Starší příspěvky

 • expand2020 (139)
 • expand2019 (143)
 • expand2018 (127)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Zápis do školní družiny

Zápis do ŠD pro školní rok 2020/2021 proběhne v době od 1 . 6. 2020 do 5. 6. 2020.

Tiskopis žádosti o přijetí žáka do školní družiny je ke stažení zde: Žádost o přijetí do školní družiny  – vyplňte pouze žlutá pole. Další informace se vyplní v září.

Podání žádosti o přijetí do školní družiny:

Vyplněnou žádost prosím doručte:

 • poštou na adresu:  Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, p. o. , 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38
 • osobně vložte do schránky u vchodu do ŠD nebo do kanceláře školy v pracovní dny od 1. 6. 2020 do  5. 6. 2020 v době od 7. 00 do 14. 30 hod.
 • pouze v případě, že vlastníte elektronický podpis lze zaslat žádost emailem: skola@zs-staravesno.cz
 • datovou schránkou

Poté Vám bude zasláno na email registrační číslo Vašeho dítěte. Rozhodnutí o přijetí do SĎ bude zveřejněno na úřední desce a webových stránkách školy do 12. 6. 2020. 

Žáci budou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity ŠD (90 dětí) podle těchto kritérií:

 • děti nižších ročníků 1. stupně
 • děti přihlášené k pravidelné celodenní docházce (nejméně 4 dny v týdnu)
 • zaměstnanost obou zákonných zástupců
 • děti přihlášené na 3 dny a méně

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou ŠD.

Všechny žádosti o přijetí do školní družiny se budou posuzovat individuálně.