Starší příspěvky

  • expand2020 (185)
  • expand2019 (143)
  • expand2018 (127)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

--> Omezení provozu “Staré” budovy školy

Od 29. 6. 2020 je z důvodu rekonstrukce otopné soustavy uzavřen vstup do staré budovy školy – vchod pro MŠ a ŠD. Do školy se dostanete hlavním vchodem. Je také omezeno telefonní spojení na vedení školy. Od vchodu se na vedení nedozvoníte, používejte vrátnici nebo tyto telefonní kontakty:

ředitelka školy: Mgr. Yvetta Kunzová
558 662 805, 774 848 880
Statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Zuzana Stejskalová 558 662 806
Sekretariát, účetní: Lenka Křížová 558 662 807

Ti žáci, kteří si v úterý 30. 6. 2020 nemohou vyzvednout vysvědčení, budou mít vysvědčení uloženo u paní vedoucí školní jídelny Věry Šindelové. Můžete si jej vyzvednout po telefonické domluvě.

Děkuji za pochopení

Yvetta Kunzová

--> Odevzdávání učebnic

Žáci 2. – 8. třídy budou odevzdávat učebnice až v září nového školního roku 2020/2021. Každý žák na začátku školního roku dostal učebnice obalené školou. Proto vás žádáme, učebnice neodbalujte! Děkujeme.

Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Zakončení školního roku

Vážení rodiče a přátelé staroveské školy,

letošní 2. pololetí školního roku 2019/2020 si budeme všichni jistě dlouho pamatovat. Uzavření škol z důvodu koronaviru přišlo tak náhle a my jsme si v tu dobu ani nedokázali představit, co bude dál. Pomalu jsme si uvědomovali, o co všechno přijdeme, nejenom hlavní kontakt se žáky, ale řadu tradičních akcí, na které se každoročně těšíme. Ale život jde dál a my jsme se se vším museli vypořádat. Velké poděkování patří z mé strany nejen celému školnímu týmu, ale zejména vám, rodičům, kteří jste své děti kontrolovali a zejména na I. stupni vzdělávali doma. Bez vás by to nebylo možné. Velice si vaší práce cením a ještě jednou děkuji.

Poslední červnový den nám svítilo sluníčko a tak rozloučení se všemi žáky proběhlo před budovou školy. Bez tradičního vystoupení jsme se rozloučili i s žáky 9. třídy. V letošním školním roce ukončilo docházku na naší škole celkem 25 žáků z deváté třídy a jedna žákyně z páté třídy. Žáci byli přijati na tyto střední školy: na gymnázium 9 žáků, na střední školy s maturitou 12 žáků, 5 žáků půjde na SŠ s výučním listem. Přeji jim na nových školách mnoho úspěchů.

Všem dětem přeji krásné letní počasí, mnoho nových kamarádů a zážitků. Prostě, krásné prázdniny!

Yvetta Kunzová

Výuka v době koronaviru

Školní výuka doby koronavirové probíhá v omezeném rozsahu ve třídách na prvním i druhém stupni naší školy. Ostatní žáci pracují distančně, tedy na dálku. Foto

Odpolední činnosti našich žáků

Provoz školní družiny neboli odpoledních činností sice neprobíhá tak, jak jsme byli zvyklí, ale žáci si čas strávený se spolužáky umí užít stejně jako za normálního provozu před koronavirem. Máme v provozu celkem tři skupiny odpoledních činností. Žáci mají k dispozici hry i hračky, deskové hry či stavebnice. Tvoří, vyrábí, malují, modelují, stříhají a provádí mnoho jiných rukodělných činností, které rozvíjí jemnou motoriku, představivost, vnímaní i myšlení. Když počasí dovolí, chodíme ven, kde žáci hrají různé pohybové a míčové hry, nebo si užívají volnou hru. Žáci hrají stolní tenis, nebo cvičí relaxační cvičení s prvky jógy pro děti. (Pokračování textu…)

Konec školního roku 2019/2020 – aktualizace

Vážení rodiče, chlapci a děvčata,

letošní školní rok ukončíme v úterý  30. 6. 2020.

Za příznivého počasí slavnostním zakončením a předáním vysvědčení  před budovou školy, v případě nepříznivého počasí ve vestibulu školy:

  • v 8 hodin 1. stupeň,
  • v 9 hodin 2. stupeň (6. – 8. třídy)
  • v 10 hodin žáci 9. třídy

Oběd pro žáky školy poslední den nebude. 

Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Srdce s láskou darované – dorazily ceny

Dne 12. 6. nám byly předány ceny za zapojení a umístění naši práce do projektu.

Paní Bergerová z firmy OPTYS přinesla našim žákům ceny. Z důvodu karantény se bohužel nekonalo slavnostní předání cen v Poslanecké sněmovně v Praze. Zúčastnění žáci školní družiny se mohou těšit na předání cen v den vysvědčení. Po vzájemné domluvě jsme se rozhodli, že dárky věnované nám organizátorům (p.učitelce Stejskalové a Chrástkové) s radostí předáme mamince pána Paličky a snad ji opět vykouzlíme úsměv na tváři. Foto

Výtvarná soutěž Ples očima dětí

Jak si představují ples děti? Co by na něm nemělo chybět, jak by se měli lidé obléknout nebo jaká je správná atmosféra k tanci?

Naši žáci si na tyto otázky odpověděli v hodinách výtvarné výchovy a pracovní činnosti. Měli návštěvníkům školního plesu, který se konal 21. února, představit, jak má správný bál či ples vypadat. Během února se tak především vestibul, chodby a školní jídelna proměnila v prostor plný módních návrhů, masek či výtvorů přímo dýchajících plesovou atmosférou. (Pokračování textu…)

Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

V souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, a s ohledem na metodiku vydanou MŠMT „Postup při hodnocení žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020“, stanovuje ředitelka školy tyto závazné pokyny pro závěrečné hodnocení žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020.

Pokyny zohledňují skutečnost, že průběh II. pololetí školního roku 2019/2020 byl výrazným způsobem ovlivněn „vyšší mocí“ a není tedy žádoucí, aby hodnocení učitelů mělo negativní vliv na realizované závěrečné hodnocení žáků. (Pokračování textu…)

Nové číslo Dušanových zápisků je tady!

A není to jen tak obyčejné číslo. Redaktoři ho totiž psali, tvořili, vymýšleli, kreslili a fotili z domova. Nebyla to jednoduchá práce, a proto jim patří velké poděkování. 
Vás čtenáře ale jistě zajímá, jak se nové číslo dostane až k vám domů. Od pondělí 8. 6. se bude nové číslo ve škole rozdávat. Vy, kteří do školy přijdete, nezapomeňte požádat redaktory ve své třídě o nový výtisk. Můžete zkusit také zaklepat na kabinet speciálního pedagoga, Dušan na vás bude čekat i tam.
A pokud jsou mezi vámi čtenáři, kteří se do školy nechystají, požádejte některého ze spolužáků nebo kamarádů, aby vám jedno číslo přinesl. Budeme ho totiž rozdávat opravdu jen ve škole. 
Dušan se s vámi tímto číslem v letošním školním roce loučí a přeje krásné prázdniny.
Mgr. Veronika Chrástková