci dvou vyučovacích hodin. Pan Miroslav Malík vyprávěl rodinný příběh, tragický osud, který ovlivnil život jejich rodiny. Seznámil žáky obou 5. ročníků se získanými záznamy o průběhu 2. sv. války u nás na území Staré Vsi a okolních obcí Trnávky, Proskovic i města Ostravy. Nejvíce děti zaujaly artefakty z války, které můžete vidět na fotografii i s autorem besedy a našimi žáky. Foto

Ivana Kurková 

Obvodní kolo recitační soutěže v Brušperku

Dne 21. února se 6 našich žáků probojovalo do obvodního kola recitační soutěže. Do Brušperku jelo předvést své recitační schopnosti 6 žáků 1. stupně: z 1. třídy – Tobias Dekleva, z 2. ročníků – Mária Chrenková, ze 3. třídy Sarah Vítová a Ema Špidlová, ze 4. třídy – Sofia Pallo a z 5. ročníků – Elen Štěpánová. Rozhodně se naši žáci v konkurenci výběru těch nejlepších z 10 okolních škol neztratili. Nepřijeli jsme ani s prázdnou. Mária Chrenková obsadila v těžké konkurenci s básničkou Koza v plavkách 3. místo. Všichni si zaslouží poděkování za vzornou reprezentaci naší školy. Foto

Lucie Velímová

Hodiny vaření

V hodinách pracovních činností si žáci 5. A a 5. B zahráli na kuchtíky a připravili pro sebe lahodné pokrmy. 5. A nejprve nakoupila potraviny na pizzu, těsto jim připravila paní učitelka Srba, a vrhla se do pečení. Děti z 5. B přinesly domácí zásoby na toasty, pšeničné placky, palačinky, tortillu a jablko v listovém těstě. Všem moc chutnalo. Foto

Anna Srba, Romana Němcová

Recitační soutěž 2. stupeň

Dne 15. února ožila učebna přírodopisu recitací žáků 2. stupně. Po roce jsme se tak opět mohli zaposlouchat do recitačních výkonů i dramatických přednesů.  Žáci, kteří postoupili z třídních kol, si zde mohli vyzkoušet, jak obtížné je recitovat básně před dalšími diváky. Účast žáků byla poměrně hojná, nasazení velké, výkony excelentní, výběr textů rozmanitý. Všichni recitátoři měli své básně velmi dobře připravené, jen u některých sehrála roli trochu tréma. Porota ve složení Y. Kunzová, Z. Stejskalová, J. Chvostek a A. Weczerková neměla tedy jednoduché rozhodování. (Pokračování textu…)