Starší příspěvky

 • expand2020 (68)
 • expand2019 (143)
 • expand2018 (127)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Úkoly pro prvňáčky na týden 23. – 27. 3. 2020

Děti, posílám vám další týden školní práce bez školy a beze mne. Můžete použít email rodičů (určitě vám pomohou) a napsat mi, jak se vám daří, co se povedlo, co ne. Taky s čím potřebujete pomoci. Alespoň tak na dálku. Zadala jsem kratičké úkoly, které mi můžete také poslat po rodičích. Vaše úspěchy mohou rodiče vyfotit a zaslat mi. Budu mít radost, když uvidím, že se vám daří, a že nezahálíte. Mějte se moc fajn a pracujte s radostí. Doufám, že se už brzy uvidíme. A hlavně, že ve vašich rodinách nikdo nestůně.

                              Vaše paní učitelka Z. Chvostková

Pondělí 23.3.

ČJ

SL: 53 – přečti, kdo potřebuje, vytleská a všichni naobloučkují slabiky, vypracuj jednotlivé úkoly

SAO: z úkolu – modrý trojúhelník – slož 3 věty

Pís.:16 – procvič a uvolní ruce, správně se posaď a natoč správně sešit, pak můžeš pomalu a po přečtení slov psát (Musíš vědět, co píšeš! A trefuj se do linek!)

 

M           

PL – PŘ – sloupeček 54

Pracovní list PL – Docvičení vztahu o něco více, nebo stejně

(V druhém řádku znázornění (Což je tvé řešení), vyznač barevně 1. číslo (sčítanec) modře, 2. číslo (sčítanec) červeně a výsledek (součet) zeleně. Zkontroluj s výsledkem příkladu, musí být stejný.

Až si znázornění v PL nacvičíš, vrať se do PS ke slovním úlohám 22/2, 3 a 23/3, 4, 5 a toto barevné znázornění s kontrolou proveď i zde.

Veverka – PS 22/5 – předpokládám, že jsi 18. 3. napsal/la jen zelený rámeček a dnes tě čeká žlutý. (Nebo jsi bez práce – a to se omlouvám)

Úterý 24. 3.

ČJ

PS: 28 – přečti, vytleskej a pak obloučkuj, vypracuj úkol na stránce

Pís.: 17 – psaní Z

 • uvolni ruce,
 • nejdříve si nacvič správný tvar ve vzduchu, pak na papíře – viz foto 1
 • správně se posaď a natoč správně sešit, pak můžeš pomalu po přečtení slov psát
 • (Musíš vědět, co píšeš! A trefuj se do linek!)

 

P: do svého sešitu přepiš dvojice slov v SL 53 u klokana – 1. tabulku

SAO: slož z písmenek 2. tabulku

 

M

PL – PŘ – sloupeček 55           

PL – Nácvik vztahů o něco méně – zde

– Ve znázornění příkladů už vyznačuj barevně: tj. ve druhém řádku znázornění: Vyznač 1. číslo (menšenec) modře, 2. číslo (menšitel) červeně – škrtáš a výsledek (rozdíl) zeleně. Zkontroluj, jestli ti vyšel stejný výsledek!

 

Veverka 23/2 – zelený rámeček

PS 23/6 – jen zpaměti (rodič říká příklad – ty odpovídáš, nebo můžeš skládat výsledky z kartiček na hromádky a pak vyhodnotit své úspěchy)

 

Středa 25.3.

ČJ

SL: 54 – Samostatně vyvodíš svoje první písmenko. Nejdříve podle obrázku v brýlích říkej slova a každé vyhláskuj. Zkus najít 5 svých vlastních slov, kde bude písmenko h (na začátku, nebo uvnitř, či na konci). S pomocí rodiče mi na email ta vymyšlená slova napiš. Budu se moc těšit.

Už nacvičeným způsobem vypracuj celou stránku. (Připomínám zapoměnkám:

 • V básničce – velké H – červená, malé h – modrá, tužkou obloučky u slabik, jen u těch, které umíš přečíst
 • Pod obrázkem hledáš slova (Nezapomeň: 1. slabika – 1. řádek, 2. slabika – 2. řádek), vyznačuj barevně. Můžeš si i zasoutěžit, jako ve škole.
 • Zbytek textu čti, vytleskej, správně naobloučkuj

Pís.: 18 – psaní h

 • uvolni ruce,
 • nejdříve si nacvič správný tvar ve vzduchu, tady není žádný nový a těžký tvar (Začátek jako písmenko k, pak jako kopeček u n a písmenko otevřeme), na papír nacvičí jen ti, kterým se tvar nebude dařit.
 • správně se posaď a natoč správně sešit, pak můžeš pomalu po přečtení slov psát
 • (Musíš vědět, co píšeš! A trefuj se do linek!)

 

M

PL – PŘ – sloupeček 56

PS: 26 (24 – 25 nedělat) – Nezapomeň nakreslit stejně a pak škrtat!

– ve slovní úloze si v druhém řádku znázornění (což je tvé řešení úlohy) vyznač 1. číslo (menšenec) modře, 2. číslo (menšitel) červeně – škrtáš a výsledek (rozdíl) zeleně. Pak zkontroluj, jestli ti vyšel stejný výsledek!

 

Čtvrtek 26. 3.

ČJ

SL: 55 – přečti, vytleskej a pak obloučkuj, vyprávěj s rodiči pohádku O Smolíčkovi

SAD: rodič ti nadiktuje 8 slov s písmenkem h (může použít záložku v SL: 55) a 2 věty s H, h (třeba z textu SL: 55)

Pís.: 19

 • uvolni ruce,
 • správně se posaď a natoč správně sešit, pak můžeš pomalu po přečtení slov psát
 • (Musíš vědět, co píšeš! A trefuj se do linek!)

PS: 29 – přečti, vytleskej a pak obloučkuj, vypracuj úkol na stránce

 

M

PL – PŘ – sloupeček 56

PS – 27

 • úkol 1 – nakresli za modrý komín kostky červené nejdříve stejně a pak 3 přidej – potom teprve spočítej a zapiš výsledek
 • ve slovních úlohách 2, 3 – až si znázorníš druhý řádek, kde znázorníš řešení úlohy, vyznač barevně (modrá, červená a zelená, proveď kontrolu výsledku)
 • 27/4 vypočítej
 • 27/5 ústně s kartičkami a oznámkuj si svůj výkon

Pátek 27. 3.

Pís.: 20

 • uvolni ruce,
 • nejdříve si nacvič správný tvar ve vzduchu, pak na papíře – viz foto 2

(Začátek jako písmenko J ale ne pod linku, pak jako písmenko l. Pozor! Spojení těchto částí je blízko sebe neroztahuj! Vznikly by příšerky!

 • správně se posaď a natoč správně sešit, pak můžeš pomalu po přečtení slov psát
 • (Musíš vědět, co píšeš! A trefuj se do linek!)

SL: 56 přečti, vytleskej a pak obloučkuj, vypracuj úkoly

PS: 30 – přečti, vytleskej a pak obloučkuj, procvičíš si čtení jednoslabičných slov (jedno tlesknutí)

SAP: PS: 29 – tužka – opravený Hynkův úkol – Vyber si 3 věty a ty poskládej

 

M – Pracovní list – docvičení vztahů o něco více, stejně a barevné znázornění (vyznačuj desítky) zde