Starší příspěvky

  • expand2020 (22)
  • expand2019 (146)
  • expand2018 (127)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Exkurze na Vítkovické střední průmyslové škole

V rámci projektu OKAP – „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“ se žáci 8. a 9. třídy naší školy zúčastnili několika po sobě jdoucích exkurzí na Vítkovické střední průmyslové škole v Ostravě-Hrabůvce. Žáci se v rámci dané exkurze rozdělili do dvou předem zvolených skupin. Jedna z nich se zabývala elektrotechnikou, kde si mohli vyzkoušet např. pájení, zapojování obvodů aj. Druhá skupina měla ve svém programu vzduchotechniku a CNC stroje. I zde si mohli žáci prakticky vyzkoušet ovládání CNC stroje a nakonec si odnést suvenýr v podobě opracovaného dřeva. Na další spolupráci s touto školou v rámci projektu OKAP se můžou těšit ještě během tohoto školního roku i mladší ročníky. Foto

Eva Dohnalová Šimečková