Starší příspěvky

 • expand2020 (185)
 • expand2019 (143)
 • expand2018 (127)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Učivo od 26. 6. do  26. 6.

Pondělí  22.6.

Český jazyk:

 • Učebnice s. 102 cv. 1 + žlutý rámeček ,PS  – příloha č. 3 přes složku
 • Čtení: číst si z učebnice prvouky s. 57 – 59

Matematika

 • Naučit se násobky 8 a 9 nebo příklady 8.8=64, 9.8=72, 9.9=81 a u dalších použít záměny sčítanců

Prvouka

 • Pracovní sešit – s. 47, 50

Úterý 23. 6.

Český jazyk:

 • Písanka s. 38,39
 • Čtení : číst si z učebnice prvouky s. 60 – 62

Matematika

 • Pracovní listy – sloupečky – pokračovat od 81 dále

 

Středa 24. 6.

Český jazyk: 

 • Pracovní list ČJ3 – 1. strana (na diktát použijte cv. 5 s. 101)
 • Čítanka – pokračovat od s. 147

Matematika

 • Pracovní listy – sloupečky – pokračovat

Čtvrtek 25. 6.

Český jazyk:

 • Pracovní list ČJ 3 – 2. strana
 • Čítanka – číst články dle vlastního výběru

Matematika

 • Pracovní listy – sloupečky – pokračovat

Prvouka

 • Pracovní sešit s.  55 (popřípadě další)

 

Pátek  26. 6.

Český jazyk:

 • Čtení z vlastní knihy
 • Písanka s. 40

Matematika

 • Pracovní listy – sloupečky – pokračovat