Starší příspěvky

 • expand2020 (139)
 • expand2019 (143)
 • expand2018 (127)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Zápis do školní družiny

Zápis do ŠD pro školní rok 2020/2021 proběhne v době od 1 . 6. 2020 do 5. 6. 2020.

Tiskopis žádosti o přijetí žáka do školní družiny je ke stažení zde: Žádost o přijetí do školní družiny  – vyplňte pouze žlutá pole. Další informace se vyplní v září.

Podání žádosti o přijetí do školní družiny:

Vyplněnou žádost prosím doručte:

 • poštou na adresu:  Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, p. o. , 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38
 • osobně vložte do schránky u vchodu do ŠD nebo do kanceláře školy v pracovní dny od 1. 6. 2020 do  5. 6. 2020 v době od 7. 00 do 14. 30 hod.
 • pouze v případě, že vlastníte elektronický podpis lze zaslat žádost emailem: skola@zs-staravesno.cz
 • datovou schránkou

Poté Vám bude zasláno na email registrační číslo Vašeho dítěte. Rozhodnutí o přijetí do SĎ bude zveřejněno na úřední desce a webových stránkách školy do 12. 6. 2020. 

Žáci budou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity ŠD (90 dětí) podle těchto kritérií:

 • děti nižších ročníků 1. stupně
 • děti přihlášené k pravidelné celodenní docházce (nejméně 4 dny v týdnu)
 • zaměstnanost obou zákonných zástupců
 • děti přihlášené na 3 dny a méně

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou ŠD.

Všechny žádosti o přijetí do školní družiny se budou posuzovat individuálně.

Návrat žáků 1. stupně

Vážení rodiče,

děkuji vám za vyplnění dotazníků pro návrat žáků I. stupně a rovněž vám děkuji za domácí vzdělávání svých dětí. Moc si toho vážíme. Pro vaši informaci: do školy 25. 5. 2020 nastoupí 74 dětí I. stupně, což je 53,2%.

Organizace vzdělávání:

Cesta do školy:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Příchod ke škole 7:20 – žáky ve skupině vyzvedne vyučující. V pondělí 25. 5. odevzdají žáci vyplněné čestné prohlášení potvrzené zákonným zástupcem. Bez tohoto prohlášení nebudou vpuštěni do školy. Pokud nemáte možnost tisku, můžete si čestné prohlášení vyzvednout na nádvoří obecního úřadu v době úředních hodin.

(Pokračování textu…)

ADAPTAČNÍ KURZ – PŘEDBĚŽNÝ ZÁJEM (pro žáky budoucí 6. třídy)

Naše škola bude opět pořádat v příštím školním roce 2020/2021 pro žáky 6. třídy třídenní adaptační pobyt ve Spálově okres Nový Jičín (cca 1 hod cesty).

Termín pobytu: 9. – 11. 9. 2020

Cena za pobyt a dopravu: 1680 Kč 3 dny/2 noci (v ceně ubytování, strava – plná penze, sportovní a kulturní program pro stmelení kolektivu).

Místo: Spálovský mlýn, Spálov.

Prosím o potvrzení účasti vašeho dítěte na email: eva.dohnalova@zs-staravesno.cz do 15.6. 2020.

Eva Dohnalová Šimečková

Dobrovolná účast žáků 9. tříd

Vážení rodiče,

od 11. 5. 2020 mohou do škol docházet žáci 9. ročníku, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky.

V naší škole bude v pondělí, středu a pátek probíhat výuka v 1,5 hodinových blocích zaměřena na český jazyk a matematiku. Bližší informace byly zaslány zákonným zástupcům do emailu i portál Komens v Bakalářích.

Čestné prohlášení

Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Uvolňování opatření pro školy

Vážení rodiče,

uveřejňuji vám materiál, který jsme dostali od MŠMT k organizaci uvolňování opatření ve školách. V nejbližších dnech vás budeme informovat o dalším postupu a informacích k nahlášení zájmu o vzdělávací aktivity.  

Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Informace k uvolňování opatření ve školách

Vážení rodiče,

na základě harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství předpokládáme, že by od 25. 5. 2020 mohli za daných podmínek nastoupit do školy žáci 1. stupně. Protože ještě není vydáno přesné metodické doporučení, vyčkejte, určitě budete včas informováni. K tomuto datu plánujeme také otevření mateřské školy, ale také čekáme na organizační opatření ministerstva zdravotnictví. 

Harmonogram ke stažení zde.

Děkuji vám za přízeň, vaši práci a pochopení

Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Srdce z láskou darované – výsledky veřejného hlasování

V únoru jsme vás informovali o zapojení naší školy do celostátního projektu pro dětské kolektivy Srdce s láskou darované. Cílem bylo věnovat srdce a potěšit někoho, kdo to potřebuje, podpořit tradiční lidské hodnoty, mezilidské vztahy a týmovou spolupráci. Žáci školní družiny srdce vyrobili a darovali rodině Paličkové z naší obce a zároveň symbolicky i všem, kteří přišli o člena své rodiny při tragédii ve FNO.

V rámci tohoto projektu bylo i veřejné hlasování, které jsme avizovali na našich stránkách i na stránkách obce. Celkově bylo do této soutěže zapojeno 223 škol a odesláno 123 500 hlasů. Z toho 7 382 hlasů patřilo našemu srdíčku a tento počet nám přinesl neuvěřitelné druhé místo. Děkujeme za každý váš hlas a podporu.

Zúčastněné žáky jistě potěší ceny, které obdrží – přívěšky Swarovski, dárky Centropen, hry, sladkosti i medaile. A nás všechny dřevěný certifikát pro školu a uveřejnění článku o naší práci v časopise AGE.

V současné době probíhá ještě hlasování odborné poroty, ale se vší úctou a pokorou – my už jsme vyhráli – potěšili jsme ty, kteří to potřebovali a cíl projektu jsme splnili na 100 %.

Stejskalová Zuzana

Exkurze do Osvětimi – oznámení

Ze zřejmých důvodů se neuskuteční v plánovaném termínu 31. 3. exkurze do Polska (Osvětim, Krakov) pro žáky 8. a 9. ročníku. Památník Osvětim nám předběžně přislíbil náhradní termín, zatím samozřejmě bez jeho upřesnění. Pokud to situace dovolí, uskuteční se exkurze na konci školního roku.
J. Chvostek

Obědy pro seniory

Školní jídelna nabízí v době mimořádných opatření obědy i seniorům, kteří nejsou přihlášení k pravidelnému odběru obědů ze školní jídelny  při ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí. Této služby mohou nově využít v době  od 17. 3. 2020 do odvolání. Ceba oběda je 76 Kč včetně donášky. Informace na tel. čísle 591 142 226 u paní Věry Šindelové.
Vedení školy

Domácí příprava

Vážení rodiče a žáci,

v záložce domácí příprava jsou úkoly pro jednotlivé třídy I. stupně. Pro žáky II. stupně bude příprava probíhat pouze přes aplikaci Bakaláři – Komens.