Starší příspěvky

 • expand2020 (68)
 • expand2019 (143)
 • expand2018 (127)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Vážení rodiče,

na základě opatření MŠMT proběhne zápis do 1. ročníku bez přítomnosti dětí a rodičů. Řada z vás již žádost odevzdala. Prosím ostatní rodiče, aby žádost doručili do ZŠ jedním z následujících způsobů:

 • datovou schránkou
 • emailem s elektronickým podpisem
 • osobně do školy – stačí vhodit do poštovní schránky u vchodu do “staré” budovy (vchod pro MŠ a ŠD)
 • nebo poštou
  Žádost doručte, prosím, do 14. 4. 2020. 
 • V případě, že budete požadovat odklad povinné školní docházky a máte již potvrzení lékaře a PPP, vyplňte žádost o odklad – na webu školy v sekci Základní škola – dokumenty a doručte stejným způsobem.
 • Poté budou vašim dětem přiděleny identifikační čísla – dozvíte se je emailem a vyrozuměni o přijetí bude na webu a úřední desce školy (u hlavního vstupu).

Děkuji za pochopení

Yvetta Kunzová, ředitelka školy