Starší příspěvky

 • expand2020 (68)
 • expand2019 (143)
 • expand2018 (127)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Archiv roku: 2020

Exkurze do Osvětimi – oznámení

Ze zřejmých důvodů se neuskuteční v plánovaném termínu 31. 3. exkurze do Polska (Osvětim, Krakov) pro žáky 8. a 9. ročníku. Památník Osvětim nám předběžně přislíbil náhradní termín, zatím samozřejmě bez jeho upřesnění. Pokud to situace dovolí, uskuteční se exkurze na konci školního roku.
J. Chvostek

Úkoly pro prvňáčky na týden 23. – 27. 3. 2020

Děti, posílám vám další týden školní práce bez školy a beze mne. Můžete použít email rodičů (určitě vám pomohou) a napsat mi, jak se vám daří, co se povedlo, co ne. Taky s čím potřebujete pomoci. Alespoň tak na dálku. Zadala jsem kratičké úkoly, které mi můžete také poslat po rodičích. Vaše úspěchy mohou rodiče vyfotit a zaslat mi. Budu mít radost, když uvidím, že se vám daří, a že nezahálíte. Mějte se moc fajn a pracujte s radostí. Doufám, že se už brzy uvidíme. A hlavně, že ve vašich rodinách nikdo nestůně.

                              Vaše paní učitelka Z. Chvostková

Pondělí 23.3.

ČJ

SL: 53 – přečti, kdo potřebuje, vytleská a všichni naobloučkují slabiky, vypracuj jednotlivé úkoly

SAO: z úkolu – modrý trojúhelník – slož 3 věty

Pís.:16 – procvič a uvolní ruce, správně se posaď a natoč správně sešit, pak můžeš pomalu a po přečtení slov psát (Musíš vědět, co píšeš! A trefuj se do linek!)

 

M           

PL – PŘ – sloupeček 54

Pracovní list PL – Docvičení vztahu o něco více, nebo stejně

(V druhém řádku znázornění (Což je tvé řešení), vyznač barevně 1. číslo (sčítanec) modře, 2. číslo (sčítanec) červeně a výsledek (součet) zeleně. Zkontroluj s výsledkem příkladu, musí být stejný.

Až si znázornění v PL nacvičíš, vrať se do PS ke slovním úlohám 22/2, 3 a 23/3, 4, 5 a toto barevné znázornění s kontrolou proveď i zde.

Veverka – PS 22/5 – předpokládám, že jsi 18. 3. napsal/la jen zelený rámeček a dnes tě čeká žlutý. (Nebo jsi bez práce – a to se omlouvám)

(Pokračování textu…)

Učivo 23.3. – 27.3.

Pondělí:

Přírodověda

Přečti si v učebnici stranu 38.

Zapiš do sešitu:

Polní plodiny

Na polích pěstujeme hlavně obilniny, okopaniny, luskoviny, olejniny, pícniny a textilní plodiny.

Obilniny

Mezi obilniny patří pšenice, žito, ječmen, oves a kukuřice.

Namaluj stavbu těla obilniny na s. 38.

Nauč se podle obrázků na s. 38 poznávat a pojmenovat správně obilniny.

  (Pokračování textu…)

Týden 23. 3. – 27. 3. 2020

Pondělí 23. 3.

Český jazyk

 • Učebnice ČJ s. 72 – ústně doplňovat a zdůvodňovat (podle cv. 1 s. 71)
 • Písanka  s. 12
 • Čítanka s. 102

Matematika

 • PS s. 26 cv. 1, 2, 3, 4 (cv. 5 a 6 dělali minulý týden do sešitu M – D)

Prvouka

 1. Využijete portál Školákov.eu. https://skolakov.eu/ : Prvouka 2. třída – lidé a čas – poznáváme hodiny
 2. Naučit se vyjmenovat kalendářní měsíce

(Pokračování textu…)

ÚKOLY NA DNY 23. 3. – 27. 3. 2020

Pondělí

Anglický jazyk

 •  umět slovíčka 19. lekce, napsat a naučit slovíčka 20. lekce

Český jazyk 

 • s. 93 do sešitu Čj – Š zapsat 2 žluté a 1 oranžový rámeček, naučit
 • čtení pokračovat v mimočítankové četbě, z čítanky přečíst s. 113, vypracovat úkoly 1, 2, zaslat mailem

(Pokračování textu…)

ÚKOLY NA DNY 23. 3. – 27. 3. 2020

Pondělí

Anglický jazyk

 • umět slovíčka 19. lekce, napsat a naučit slovíčka 20. lekce

Český jazyk 

 • s. 93 do sešitu Čj – Š zapsat 2 žluté a 1 oranžový rámeček, naučit
 • čtení pokračovat v mimočítankové četbě, z čítanky přečíst s. 113, vypracovat úkoly 1, 2, zaslat mailem

Matematika – Sčítání desetinných čísel

 • str. 101/ přečti si růžový text ve cv. 1, a pak podle něj vypracuj cv. 2 a 3  do sešitu
 • str. 101/ přečti si růžový text  nad cv. 5 a pak podle něj vypracuj cv. 5  do sešitu

(Pokračování textu…)

Pracovní listy pro děti

Vážení rodiče od Hvězdiček,

vkládám Vám pár pracovních listů pro vaše děti, abyste s nimi mohli případně procvičovat v této nelehké době. Úkoly nejsou povinné, slouží jen jako inspirace, jak můžete s dětmi pracovat. Pokud ale budete chtít, můžete je dětem vytisknou a společně si je vypracujte. 
Přeji Vám hodně sil a hlavně dobrou náladu.

Pracovní listy zde

Eliška Svobodová

Úkoly pro 3. třídy 23. – 27. 3. 2020

Pondělí:

ČJ – učebnice str. 90/ cv. 1, 2, 3, 6 – ústně, cv. 4 napiš do sešitu ČJ Š

– čtení – str. 113 – 114

M – str. 92/cv 10 – 8 příkladů písemně do sešitu M-D

AJ – 17. lekce slovíčka přepsat do sešitu, naučit    slovíčka

 

Úterý:

ČJ – učebnice str. 90/ cv. 5 napiš do sešitu ČJ D, str. 91/ cv. 1, 3 – ústně

– čtení – str. 117 – 120

M – str 93/13, 15, 16 ústně, cv. 14 písemně do sešitu

PRV – opište zápis zaslaný na vaše emailové adresy – 1. část

 

Středa:

ČJ – učebnice str. 91/ cv. 2 – přečíst si článek Výr velký, zdůvodnit pravopis i/y, najít v textu odpovědi na otázky, odpovědi napsat a podle možností naskenovat nebo nafotit a poslat emailem ke kontrole

M – str. 93/17 ústně, cv. 18 – 8 příkladů do sešitu

AJ – učebnice pročíst str. 44-45, předložky!!

 

Čtvrtek:

ČJ – písanka str. 14

– čtení – vyberte si z domácí knihovny nějakou knihu, postupně číst

M – str. 94 a 95 po cv. 6 projít ústně, cv. 6 písemně do sešitu

PRV – zápis – druhá část naskenovaného zápisu – přepsat

 

Pátek:

ČJ – učebnice str. 92 – Pozvánka – vše přečíst, úkoly dle textu

M – str. 95/cv. 7-10 ústně

– Geometrie: 3.B – obdélník str. 80,

3.A + 3.B – po návratu do školy budeme potřebovat kružítko

PRV – procvičujte na https://skolakov.eu/ – rostliny a houby

AJ – PS- str. 44 – 45

Držíme palce při plnění úkolů a těšíme se na vás.

VAŠE PANÍ UČITELKY

Doporučení aktivit pro děti z mateřské školy po dobu přerušení provozu mateřské školy

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že nevíme, jak dlouho budou v platnosti současná opatření a jak se bude situace vyvíjet, chceme vám alespoň na dálku pomoci s předškolní přípravou dětí a doporučit činnosti, které je možné provádět s dětmi v době, kdy nemohou navštěvovat mateřskou školu. Je nám líto, že s vašimi dětmi nemůžeme být a těšíme se na ně, až bude školka zase otevřená.
Samozřejmě po vás nechceme, abyste plnili s dětmi úkoly, odesílali vyplněné pracovní listy a podobně. Děti ještě nejsou školou povinné a měly by si především hrát, ale prospěje jim, když jim jejich hra něco dá, když se při hrách něco naučí a vám to snad pomůže při hledání způsobu, jak s nimi trávit tolik času.
Z naší strany se jedná pouze o pomoc, doporučení, rady a inspirace. Přejeme vám i vašim dětem, abyste následující dny mohli prožít ve zdraví, aby byl váš společně strávený čas radostný a klidný a hlavně bez velkých starostí. (Pokračování textu…)

Informace k logopedii

Rodiče, kteří mají zájem konzultovat domácí logopedický trénink, mohou v době uzavření MŠ a ZŠ kontaktovat paní učitelku Chrástkovou přes e-mail (veronika.chrastkova@zs-staravesno.cz). Individuálně dostanou nová cvičení nebo doporučení, jak v nácviku pokračovat. Tyto elektronické konzultace jsou bezplatné.