Starší příspěvky

 • expand2020 (192)
 • expand2019 (143)
 • expand2018 (127)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

1. třída

Úkoly pro prvňáčky na týden 15. 6. – 19. 6. 2020

Už se blížíme k cílové čáře. Zbývají jen 2 týdny náročné práce.

Přeji tedy hodně úspěchů a předpokládám, že se se svými pracovními výsledky opět pochlubíte.

Tř. uč. Zdenka Chvostková

Pondělí 15. 6.

ČJ

SL:92 – Text s bě, pě, vě – přečti, naobloučkuj a vypracuj úkoly.

SAP: PS:56 slož 10 slov z tabulek (Ostatní 5 slov)

Pís.: 26

M

Zopakujte ústně všechny příklady s 9+ – 2+ a 11- 12 –

S: veverka – zapiš a znázorni všechny příklady 13-, ukaž si na mřížce

Ústně procvičuj počítání rozkladem 13- – ubrat do 10 a pak ubrat zbytek

PS:20

PRV

PS: 53 (Pokračování textu…)

Úkoly pro prvňáčky na týden 8. 6. – 12. 6. 2020

Pomalu se blížíme do finále. Už nám zbývají jen 3 týdny práce. Doufám, že se vám bude dařit. My ve škole zvládáme všechno a ještě si stíháme hrát. Dokonce jsme si změřili i rychlost čtení. Přeji tedy hodně úspěchů a předpokládám, že se se svými pracovními výsledky opět pochlubíte.

                       Tř. uč. Zdenka Chvostková

 8. 6.

ČJ

 • SL: 88 –  Text s di – dy, ti – ty, ni – ny přečti, naobloučkuj a vypracuj úkoly. Zahraj si hru se záložkou.
 • PS: 54
 • SAP: SL:88 slož 10 slov (Ostatní 5 slov)
 • Pís.: 24
 • O: sešit sluníčko, SL:87 – 3 – 4 věty opisu (Ostatní 2 věty)

 M

 • Zopakujte ústně všechny příklady s 9+ – 2+  a 11-:
 • S: veverka – zapiš a znázorni všechny příklady 12-, ukaž si na mřížce
 • Ústně procvičuj počítání rozkladem 12- – ubrat do 10 a pak ubrat zbytek

PRV

PS: 50

  (Pokračování textu…)

Úkoly na týden 1. 6. – 5. 6. 2020

A je tu poslední měsíc školy. Nám ve škole to určitě nejde tak kvalitně jako vám doma v klidu z domova a s maminkou či s tatínkem. Ale všechno zvládáme a stíháme. I si popovídat a pohrát. Tento týden se vrhneme na poslední matematické učivo – odčítání s přechodem. Doufám, že to půjde stejně dobře jako to sčítání. V českém jazyce se dovíme, jak číst ě. Ale to vám nebrání, abyste už vzali knížku a četli z něčeho jiného než je slabikář či pracovní sešit. Dejte vědět, jak se vám to daří.

           Tř. uč. Zdenka Chvostková

 

Pondělí 1. 6.

ČJ

 • SL:85 –  Text přečti, naobloučkuj a vypracuj úkoly. Zahraj si hru se záložkou.
 • SAP: PS:49 slož 3 – 4 věty (Ostatní 1 – 2)
 • D: sluníčko – SL:83: 10 slov ze záložky (Ostatní 5 slov)
 • Pís.: 20 – Nácvik psaní ď, ť, ň.  U ď a ť dbejte, ať je háček hned u nožky písmenka. U ň by neměl být problém. Soustřeďte se, ať je háček správně napsaný. Není to miska, ale zátrh: ostře šikmo dolů, otočit a otevřít.)

 M

 • Zopakujte ústně všechny příklady s 9+ – 2+  a pak vypracuj:
 • PL – P: rozlož, rozložením vypočítej a v každém sloupečku znázorni 2 příklady (nezapomeň vyznačit desítku a misku) – ofotím
 • Ústně procvičuj odpočítávání od desítky (př. 10 – 4) a ubírání do desítky (př. 12 – 2).
 • Na mřížce procvičuj všechny příklady s 11 –  nafotím postup

 PRV

 • Na vyrobených hodinách nacvičuj znázornění celé hodiny. Všech 24 hodin. – Ještě všichni neumí.
 • PS: 49

(Pokračování textu…)

Úkoly na týden 25. 5. – 29. 5. 2020

Tak a je to tady. V pondělí se s 13 z vás potkám ve dva měsíce opuštěné třídě. Už se nemůže dočkat i náš třídní skřítek. Stále propočítává, kolikže jste se to naučili písmenek bez něho.

A kolik ještě zůstalo písmenek na skřítka. Nedá se nic dělat, 12 vás, ať už je to z jakýchkoliv důvodů, musí zůstat doma. Nebojte, spolu s rodiči těch zbývajících 5 týdnů určitě zvládneme. A všechny třídní karamboly a taky úspěchy s vámi budu sdílet.

 Tř. uč. Zdenka Chvostková

 25. 5.

ČJ

 • SL:82 –  Vyvození písmenka g, G. Postupujeme jako vždy: V básničce zakroužkuj G – červeně, g – modře, tužkou naobloučkuj poprvé všechna slova. To znamená, že si básničku přečteš skoro celou. Problém by mohl být se lovy běhá,  nedělá.
 • Ostatní úkoly jsou pro tebe taky hračkou: Pod obrázkem hledej slova nám známým způsobem. Obrázky v brýlích vytleskej a hláskuj – ústně. Text přečti, naobloučkuj (potřebuješ-li, vytleskej). A proveď úkoly.
 • Ostatní: Obrázky v brýlích vytleskej a hláskuj –  (jen některé). Pod obrázkem hledej slova nám známým způsobem. (jen 5)
 • Písmenka  G,g  jen vyhledej a vyznač. Text – rozsah je na rodičích.
 • SAP: SL:80 slož básničku: Veselá chaloupka. (Kdo nezvládá – alespoň 2 řádky)
 • P: sluníčko – SL:79: U Fialů – 3 – 4 – libovolné věty opiš. (Ti, co nezvládají, alespoň 1 -2 věty)
 • Pís.: 14 – Nácvik písmenka Y. Neměl by být problém. Začátek je písmenko U. Plynule se přechází šikmo dolů pod řádek a napíše se dolní klička jako u j.

(Pokračování textu…)

Úkoly na týden 18. 5. – 22. 5. 2020

Už máme poslední týden před alespoň částečným znovuotevřením škol. Někteří tímhle způsobem pracují posledních 5 dnů. Pro některé je to jen další týden už nacvičené výuky. Ať je to tak či onak, přeji klidnou a úspěšnou práci.

                      Tř. uč. Zdenka Chvostková

 18. 5.

ČJ

 • SL:77 – Přečti, vytleskej a naobloučkuj a vypracuj úkoly.
 • SAP: slož dva rýmy – šprýmy z SL:76
 • O: sluníčko – SL:77 – tužka – 2 – 3 věty opiš
 • Pís.: 7 – Nácvik písmenka D. Začíná se jako druhá část písmenka Z a po mašličce a ťuk na linku se vracíme zpátky nahoru zprava. Na levé straně dokončíme šnekem. Komu nepůjde na papír nejdříve velké D na stránku a až si zafixuje správný tvar, teprve psaní.
 • Pís.: 8- pro zájemce

(Pokračování textu…)

Úkoly na týden 11. 5. – 15. 5. 2020

Týdny, které máme za sebou, už raději nebudeme počítat. Podíváme se do budoucnosti. Do konce školního roku (Tedy vaší 1. třídy.) vám ještě chybí pouhých šest pracovních týdnů. A ty společně už nějak doklepeme. Tak co říkáte? Jdeme na to?

                      Tř. uč. Zdenka Chvostková

 11. 5.

ČJ

 • SL: 72 Vyvození písmenka ch, Ch. Je to jediné česká hláska, která se skládá ze dvou písmen. Postupujeme jako vždy: V básničce zakroužkuj Ch – červeně, ch – modře, tužkou naobloučkuj jen slabiky, slova která znáš. Pokud jsem se dobře dívala, kromě 2 slov už vlastně předčteš celo básničku.
 • Pod obrázkem (už dávno umíš) hledej slova: 1. slabika – 1. řádek, 2. slabika – 2. řádek – Určitě už najdeš více než 5 slov! Obrázky v brýlích vytleskej a hláskuj – ústně. Text přečti, naobloučkuj (potřebuješ-li, vytleskej). Proveď úkoly.
 • SAO: list str.49 Jak je to? Slož 2 – 3 správné věty.
 • Pís.: 40 – dobrovolná
 • Pís.: 1

 M

 • Zopakujte ústně všechny příklady s 9+, 8+, 7+ rozkladem. Vy řeknete příklad, děti rozkladem vypočítají. Př.  Vy: 9+8, dítě: 9 + 1 + 7 = 17 – (k devíti do desítky přidám 1, a na misku přidám 7 je to 17), šikulové stačí z každého druhu 2 příklady (tj. 6 př.).
 • Pokud to půjde, není třeba příklady zapisovat a znázorňovat, někteří ale příklady ještě nevypočítají, pokud je neuvidí napsané a nakreslené.
 • PL – PŘ: 6. část 1. sl . – hvězdička – 11 + 4 =
 • PS: 10

Volný list – trénovat rýsování přímých čar – stačí jednoduché malé pravítko. Pravítko se přidržujete pootočenou dlaně a prsty ruky, která nepíše (pravák – levou, levák – pravou). Přímá čára se rýsuje podle horního okraje pravítka. Dítě sedí rovně, tužka směřuje k pravému ramenní u praváka, k levému u leváka. Posunuje se jen pravítko, ne celé tělo!

Přeji hodně úspěchů bez vlnek po prstech a bez ujíždění pravítka.

 PRV

 • PL – posílám – zopakuj měsíce – párkrát poskládej – až budou správně – nalep.
 • PS: 44

(Pokračování textu…)

Úkoly na týden 4. 5. – 7. 5. 2020

Už osmý týden vám připravuji úkoly na učení a práci z domova. A jaký bude náš nový společný týden? Můžu vám s klidným svědomím slíbit, že pokud jste v matematice pochopili princip sčítání s přechodem, čeká vás už jen a jen méně práce. A pak až do konce školního roku ještě odčítání přes desítku. Vy vnímavější jste určitě totiž přišli na to, že s každým dalším sčítancem (9+, 8+, 7+ …) se počet příkladů o jeden zmenší. V českém jazyku nás čeká jen procvičování čtení se stávajícími písmenky. Žádné nové nás nečeká. Jen v psaní se spolu budeme muset naučit psát těžké písmeno velké K a velké E.  V prvouce zopakujeme dny v týdnu a roční období.

Jsem přesvědčena, že to spolu s rodiči v pohodě zvládneme. Budu nám všem držet palečky.

                      Tř. uč. Zdenka Chvostková

 4. 5.

ČJ

 • SL: 70Přečti, vytleskej a naobloučkuj. Proveď úkoly.
 • Pís.: 37
 • SAP: SL:69/ Táta vaří – slož první 3 věty.

 M

Zopakujte ústně všechny příklady s 9+, 8+ rozkladem. Vy řeknete příklad, děti rozkladem vypočítají. Př.  Vy: 9+8, dítě: 9 + 1 + 7 = 17 – (k devíti do desítky přidám 1, a na misku přidám 7 je to 17)

Pokud to půjde, není třeba příklady zapisovat a znázorňovat, někteří ale příklady ještě nevypočítají, pokud je neuvidí napsané a nakreslené.

PL – PŘ: 5. část 3. sl . – trojúhelník 15 – 3 =

PS: 6

 PRV PS 40, 41

(Pokračování textu…)

Úkoly na týden 27.  4.  – 30. 4.

A je tady další týden… Asi stále ještě není poslední. Rodiče vás moc chválí, že matematika jde dobře. Tento týden si k 9+ přidáme 8+. Učení nebude mnoho. A hlavně vás čeká 3denní zasloužený odpočinek po dobře odvedené práci. Přeji vám, milí domácí žáčkové, hodně úspěchů při vypracovávání domácích úkolů spolu s rodiči.

Mějte se moc fajn.

                      Tř. uč. Zdenka Chvostková

 

27. 4.

ČJ

 • SL: 67přečti, vytleskej a naobloučkuj. Proveď úkoly.
 • Pís.: 34
 • SAP: 66/ Začíná jaro – 2 věty slož  

M

 • Zopakujte ústně všechny příklady s 9+ rozkladem. Vy řeknete příklad, děti rozkladem vypočítají. Př.  Vy: 9+8, dítě: 9 + 1 + 7 = 17 – (k devíti do desítky přidám 1, a na misku přidám 7 je to 17)
 • Pokud to půjde, není třeba příklady zapisovat a znázorňovat, někteří ale příklady ještě nevypočítají, pokud je neuvidí napsané a nakreslené.
 • PL: 1. i 2.  sl. – výpočet rozkladem! – všichni, znázornění jen – kdo potřebuje.

 PRV – PS 36, 37

(Pokračování textu…)

Úkoly pro prvňáčky na týden 20. 4. – 24. 4.

Je to neuvěřitelné, ale začínáme už vy, vaši rodiče a já spolu 6. týden práce na dálku. To znamená, milé děti, že jsme se už 6 týdnů neviděli a mi už moc chybíte.

Tento týden už vám bohužel musím přidat i prvouku, protože už bychom ji do konce roku nezvládli – jen lehce.  A tento týden bude ještě jiný v tom, že se pomalu v matematice musíme začít učit počítat s přechodem. Na to jsme si ve škole nasbírali víčka a já vám k nim připravila mřížku. Bohužel zůstala ve škole. Proto jsem vám do obálky přibalila malou mřížku vytaženou z PS a ta vám teď bude pomáhat. Nebojte, máte moc šikovné rodiče a ti to určitě spolu se mnou zvládnou.

Tím chci, mojí milí rodičové, říci, že jste opravdu úžasní a že děti ve vás mají velkou devizu. (To myslím vážně, není to tak všude.)

S pozdravem tř. uč. Zdenka Chvostková

 Pondělí 20. 4.

 ČJ

 • PS: 36 – Přečti a naobloučkuj jména dětí. Úkol u sovičky zkuste úplně sami. Rodičové tak zjistí, jak jste na tom s porozuměním čtení. Jestli dovedete skloubit čtení a práci podle přečteného dohromady.
 • SAP: PS 36 ze sovičky – slož jména těch 10 dětí na obrázku
 • D: Do sešitu sluníčko nadiktujte ze stejného úkolu věty: 3., 8., 2., nechte děti jinou barvičkou opravit a pak jinou barvou opravte vy (To aby děti viděly, kolik chyb tam ještě nechaly.) A ty je nechte pod diktát opravit

PS 37 – 38 je pro děti, které potřebují pracovat více – není povinné.

Matematika

 • PŘ – PL – 5. část -1. sl. hvězdička – 2 + 13 =
 • Zopakujte s dětmi rozklad desítky – stačí ústně. Vy řeknete číslo a dítě rychle řekne druhé do desítky. Ve škole jsme tuto hru hráli, děti budou vědět.
 • PL – v obálce (Příprava na sčítání s přechodem …) – jen jednu stranu – rozklady a dopočítávání do 10, složené příklady do 10 + číslo
 • Na zítra nachystat ze složky mřížku (myslím, že je zelená a má ve dvou řadách kolečka po 10.) A 10 modrých a 10 červených puntíků k tomu.

PRVOUKA

PS:33 – zopakuj venku na zahradě

(Pokračování textu…)

Úkoly pro prvňáčky na týden 14. – 17. 4.

Začínáme spolu už 5. týden práce na dálku. Předpokládám, že jste si dostatečně odpočinuli, dodělali všechny restíky z minulých týdnů a v úterý začneme na čistém stole. Čekají nás jen 4 pracovní dny.

Zdraví vás vaše paní učitelka Z. Chvostková

 úterý 14. 4.

ČJ

SL: 60 – 61- Přečti (Kdo potřebuje, vytleská slabiky.), naobloučkuj, vypracuj úkoly

Pís.: 27 – Nejdříve natrénuj nové písmenko B na listu z obálky. Není těžké, začátek jako písmenko P a přidáš další bříško. Obě bříška jsou jako velká trojka. Zase platí, že nacvičuješ jen po dobu, kdy se písmenko nedaří. Rozhodně nemusíš popsat celý cvičný list. Pak piš v písance.

SAO: SL 60/červená tužka – slož věty.

 M

PL – PŘ: 3. část – trojúhelník – 12 + 8, stromeček 6 + 11

PL z obálky – geometrické tvary prostorové – naučit se poznávat – krychle, kvádr, válec, koule, jehlan, kužel. Máte-li kostky – pomocí manipulace s kostkami nebo předměty denní potřeby. Možno využít i vnitřní obal starého PS.

(Pokračování textu…)