Starší příspěvky

  • expand2020 (22)
  • expand2019 (146)
  • expand2018 (127)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Archiv měsíce: Leden 2019

Výsledky 1. bezezbytkového dne

Smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší, mrkvovým salátem a vývarem všem žákům chutnal. Paní kuchařky viděly na vrácených talířích pouze dva kousky masa a děkují všem žákům a fandí jim, aby takových bezezbytkových dnů, i když přímo neponesou tento název, bylo co nejvíce. Třídy II. B, V., VIII. a IX. vrátily talíře opravdu beze zbytku a získávají do soutěže 3 obrázky. Ve třídách II. A, IV. A a VI. vrátili oběd se zbytkem pouze 2 žáci – tyto třídy získávají 2 obrázky. Jeden obrázek si z tohoto dne odnáší třída I. a III. – tři obědy s nějakým zbytkem.

Portál pro školy

Vážení rodiče, i v letošním školním roce jsme pro vaše děti zakoupili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy. Testy jsou nově zaměřené také na procvičování matematiky pro žáky 1. stupně. Děti mohou využít také cvičení z pravopisu, základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny a mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod. Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy. Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA! Přístupové údaje obdrží žáci od svých učitelů. Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

Bezezbytkový den

Na úterý 22. 1. 2019 vyhlašuje školský parlament Bezezbytkový den v naší školní jídelně. Na základě požadavků, vás žáků, jsme oslovili paní kuchařky, aby nám připravily jídlo dle našeho přání. Tentokrát to bude: hovězí vývar s těstovinou a smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší a zeleninovým salátem. Doufejme, že nezklamete a že vaše talíře budou opravdu beze zbytků. Jak si povedou jednotlivé třídy budeme sledovat a celou akci vyhodnotíme a rozdělíme obrázky do naši soutěže o nejaktivnější třídu.
Školský parlament je tvořen zástupci jednotlivých tříd od 4. do 9. třídy, scházíme se pravidelně 1× za měsíc u paní ředitelky a diskutujeme o všem, co trápí nás a naše učitele.

Marek Boháč, předseda 9. třídy

I. pololetí 2018/2019

Vánoce s přáteli – vánoční koncert 2018

Fond malých projektů – Spoločné prepojenie skúseností

Operační program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika: Základní škola Milana Mravca v Rakové a ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí

Projekt bude realizován prostřednictvím dvou dvoudenních setkání žáků a pedagogů obou škol

  • únor 2019 – setkání v Rakové – zaměřeno na extrémismus, šikanu, projevy šikany, oběti šikany, metody a způsoby řešení – přednáška  a beseda pro žáky a pedagogy
  • květen 2019 – setkání ve Staré Vsi nad Ondřejnicí – zaměřeno na životní prostředí, ochranu přírody, krajiny a odpady

Cíle a výstupy projektu mají dlouhodobý charakter, realizace prohloubí zahraniční spolupráci a upevní mezinárodní vztahy. Žáci a učitelé základních škol společně navrhnou možná řešení daných nejenom místních, regionálních, ale také celosvětových problémů.

Hvězdičky v lednu 2019

Berušky v lednu 2019

Broučci v lednu 2019

Sluníčka v lednu 2019