Starší příspěvky

  • expand2020 (68)
  • expand2019 (143)
  • expand2018 (127)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Doporučení aktivit pro děti z mateřské školy po dobu přerušení provozu mateřské školy

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že nevíme, jak dlouho budou v platnosti současná opatření a jak se bude situace vyvíjet, chceme vám alespoň na dálku pomoci s předškolní přípravou dětí a doporučit činnosti, které je možné provádět s dětmi v době, kdy nemohou navštěvovat mateřskou školu. Je nám líto, že s vašimi dětmi nemůžeme být a těšíme se na ně, až bude školka zase otevřená.
Samozřejmě po vás nechceme, abyste plnili s dětmi úkoly, odesílali vyplněné pracovní listy a podobně. Děti ještě nejsou školou povinné a měly by si především hrát, ale prospěje jim, když jim jejich hra něco dá, když se při hrách něco naučí a vám to snad pomůže při hledání způsobu, jak s nimi trávit tolik času.
Z naší strany se jedná pouze o pomoc, doporučení, rady a inspirace. Přejeme vám i vašim dětem, abyste následující dny mohli prožít ve zdraví, aby byl váš společně strávený čas radostný a klidný a hlavně bez velkých starostí.
Mladší děti (Berušky a Broučci), by si měly užívat co nejvíce pohybu, být pokud možno venku, běhat, skákat, zdolávat překážky. Když budou doma, velmi jim prospěje prohlížení obrázkových knížek. Vyzývejte je, aby vám říkaly, co na obrázcích vidí, i když třeba vy sami vaříte nebo se věnujete něčemu jinému. U dětí v tomto věku je potřeba co nejvíce rozvíjet slovní zásobu a komunikační schopnosti a dovednosti. Zpívejte si s dětmi. Nechte je co nejvíce kreslit, klidně propisovací tužkou, děti to uvítají, a pokud je to možné, tak i stříhat, vystřihovat, pokud můžete, tak i nalepovat. Dívejte se, jak vaše dítě drží tužku. Nechte je namotávat provázky, mačkat a trhat papír, třídit drobné předměty (luštěniny, matičky, víčka…) porovnávat jejich množství na hromádkách, tvořit řady, kruhy. Říkejte si říkanky, klidně i nesmyslné, děti si tím rozvíjejí a procvičují paměť. Hrajte hry na schovávání věcí, chytání míčků do misky apod. Rozvíjejte schopnost napodobit rytmus třeba i hrou na „mačkání dlaně“. (Držíte dítě za ruku a zmáčknete mu ji jemně například jednou dlouze, dvakrát krátce. Čtyřikrát krátce. Třikrát dlouze, dvakrát krátce. A dítě musí zmáčknout vaši ruku stejně. Začněte jednoduchými kombinacemi, pokračujte se složitějšími až poté, co dítě pochopilo podstatu hry). Naučí se soustředit a opakovat rytmus. Hrajte hry na opakování slov, vět. Čím nesmyslnější a směšnější věty to budou, tím lépe se dítě zaujme a zabaví. Hru na hádání hmatem, co za hračku máte schovanou třeba pod košilí.

Starší děti a děti před povinnou školní docházkou (Sluníčka a Hvězdičky):
Pokud můžete, pomozte jim rozvíjet schopnost soustředit se delší dobu na nějakou činnost vykonávanou pokud možno v klidu. Jakékoli kreslení, napodobování písmen, napodobování tvarů. Skládání papíru, origami. Vystřihování podle námětů, které najdete například na stránkách Youtube. Níže uvádíme příklady stránek, na kterých můžete najít pracovní listy i náměty činností pro děti, ale existuje spousta dalších, záleží na vaší volbě. Dětem prospěje vyprávění a vymýšlení příběhů o čemkoli. Důležitý pro nástup do školy je rozvoj schopnosti mluvit správně gramaticky, rozlišovat slabiky, proto hrajte slovní fotbal nebo si dávejte hádanky typu: „Myslím si věc, je to žluté….“ A dítě se může doptávat na další vlastnosti předmětu tak, abyste vy mohli odpovídat pouze ano – ne. Podobné činnosti lze s dětmi dělat, když například vaříte, žehlíte. Vyprávějte si o obrázcích, hledejte detaily v obrázcích, „diktujte“ dětem tvary, aby je mohly překreslovat na papír do řady. (Žlutý čtverec, modrý obdélník, fialový trojúhelník….). Pro některé děti už lze využít i písmenka – budou si připadat důležitější, zvlášť když se třeba doma učí starší sourozenec.
A především – dopřejte jim pohyb a pobyt venku, pokud je to možné.
Věřte, prosím, že vás nechceme žádným způsobem úkolovat, naší snahou je pouze pomoci vám trávit s dětmi užitečně váš čas, pomoci vám děti zabavit.
A závěrem prosíme, vyřiďte vašim dětem náš upřímný pozdrav – pozdrav od jejich učitelek, asistentek i kuchařek. Upřímně, moc na ně myslíme.

Za všechny kolegyně a spolupracovnice z mateřské školy – Olga Machačová

Stránky, kde můžete najít inspirace na činnosti s vašimi dětmi.
https://www.skrblik.cz/rodina/deti/aktivity-pro-deti/
http://www.predskolaci.cz/
http://hrysdetmi.euweb.cz/select.php?zamereni=Zam%EC%F8eno+na+p%F8edstavivost&page=1&PHPSESSID=s59j6ce7oknqr9de1dqgnvf3s6
https://www.youtube.com/watch?v=snF2bkP2sAU