Starší příspěvky

 • expand2020 (139)
 • expand2019 (143)
 • expand2018 (127)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Archiv měsíce: Květen 2020

Úkoly na týden 25. 5. – 29. 5. 2020

Tak a je to tady. V pondělí se s 13 z vás potkám ve dva měsíce opuštěné třídě. Už se nemůže dočkat i náš třídní skřítek. Stále propočítává, kolikže jste se to naučili písmenek bez něho.

A kolik ještě zůstalo písmenek na skřítka. Nedá se nic dělat, 12 vás, ať už je to z jakýchkoliv důvodů, musí zůstat doma. Nebojte, spolu s rodiči těch zbývajících 5 týdnů určitě zvládneme. A všechny třídní karamboly a taky úspěchy s vámi budu sdílet.

 Tř. uč. Zdenka Chvostková

 25. 5.

ČJ

 • SL:82 –  Vyvození písmenka g, G. Postupujeme jako vždy: V básničce zakroužkuj G – červeně, g – modře, tužkou naobloučkuj poprvé všechna slova. To znamená, že si básničku přečteš skoro celou. Problém by mohl být se lovy běhá,  nedělá.
 • Ostatní úkoly jsou pro tebe taky hračkou: Pod obrázkem hledej slova nám známým způsobem. Obrázky v brýlích vytleskej a hláskuj – ústně. Text přečti, naobloučkuj (potřebuješ-li, vytleskej). A proveď úkoly.
 • Ostatní: Obrázky v brýlích vytleskej a hláskuj –  (jen některé). Pod obrázkem hledej slova nám známým způsobem. (jen 5)
 • Písmenka  G,g  jen vyhledej a vyznač. Text – rozsah je na rodičích.
 • SAP: SL:80 slož básničku: Veselá chaloupka. (Kdo nezvládá – alespoň 2 řádky)
 • P: sluníčko – SL:79: U Fialů – 3 – 4 – libovolné věty opiš. (Ti, co nezvládají, alespoň 1 -2 věty)
 • Pís.: 14 – Nácvik písmenka Y. Neměl by být problém. Začátek je písmenko U. Plynule se přechází šikmo dolů pod řádek a napíše se dolní klička jako u j.

(Pokračování textu…)

Úkoly 25.5. – 29.5

Pondělí

Přírodověda

 • Zopakuj si učivo Rostliny v okolí lidských obydlí na s. 54 a 55.
 • Vypracuj pracovní list 1.
 • Přečti si v učebnici text o živočiších v okolí lidských obydlí na stranách 56 a 57.
 • Zkus ústně odpovědět na otázky označené sovičkou a na otázku označenou VI.
 • Najdi si obrázek kachny divoké, porovnej ho s obrázkem kachny domácí v učebnici. Rozdíly napiš do sešitu a kachničky namaluj J

Český jazyk

K uvedeným slovům doplň vhodná synonyma (slova podobného významu): vysadit, sad, sesbírat, živočich, smetí, členit, umělá hmota, bránit. Poslat e-mailem.

Zvíře – Odpadky –
Zasadit – Posbírat –
Park – Plast –
Chránit – Třídit –

(Pokračování textu…)

Úkoly 25. 5. – 29. 5. 2020

Pondělí

ČJ: – učebnice str. 64 – ústně přečíst o předložkách, cv. 1 ústně

Čtení: – čítanka str. 143 přečíst, 143/1, 2 ústně

M: – učebnice str. 112/3, 4, 5 ústně, 113/6 písemně

AJ: nakresli do English příšerku (různý počet očí, uší, nosů, rukou apod., nezapomeň vybarvit) (Pokračování textu…)

Úkoly na dny 25. 5. – 29. 5. 2020

Pondělí

Čj – Přečti si modrý rámeček str. 105, str. 105/7 ústně.

Aj – PS str. 61/4 doplň informace, pak napiš ve větách ( jméno, datum narození, adresa, tel. číslo – můžeš si vymyslet, rodina, zvířátko – jaké, barva, oblíbené jídlo, nápoj, vyučovací předmět – mám rád(a), nemám rád(a), oblíbené oblečení, schopnosti – umím, neumím, volnočasové aktivity, nejlepší kamarád(ka).

Čt – Přečti si text str. 122, 123.

M – Tento týden budeme procvičovat učivo z minulého týdne a pak si opět připomeneme početní operace s čísly😊

 Vypočítej 118/13 (pro usnadnění si přepiš tabulku do sešitu)

(Pokračování textu…)

Učivo od 25. 5. do 29. 5.

Pondělí  25. 5.

Český jazyk:

 • PS s. 19 cv. 1 – 4
 • Písanka s. 31
 • Čítanka s. 131 – číst a ústně odpovídat na otázky

Matematika

 • Pracovní list sloupec 44
 • Pracovat s kartičkami  s násobilkou 6 a s drobnými předměty (znázorňovat příklady na násobení 6)

Prvouka

 • Domácí zvířata – PS s. 41

  (Pokračování textu…)

Zápis do školní družiny

Zápis do ŠD pro školní rok 2020/2021 proběhne v době od 1 . 6. 2020 do 5. 6. 2020.

Tiskopis žádosti o přijetí žáka do školní družiny je ke stažení zde: Žádost o přijetí do školní družiny  – vyplňte pouze žlutá pole. Další informace se vyplní v září.

Podání žádosti o přijetí do školní družiny:

Vyplněnou žádost prosím doručte:

 • poštou na adresu:  Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, p. o. , 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38
 • osobně vložte do schránky u vchodu do ŠD nebo do kanceláře školy v pracovní dny od 1. 6. 2020 do  5. 6. 2020 v době od 7. 00 do 14. 30 hod.
 • pouze v případě, že vlastníte elektronický podpis lze zaslat žádost emailem: skola@zs-staravesno.cz
 • datovou schránkou

Poté Vám bude zasláno na email registrační číslo Vašeho dítěte. Rozhodnutí o přijetí do SĎ bude zveřejněno na úřední desce a webových stránkách školy do 12. 6. 2020. 

Žáci budou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity ŠD (90 dětí) podle těchto kritérií:

 • děti nižších ročníků 1. stupně
 • děti přihlášené k pravidelné celodenní docházce (nejméně 4 dny v týdnu)
 • zaměstnanost obou zákonných zástupců
 • děti přihlášené na 3 dny a méně

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou ŠD.

Všechny žádosti o přijetí do školní družiny se budou posuzovat individuálně.

Návrat do MŠ od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

vedení školy spolu se zřizovatelem vyhodnotilo situaci ohledně dalšího provozu MŠ a rozhodlo o znovuotevření od pondělí 25. 5. 2020. Mateřská škola bude v provozu v souladu s metodikou MŠMT pro provoz mateřských škol. Tento dokument vymezuje základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání epidemiologických opatření a doporučení. Děkujeme za vyplněné dotazníku  – zjištění zájmu o docházku. V měsíci květnu a červnu nastoupí do MŠ 62 % dětí.

Vzhledem k uzavření MŠ z důvodu pandemie jsme se rozhodli rozšířit provoz MŠ o letních prázdninách až do 7. 8. 2020. Výše úplaty zůstává stejná dle již dříve vydané směrnice, tj. 190 Kč v měsíci červenci. Veškeré údaje v dotazníku, prosím, považujte za závazné.

Povinnosti zákonného zástupce před prvním nástupem do MŠ po znovuotevření školky:

Návrat žáků 1. stupně

Vážení rodiče,

děkuji vám za vyplnění dotazníků pro návrat žáků I. stupně a rovněž vám děkuji za domácí vzdělávání svých dětí. Moc si toho vážíme. Pro vaši informaci: do školy 25. 5. 2020 nastoupí 74 dětí I. stupně, což je 53,2%.

Organizace vzdělávání:

Cesta do školy:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Příchod ke škole 7:20 – žáky ve skupině vyzvedne vyučující. V pondělí 25. 5. odevzdají žáci vyplněné čestné prohlášení potvrzené zákonným zástupcem. Bez tohoto prohlášení nebudou vpuštěni do školy. Pokud nemáte možnost tisku, můžete si čestné prohlášení vyzvednout na nádvoří obecního úřadu v době úředních hodin.

(Pokračování textu…)

Ahoj moje sluníčka

Všechny Vás zdravím a moc se na Vás těším 🙂 Už příští pondělí 25.5.2020 nám otevřou naši školku, kde se opět setkáme. 

Připravila jsem si pro Vás ještě pár pracovních listů k procvičení předmatematických dovedností, grafomotoriky i rozumových schopností. Také nějaké omalovánky na procvičení správného držení tužky. Opět je vše nepovinné a dobrovolné. Mějte se hezky a opatrujte se. Pracovní listy

Vaše paní učitelka Míša

Prázdninový provoz v MŠ

Vážení rodiče, 
v době prázdninového provozu v měsíci červenci a srpnu bude v provozu pouze budova Nad Zámkem. V budově MŠ Zámecká, tj. budově základní školy, bude v měsíci červenci a srpnu probíhat výměna otopného systému. Výše školného v měsíci červenci zůstává 190 Kč, srpen  0 Kč.