Starší příspěvky

 • expand2020 (191)
 • expand2019 (143)
 • expand2018 (127)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Archiv měsíce: Březen 2020

Nápady 2

Milí rodiče a milé děti, nejdříve Vás moc zdravím a moc se těším, až se zase ve školce setkáme.

Věřím, že jste všichni zdraví a v dobré náladě. Dětem asi nejvíce vadí, že nemůžou být se svými kamarády. Ale zato si užívají Vás rodičů a případně sourozenců. Vím, že to není lehké pro ně, ani pro Vás.

Prosím, hodně je chvalte a povzbuzujte, pokud se rozhodnete plnit některé pracovní listy. Nic není povinné, je to jen doporučení, aby se děti nějak zdokonalily v určitých dovednostech.

Přeji Vám pevné zdraví a pozitivní myšlenky. Vaše paní učitelka Míša

Bludiště Grafomotorika Jak se jmenuji, kde bydlím Kapesník
Korálky Kruh odstředivý
Kruh dostředivý
Zrcadlové kreslení Malování šátků
Najdi odlišný obrázek Nakresli domeček Smyčky, spodní a horní Střídání směrů – šikmé čáry

Úkoly na týden 30. 3. – 3. 4. 2020

Zdravím své žáčky. Máte za sebou další týden samostatné práce bez školy a bez kamarádů. Věřím, že už vám spolužáci chybí a že byste už nejraději seděli ve třídě v lavicích. Bohužel to bude ještě trvat a tak posílám další týden samostatného učení. Musím vás všechny moc pochválit, protože si vedete velmi dobře. Určitě jste si na pravidelnou práci zvykli, je to vidět z rychlosti, s jakou mi práci posíláte. Většinou jste už dopoledne hotovi a pracujete v podstatě bez chybiček. Za vaše obrázky, fotky a vypracované úkoly děkuji.

Je mi jasné, že na tom mají velký podíl vaši rodiče. Těm patří můj dík a velký obdiv.

Doufám, že jste zdrávi. Opatrujte se.

                                                                  Vaše paní učitelka Z. Chvostková

Pondělí 30. 3.

ČJ

SL: /

PS: 31 – úkol 2. a 3.

Uvolnění ruky:

Cv: list v obálce psaní T – nácvik psaní T – Nožičku máte nacvičenou z jiných písmenek a píše se nejdřív. Pak na tuto nožičku posadíme klobouček. Začínáme blízko nožičky tak, že bříško posadíme na vrchol hůlky a protáhneme ho do volné vlnky.

Pozor! Vlnka končí stejně vysoko jako klobouk! Klobouk psaný daleko od hůlky písmenko T nepěkně roztáhne. Věřím, že dokážete zacvičit i tak těžké písmenko beze mne. Při nácviku si postup říkejte, jako byste byli ve škole. Komu písmenko půjde, samozřejmě nemusí vypsat celý cvičný list.

Pís: 21

O: Do sluníčkového sešitu opiš – PS 31/úkol 1

SAO: PS 30 – vyber 10 slov – přečti a poskládej

 

M

PL – PŘ – sloupeček 57

Samostatná práce – PL – O něco více, o něco méně, stejně – pracuj sám (nejdéle 20 min.) 

Pozor! Vyzkoušej, jestli už učivo umíš. Nezapomeň: Vždy vyznačit desítku, spojit kolečka čárou (tím porovnáš a zjistíš, zda máš stejně), pak teprve přidáváš, nebo ubíráš. Jednotky – kuličky ve výsledku dej na misku a zapiš číslo. Dej vědět, jak dlouho ti práce trvala.

Šikulové mohou barevně vyznačit (modrá, červená, výsledek – zelená)

(Pokračování textu…)

Práce v březnu 

V březnu nám práci překazilo uzavření školy. Přesto jsme nějakou práci zvládli ve škole a nějakou pak některé děti dělaly doma. Děti připravily obrázky, jak zpracovávat stres a pracovat s agresí. Bohužel jsme museli zrušit další setkání v Litvě a ukončit plánování setkání v naší škole. Příloha 

 

Úkoly na 30. 3. – 3. 4. 2020

Pondělí

Přírodověda

Vyber si některou polní plodinu (nebo produkt z ní vyrobený, např. mouka, olej) a zkus z ní doma něco uvařit. Budu ráda za recept i fotky, pokud to bude možnéJ

Český jazyk

 • Opakování – učebnice s. 51, cv. 11, 12 ústně

(Pokračování textu…)

Úkoly 30. 3. – 3. 4. 2020

Pondělí

ČJ – str. 95- žlutý rámeček – přečíst, opsat do sešitu, cv. 1 ústně

ČT – přečti báseň str. 114

AJ – Přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti

Jeho tvoření je velice jednoduché, protože se skládá z následujícího:

pomocné sloveso BÝT + významové sloveso v INGovém tvaru (Pokračování textu…)

Úkoly 30. 3. – 3. 4. 2020

Pondělí 30. 3.

Český jazyk: 

 • Pracovní sešit ČJ s. 3 doplňovat přes složku a po kontrole rodičů přepsat ze cvičení 3 do sešitu 4 věty  – kdo má možnost, hotový úkol, prosím, vyfoťte a pošlete.
 •  Písanka  s. 14
 • Čítanka s. 106 – číst báseň Kukla

Matematika:

 1. Sloupečky 9 a 10 na pracovním listě.
 2. Do čtverečkovaného sešitu (poslala jsem v obálce) zkusit překreslit obrázek domečku ze zadní strany obalu pracovního sešitu.

Prvouka

 1. Procvičovat  poznávání hodin – to bude úkol na každý  den
 2. Jmenovat kalendářní měsíce a vypracovat v PS s. 29 cv. 4 a 5

(Pokračování textu…)

Úkoly na týden 30. 3. – 3. 4. 2020

Prosíme všechny rodiče o zasílání vypracovaných písemných úkolů na emailovou adresu paní učitelky (jindra.stankova@zs-staravesno.cz, hana.cholevova@zs-staravesno.cz )

Pokud vám dojde nějaký sešit, pište do jiného, kde máte ještě místo.

Pondělí

ČJ: – naučit se zpaměti vyjmenovaná slova po Z (viz učebnice)

 • 91/ cv. 4 – přepište věty do sešitu ČJ Š

Čtení:  – čítanka str. 121 – 122, ústně odpovědět na otázky za textem

M:  – opakovat násobení a dělení – do cvičného sešitu vymysli a napiš 10 příkladů na násobení, 10 příkladů na dělení

AJ: str. 47 – slovíčka přepiš

the same (d sejm) – stejný                       floor (flor) – podlaha

different (difrent) – rozdílný                    tennis racket (tenis rokit) – tenisová raketa

(Pokračování textu…)

Náměty činností pro děti

Milí rodiče dětí třídy Berušek,

z důvodu současné situace Vám touto cestou nabízím pro děti nabídku činností a omalovánek pro Vaše děti, z kterých můžete čerpat. Jelikož jsme u tématu Jaro, můžeme si společně vytvořit malou knížečku, s kterou se pak můžeme společně potkat při znovuotevření školky. Tu můžete doplnit jak těmito omalovánkami, obrázky z časopisů, textem z encyklopedií, básničkami nebo písní. Klidně můžete do ní přidat i nějakou Vaši vtipnou historku při tvoření….Fantazii se meze nekladou. Pokud nemáte možnost obrázky vytisknout stačí nakreslit, děti je jistě rády vybarví. Tato „naše“ malá knížečka může být klidně spojená kartónem či jinak vytvořená.

Jedná se jen o doporučení a inspiraci, jak můžete využít doma toto téma. Určitě nám nebude vadit, když se Vám to nepodaří. Je to jen možností a ne povinností. Nebude nám vadit, když nic neodevzdáte. 

Přeji Vám pěkné dny a posílám mnoho pozdravů!

Marcela Bellová

Nápady pro aktivitu dětí

Milí rodičové a MOJE SLUNÍČKA!

Všechny vás moc zdravím v této neobvyklé a podivné době. Protože jste už dost dlouho doma, posílám vám pro zabavení a procvičování budoucích prvňáčků pár možných cvičení.

Vybrala jsem několik zábavných listů pro zdokonalování rozumových schopností, předmatematických dovedností, k upevňování soustředěnosti a k procvičování grafomotoriky.

Pokud budete mít zájem, je nejlepší dětem pracovní listy (PL) vytisknout, vysvětlit zadání, poradit, ověřit si, zda dítě úkolu rozumí a pak je nechat samostatně pracovat. Při práci děti pochvalte, povzbuďte, ale zároveň upozorněte, pokud se jim něco nedaří nebo úkol odbývají.

Doporučuji vypracovat 1 PL dopoledne a jeden odpoledne. To by měly děti v pohodě zvládnout. Pokud nemáte možnost PL vytisknout:  některé PL se dají řešit ústně a ty, co ne, jednoduše a kreativně nakreslete na papír.

Vše je jen doporučení a ne povinné, nic se neodevzdává.

Mějte se hezky a hlavně buďte moc zdraví!

Koordinace ruky Vajíčka,  Slepičky, Procvič si ručičku, Obtáhni přesně, Motýlci, Obtáhni obrázky, Let motýlků, Housenka, Grafomotorika, Dokresli druhou polovinu, Cesty dopravních prostředků, Broučci

Rozumové schopnosti Rostlinky, Slož obrázek, Najdi mláďátko, Kytičky, Co tam nepatří, Která slova se rýmují, Zahrádka – najdi stejný předmět, Najdi stejné zvířátko

Předmatematické dovednosti  Vybarvi a spočítej ptáčky, Vybarvi kapičky podle čísel, Vybarvi podle čísla, Berušky – dokresli tečky, Zajíček, Označ – kolik je ptáčků

Omalovánky  Mandala 1, Mandala 2, Pro trpělivé, Jarní puzzle, Motýlek 

                                                                             P. uč. Iva

V příštím týdnu si pro vás zase něco připraví p.uč. Míša.

Nápady pro práci s dětmi

Vážení rodiče dětí třídy Broučků,

z důvodu současné situace Vám vkládám alespoň na dálku, možnou nabídku pracovních listů a omalovánek pro vaše dětičky, z kterých můžete dle zájmu a nálady čerpat, procvičovat a vybírat si z přiložené nabídky s dětmi pracovní listy. Pracovní listy jsou různorodého charakteru k procvičení: (např. najdi dva stejné tvary, najdi rozdíly, dokresli předmět, namaluj stejný počet, domaluj zrcadlově druhou polovinu, spoj předměty, dokresli podle předlohy, vybarvi, co do řady nepatří, najdi cestičku, obtáhni po linii, pojmenuj geometrické tvary a grafomotorické cviky jako jsou spirály, kruhy, horní oblouk aj.)

Jedná se jen o zábavnou formu pro děti a inspiraci pro Vás, nikoliv o povinnost odevzdávat.

Omalovánka     Pracovní list

Přeji Vám dobrou náladu a upřímný pozdrav dětem s jednoduchou jarní básničkou.

Na jaře když slunce svítí,
objeví se jarní kvítí.
Narcisky a tulipány
zdobí žlutě všechny brány.  

S úsměvem na tváři J zdraví všechny „broučky“

Karin Falatová