Starší příspěvky

 • expand2020 (147)
 • expand2019 (143)
 • expand2018 (127)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Archiv roku: 2020

Broučci v květnu 2020

no images were found

Berušky v květnu 2020

Den v přírodě

DP2

Rozhodnutí o příjetí k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání si rodiče mohou vyzvednout v Mateřské škole Nad Zámkem v týdnu od 1. 6. 2020 do 5. 6. 2020 od 10 do 15 hodin. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

 Rozhodnutí  

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční 25. 6. 2020 od 16 hodin v tělocvičně v budově Nad Zámkem.

Zájmové kroužky v mateřské škole do konce školního roku 2019/2020

Oznamujeme, že společnost RYTMIK, která pro nás organizuje zájmové kroužky, bude až do konce června pokračovat v činnosti a kroužek ZUMBA bude probíhat stejně jako v období před uzavřením mateřské školy už od tohoto čtvrtku 28. 5. 2020 od 15:00. Kroužek ANGLIČTINA V POHYBU bude probíhat pro všechny přihlášené děti spojené do jedné skupiny a bude dvakrát týdně – v úterý v 15:00 a ve čtvrtek v 15:00, tak, aby si děti nahradily zameškané hodiny v co největším rozsahu. Kroužků se mohou účastnit pouze děti, které docházejí do mateřské školy. Ostatním společnost RYTMIK vrátí kurzovné podle počtu nevyužitých hodin.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se vracení kurzovného, prosíme, kontaktujte přímo společnost RYTMIK.

Jarní focení

Ve dnech 4. a 5. června 2020 proběhne v dopoledních hodinách jarní focení tříd MŠ v prostředí zámeckého parku.

Fotografovat se bude pouze za příznivého počasí vždy od 9:00 hod

 • Berušky a Broučci ve čtvrtek 4. 6. 2020
 • Sluníčka a Hvězdičky v pátek 5. 6. 2020

Prosíme rodiče, kteří mají zájem o fotografování svého dítěte na společnou třídní fotografii a fotografii jednotlivce (předškoláci na školní tablo), aby svůj zájem zapsali do objednacího archu umístěného v šatnách jednotlivých tříd, nebo se spojili telefonicky s třídní učitelkou.

Děkujeme

Den dětí u Broučků

dendeti

Návrat žáků 2. stupně

Vážení rodiče,

od 8. 6. 2020 mohou do škol dobrovolně docházet taky žáci II. stupně. Dle doporučení Ministerstva školství se jedná o možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit

Cituji: Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.

V naší škole budou aktivity probíhat od 9 do 11 hodin dle prostorových podmínek takto:

 • pondělí  – 6. třída
 • úterý – 7. třída
 • středa – 8. A a 8. B
 • čtvrtek – 9. třída

Žáci budou rozděleni do 15členných skupin a budou pro ně zajištěny konzultace v hlavních předmětech. Bližší informace budou v příštím týdnu po vyhodnocení dotazníků zaslány na Komens v Bakalářích. Oběd  pro žáky z hygienických a prostorových důvodů nebude zajištěn. (Pokračování textu…)

Úkoly na týden 25. 5. – 29. 5. 2020

Tak a je to tady. V pondělí se s 13 z vás potkám ve dva měsíce opuštěné třídě. Už se nemůže dočkat i náš třídní skřítek. Stále propočítává, kolikže jste se to naučili písmenek bez něho.

A kolik ještě zůstalo písmenek na skřítka. Nedá se nic dělat, 12 vás, ať už je to z jakýchkoliv důvodů, musí zůstat doma. Nebojte, spolu s rodiči těch zbývajících 5 týdnů určitě zvládneme. A všechny třídní karamboly a taky úspěchy s vámi budu sdílet.

 Tř. uč. Zdenka Chvostková

 25. 5.

ČJ

 • SL:82 –  Vyvození písmenka g, G. Postupujeme jako vždy: V básničce zakroužkuj G – červeně, g – modře, tužkou naobloučkuj poprvé všechna slova. To znamená, že si básničku přečteš skoro celou. Problém by mohl být se lovy běhá,  nedělá.
 • Ostatní úkoly jsou pro tebe taky hračkou: Pod obrázkem hledej slova nám známým způsobem. Obrázky v brýlích vytleskej a hláskuj – ústně. Text přečti, naobloučkuj (potřebuješ-li, vytleskej). A proveď úkoly.
 • Ostatní: Obrázky v brýlích vytleskej a hláskuj –  (jen některé). Pod obrázkem hledej slova nám známým způsobem. (jen 5)
 • Písmenka  G,g  jen vyhledej a vyznač. Text – rozsah je na rodičích.
 • SAP: SL:80 slož básničku: Veselá chaloupka. (Kdo nezvládá – alespoň 2 řádky)
 • P: sluníčko – SL:79: U Fialů – 3 – 4 – libovolné věty opiš. (Ti, co nezvládají, alespoň 1 -2 věty)
 • Pís.: 14 – Nácvik písmenka Y. Neměl by být problém. Začátek je písmenko U. Plynule se přechází šikmo dolů pod řádek a napíše se dolní klička jako u j.

(Pokračování textu…)

Úkoly 25.5. – 29.5

Pondělí

Přírodověda

 • Zopakuj si učivo Rostliny v okolí lidských obydlí na s. 54 a 55.
 • Vypracuj pracovní list 1.
 • Přečti si v učebnici text o živočiších v okolí lidských obydlí na stranách 56 a 57.
 • Zkus ústně odpovědět na otázky označené sovičkou a na otázku označenou VI.
 • Najdi si obrázek kachny divoké, porovnej ho s obrázkem kachny domácí v učebnici. Rozdíly napiš do sešitu a kachničky namaluj J

Český jazyk

K uvedeným slovům doplň vhodná synonyma (slova podobného významu): vysadit, sad, sesbírat, živočich, smetí, členit, umělá hmota, bránit. Poslat e-mailem.

Zvíře – Odpadky –
Zasadit – Posbírat –
Park – Plast –
Chránit – Třídit –

(Pokračování textu…)