Starší příspěvky

 • expand2020 (68)
 • expand2019 (143)
 • expand2018 (127)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Archiv autora: zsstaraves

--> Mimořádné opatření

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády (informace zde) bude naše ZŠ od středy 11.3. 2020 do odvolání zcela uzavřena, včetně provozu školní družiny. Obědy budou žákům ZŠ odhlášeny hromadně. Nebude probíhat ani výuka ZUŠ a kroužků v ZŠ.

Na doporučení MŠMT a po konzultaci s vedením školy rozhodl zřizovatel o uzavření MŠ od úterý 17.3.2020 do odvolání. Obědy budou všem hromadně odhlášeny. Prosíme, sledujte webové stránky školy, kde budou zveřejněna případné další informace s ohledem na vývoj situace v ČR.

Žádosti o ošetřovné si můžete vyzvednout v kanceláři školy od 7:30 do 14:30 hodin, nebo požádat o zaslání emailem na adrese skola@zs-staravesno.cz.

Vzhledem k tomu, že není jasné, do kdy toto opatření bude trvat, sledujte prosím webové stránky školy, na kterých Vás budeme o situaci informovat.

Děkujeme za pochopení

Vedení školy

--> Leave Anger Behind – Erasmus+

Mezinárodní projekt Leave Anger Behind – Nechte hněv stranou (Erasmus+) č. d. 2019-1-LT01-KA229-060479_4

Projekt trvá po dobu 24 měsíců od 1. 9. 2019 do 31. 8.2021. V projektu jsou zapojeny tyto země: Itálie, Turecko, Litva, Irsko, Dánsko a naše škola.

V listopadu se uskuteční první setkání v Itálii. Žáci se zúčastní setkání v Dánsku a další setkání dětí bude v naší škole. Koordinátorem projektu ve škole je Mgr. Hana Cholevová

Náměty činností pro děti

Milí rodiče dětí třídy Berušek,

z důvodu současné situace Vám touto cestou nabízím pro děti nabídku činností a omalovánek pro Vaše děti, z kterých můžete čerpat. Jelikož jsme u tématu Jaro, můžeme si společně vytvořit malou knížečku, s kterou se pak můžeme společně potkat při znovuotevření školky. Tu můžete doplnit jak těmito omalovánkami, obrázky z časopisů, textem z encyklopedií, básničkami nebo písní. Klidně můžete do ní přidat i nějakou Vaši vtipnou historku při tvoření….Fantazii se meze nekladou. Pokud nemáte možnost obrázky vytisknout stačí nakreslit, děti je jistě rády vybarví. Tato „naše“ malá knížečka může být klidně spojená kartónem či jinak vytvořená.

Jedná se jen o doporučení a inspiraci, jak můžete využít doma toto téma. Určitě nám nebude vadit, když se Vám to nepodaří. Je to jen možností a ne povinností. Nebude nám vadit, když nic neodevzdáte. 

Přeji Vám pěkné dny a posílám mnoho pozdravů!

Marcela Bellová

Informace k logopedii

Rodiče, kteří mají zájem konzultovat domácí logopedický trénink, mohou v době uzavření MŠ a ZŠ kontaktovat paní učitelku Chrástkovou přes e-mail (veronika.chrastkova@zs-staravesno.cz). Individuálně dostanou nová cvičení nebo doporučení, jak v nácviku pokračovat. Tyto elektronické konzultace jsou bezplatné.

Obědy pro seniory

Školní jídelna nabízí v době mimořádných opatření obědy i seniorům, kteří nejsou přihlášení k pravidelnému odběru obědů ze školní jídelny  při ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí. Této služby mohou nově využít v době  od 17. 3. 2020 do odvolání. Ceba oběda je 76 Kč včetně donášky. Informace na tel. čísle 591 142 226 u paní Věry Šindelové.
Vedení školy

Úkoly pro prvňáčky

prvnitrida

Příklady k opakování

ÚKOLY 16. 3. – 20. 3.

Český jazyk

 1. Naučit se skloňovat všechny vzory rodu mužského.
 2. Do sešitu školního vypracovat tato cvičení (vzhledem k tomu, že jsem měla nemocenskou, může se stát, že zadávám cvičení znovu, prosím stačí vypracovat jen jednou, díky).
 • . s. 71, 4, s. 73., cv. 11 a 12, s. 74, cv. 2 a 3, s. 75, cv. 5, 6, 7, s. 76, cv. 2, s. 78, cv. 3, s. 79, cv. 3, s. 80, cv. 3
 • Čtení nechávám na dětech, úkol – přečti 1 knihu, pracovní listy si vyzvednete ve škole, až se uvidíme, doplníte a referát do konce školního roku určitě stihnete odprezentovat.
 • Sloh – napiš, jak sis užíval (-la) své dny volna…

(Pokračování textu…)

Úkoly pro týden od 16. – 20. 3. 2020

Anglický jazyk: Lekce 19 – napsat slovíčka ( šedé rámečky s.50 /1, 51 /7), projít texty s. 50, 51 a zelené rámečky , PS s. 50, 51 / 1,2,3,4,5,6.

Přírodověda: do sešitu napsat

Oběhová soustava

 • zajišťuje proudění krve v těle
 • tvoří ji: srdce, cévy, krev
 • srdce je sval, který pracuje jako pumpa, smršťuje se a uvolňuje, pohání tok krve
 • krev je rozváděna cévami
 • nejmenší cévy – vlásečnice
 • tepny – rozvádějí okysličenou krev ze srdce
 • žíly – vracejí odkysličenou krev do srdce
 • význam krve: – rozvádí kyslík a živiny, další látky ( vitamíny ) do těla
 • odvádí z těla oxid uhličitý s další škodlivé látky
 • složení krve: krevní plazma, červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky
 • krevní skupiny: A, B, AB, 0

Trávící soustava

 • tvoří ji: dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, konečník (játra, slinivka břišní, žlučník)
 • dutina ústní: zuby a jazyk rozžvýkají potravu
 • žaludek: potrava se promíchá s žaludečními šťávami
 • tenké střevo: z potravy se uvolňují živiny, které se dostávají do krve
 • tlusté střevo: nestrávené zbytky, vytváří se stolice
 • člověk potřebuje rostlinnou a živočišnou potravu
 • vyvážená strava: bílkoviny, vitamíny, minerální látky, voda, vláknina
 • jíst malé dávky, 5 krát denně, 2-3 l tekutin

Zuby

 • žvýkají potravu
 • mléčné 20
 • stálé 32
 • hygiena, pravidelná kontrola

-přečíst v uč. s. 59 – 61

Vlastivěda: zapsat do sešitu

Moravskoslezský kraj

 • Krajské město: Ostrava
 • Další města: Nový Jičín, Opava, Frýdek – Místek, Karviná, Kopřivnice
 • Poloha: Morava, Slezsko
 • Povrch: Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník, Moravskoslezské Beskydy
 • Vodstvo: Odra – Opava, Ostravice, Moravice, Olše
 • Zemědělství: brambory, len, oves, chov skotu
 • Průmysl: černé uhlí, koks, průmysl strojírenský, chemický, potravinářský, stavební, železárny, auta, tepelné elektrárny, velké vodní nádrže
 • Zajímavosti: hrad Hukvaldy, Lysá hora, jeskyně Šipka, Karlova Studánka, Petr Bezruč, Leoš Janáček

-přečíst v učebnici s. 30, 31

-zadané referáty poslat mailem (Hlavní město Praha, Karlovarský kraj, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královehradecký kraj )

Český jazyk: s. 90 / 4 písemně a zároveň převést slovesa do 1. os. č. mn. času budoucího, s.91 / 6 a), c) do sešitu Čj – Š, s.93 / 1 přečíst, vyhledat v textu slovesné tvary minulého času a vypsat do sešitu, přečíst barevné rámečky

Sloh: na papír napsat dopis kamarádovi, kamarádce, která je na ozdravném pobytu v lázních (osnova viz uč. s. 92)

Čtení: mimočítanková četba – libovolná kniha – vypracovat čtenářskou kartu

Matematika: str. 97/7, 8, 9, 11, 12, 13, 15

str. 98/17, 18, 20, 22

str. 99/25, 27, 28, 31

Geometrie – pro procvičení 79/4 a 84/10

str. 92 – přečíst růžový text a podle cv. 3 narýsovat Konstrukci středu úsečky

Využít výukové programy na portálu Pro školy (přístupové údaje viz ŽK).

Učivo od 16. do 20. 3. 2020

Český jazyk

Písanka s. 10 – 11

Čítanka s. 96 – 101

ČJ- Ml učebnice s. 69 -71, do sešitu ČJ- Dú napsat cv. 3 ze s. 69

Matematika

 1. Pracovat s. kartičkami násobilek
 2. PS s. 24 dokončit, s. 25 celá + cv. 5 a 6 do sešitu M-D
 3. PS s. 33 – doplnit strany , vrcholy a změřit a zapsat délky stran všech tvarů, nedělat strany sousední a protější.

Prvouka

Čas:

1. Určovat a ukazovat na hodinách čtvrt, půl, třičtvrtě , celé hodiny, hodiny a minuty, digitální hodiny (procvičovat podle PS s. 28)

2. Kalendářní rok – podle učebnice s. 36 – 39

Úkoly na týden 16. – 20. 3. 2020

ČJ: učebnice str. 86 – 89 ústně, 87/4, 89/3, 89/4 – 3 řádky písemně do sešitu ČJ Š

Čítanka: str. 108 – 112 číst

Písanka: str. 12, 13

AJ: dodělat PS – 16. lekce

PRV: učebnice str. 43 – 45, PS str. 40 dodělat, str. 42 celá

M: učebnice str. 87 – 88, 91 – 92 ústně, 91/2, 92/7 písemně do M D

Pokud nemáte některý sešit, vypracujte na papír.

VAŠE PANÍ UČITELKY