Starší příspěvky

 • expand2020 (192)
 • expand2019 (143)
 • expand2018 (127)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Archiv měsíce: Květen 2020

Učivo od 1. 6. do  5. 6.

Pondělí  1. 6.

Český jazyk:

 • Učebnice s. 91 cv. 5  ústně, s. 92 cv. 6a, do sešitu – poslat foto
 • Čítanka s. 134-135  – číst

Matematika

 • Pracovní list sloupec 49
 • PS s. 11 cv. 2 – 4 (ve cv. 4 nezapomenout číslo nad závorku)

Prvouka

 • Opakování – PS s. 42 – poslat foto 

(Pokračování textu…)

Úkoly na dny 1. 6. – 5. 6. 2020

Pondělí

Čj – Přečti si první modrý rámeček str. 106, 106/10 ústně, nevypracovávej úkol a), přečti si druhý modrý rámeček str. 106, 106/11 – 5 vět písemně – pošli mailem, nevypracovávej úkol a).

Aj – Zopakuj si slovíčka 23. lekce, PS 62/1 doplň písmena a spoj slova se správnou zemí na mapě, pošli mailem.

Čt – Pokračuj v mimočítankové četbě, nezapomeň vyplnit čtenářskou kartu.

M Tento týden nás čeká vzpomínání na zlomky (koukni na video, je tam i něco navíc, ale toho se neboj) a co s nimi umíme😊

Vypočítej: 123/1 (pro usnadnění si můžeš přepsat tabulky do sešitu)

                    123/3 (Pokračování textu…)

Úkoly 1. 6. – 5. 6. 2020

Pondělí

ČJ: – učebnice str. 65 –  přečíst o částicích, cv. 1 písemně (podtrhni částice), a, b – ústně

Čtení: – čítanka str. 144 – 146 přečíst

M: – učebnice str. 115/16, 18 – ústně, 17 – písemně

AJ: přelož do sešitu English: Já mám krátké vlasy. On má černé oči. My máme nové auto. Oni mají dlouhé nohy. Ty nemáš tři uši. Ona nemá černé oči. Vy nemáte čtyři ruce. (Pokračování textu…)

Úkoly na týden 1. 6. – 5. 6. 2020

A je tu poslední měsíc školy. Nám ve škole to určitě nejde tak kvalitně jako vám doma v klidu z domova a s maminkou či s tatínkem. Ale všechno zvládáme a stíháme. I si popovídat a pohrát. Tento týden se vrhneme na poslední matematické učivo – odčítání s přechodem. Doufám, že to půjde stejně dobře jako to sčítání. V českém jazyce se dovíme, jak číst ě. Ale to vám nebrání, abyste už vzali knížku a četli z něčeho jiného než je slabikář či pracovní sešit. Dejte vědět, jak se vám to daří.

           Tř. uč. Zdenka Chvostková

 

Pondělí 1. 6.

ČJ

 • SL:85 –  Text přečti, naobloučkuj a vypracuj úkoly. Zahraj si hru se záložkou.
 • SAP: PS:49 slož 3 – 4 věty (Ostatní 1 – 2)
 • D: sluníčko – SL:83: 10 slov ze záložky (Ostatní 5 slov)
 • Pís.: 20 – Nácvik psaní ď, ť, ň.  U ď a ť dbejte, ať je háček hned u nožky písmenka. U ň by neměl být problém. Soustřeďte se, ať je háček správně napsaný. Není to miska, ale zátrh: ostře šikmo dolů, otočit a otevřít.)

 M

 • Zopakujte ústně všechny příklady s 9+ – 2+  a pak vypracuj:
 • PL – P: rozlož, rozložením vypočítej a v každém sloupečku znázorni 2 příklady (nezapomeň vyznačit desítku a misku) – ofotím
 • Ústně procvičuj odpočítávání od desítky (př. 10 – 4) a ubírání do desítky (př. 12 – 2).
 • Na mřížce procvičuj všechny příklady s 11 –  nafotím postup

 PRV

 • Na vyrobených hodinách nacvičuj znázornění celé hodiny. Všech 24 hodin. – Ještě všichni neumí.
 • PS: 49

(Pokračování textu…)

Úkoly 1. – 5. 6.

Pondělí

Přírodověda

 • Zopakuj si učivo na straně 56 a 57.
 • Přečti si strany 58 a 59.
 • Ústně odpověz na otázky v textu.
 • Do sešitu zapiš oranžový rámeček na s. 59.
 • Představ si, že sis koupil akvarijní rybičky. Namaluj jim do sešitu akvárium a umísti do něj rybičky J

Český jazyk

 • Zopakuj si, co vyjadřují slovní druhy (ústně) uč. s. 86
 • Urči tyto slovní druhy (můžeš označit čísly) – písemně
  • nad, měsíc, ať, štěkat, spravedlivý, já, pátý, pětka, silně, protože, mňau, myš, hezky, my, baf

Matematika

(Pokračování textu…)

Práce v květnu 

Posledními aktivitami byl Evropský den a využití aktivit s dramatizací. 

Náš projekt byl posunut o další rok, protože bychom časově nemohli zvládnout všechny aktivity a všechna setkání. Příloha 1, příloha 2.   

 

 

Broučci v květnu 2020

Berušky v květnu 2020

Zájmové kroužky v mateřské škole do konce školního roku 2019/2020

Oznamujeme, že společnost RYTMIK, která pro nás organizuje zájmové kroužky, bude až do konce června pokračovat v činnosti a kroužek ZUMBA bude probíhat stejně jako v období před uzavřením mateřské školy už od tohoto čtvrtku 28. 5. 2020 od 15:00. Kroužek ANGLIČTINA V POHYBU bude probíhat pro všechny přihlášené děti spojené do jedné skupiny a bude dvakrát týdně – v úterý v 15:00 a ve čtvrtek v 15:00, tak, aby si děti nahradily zameškané hodiny v co největším rozsahu. Kroužků se mohou účastnit pouze děti, které docházejí do mateřské školy. Ostatním společnost RYTMIK vrátí kurzovné podle počtu nevyužitých hodin.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se vracení kurzovného, prosíme, kontaktujte přímo společnost RYTMIK.

Návrat žáků 2. stupně

Vážení rodiče,

od 8. 6. 2020 mohou do škol dobrovolně docházet taky žáci II. stupně. Dle doporučení Ministerstva školství se jedná o možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit

Cituji: Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.

V naší škole budou aktivity probíhat od 9 do 11 hodin dle prostorových podmínek takto:

 • pondělí  – 6. třída
 • úterý – 7. třída
 • středa – 8. A a 8. B
 • čtvrtek – 9. třída

Žáci budou rozděleni do 15členných skupin a budou pro ně zajištěny konzultace v hlavních předmětech. Bližší informace byly rozeslány přihlášeným žákům. Oběd  pro žáky z hygienických a prostorových důvodů nebude zajištěn. (Pokračování textu…)