Starší příspěvky

 • expand2020 (147)
 • expand2019 (143)
 • expand2018 (127)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

2. třída

Učivo od 25. 5. do 29. 5.

Pondělí  25. 5.

Český jazyk:

 • PS s. 19 cv. 1 – 4
 • Písanka s. 31
 • Čítanka s. 131 – číst a ústně odpovídat na otázky

Matematika

 • Pracovní list sloupec 44
 • Pracovat s kartičkami  s násobilkou 6 a s drobnými předměty (znázorňovat příklady na násobení 6)

Prvouka

 • Domácí zvířata – PS s. 41

  (Pokračování textu…)

Učivo od 18. 5. do 22. 5.

Pondělí  18.5.

Český jazyk:

 • Učebnice s. 86 cv. 6 a 7 ústně, cv. 8 do sešitu
 • Písanka s. 28
 • Čítanka s. 128 – číst

Matematika

 • Pracovní list sloupec 38 -40

Prvouka

 • Domácí zvířata – PS s. 39 – poslat foto

  (Pokračování textu…)

Učivo od 11 5. do 15. 5.

Pondělí  11. 5.

Český jazyk:

 • PS s. 15 – dle možnosti poslat foto
 • Písanka s. 26
 • Čítanka s. 125 – číst a odpovídat na otázky

Matematika

 • PS s. 6 cv. 1, 2, 3
 • Pracovní list sloupec 33

Prvouka

 • Domácí ptáci – učebnice s. 46 – 47, PS s. 38 cv.2 

(Pokračování textu…)

Učivo od 4. 5. do 7. 5.

Pondělí 4. 5.

Český jazyk:

 • Učebnice s. 81 cv.  1 několikrát přečíst, pak přes složku do cv. 2 doplnit z textu správná slova– dle možnosti poslat foto
 • Písanka s. 24
 • Čtení – znovu přečíst bajku v učebnici ČJ s. 81 a pokusit se odpovědět na otázky ze cv. 4, pak najít jinou bajku – v Čítance (je v ní také na s. 81) a znovu si ji přečíst

Matematika

 • Vytrhat kartičky k násobilce 5, pak pracovat s kartičkami a drobnými předměty podobně, jako tomu bylo u vyvození násobilky 4
 • PS s. 3 cv. 1, 2

Prvouka

Ptáci na jaře – učebnice s. 46 – 47 ptáci tažní a stálí  (Pokračování textu…)

Učivo od 27. do 30. 4.

Pondělí 27. 4.

Český jazyk:

 • Učebnice PS s. 11 cv. 1,2 – dle možnosti poslat foto
 • Čítanka s. 120 – číst

Matematika

 • PS s. 32 – samostatná práce dětí
 • Z PS č. 6 vytrhnou prostřední dvojstránku s kartičkami k násobilkám.

Prvouka

 • Stromy na jaře – PS s. 37 cv.  3 – 6

(Pokračování textu…)

Učivo pro 2. třídu od 20. do 25. 4.

Pondělí 20 . 4.

Český jazyk:

 • Učebnice ČJ s. 71 cv. 1 – 5 ústně
 • Písanka s. 18
 • Čítanka s. 117 – číst a odpovídat na otázky

Matematika

PS s. 29 cv. 3, 4 a oranžový rámeček, s. 30 cv. 1, 2

Prvouka

Rostliny na jaře – PS s. 36 cv. 1 a 2 (obrázky kytiček nejen pojmenovat, ale i správně vybarvit) (Pokračování textu…)

Učivo pro 2. třídu od 14. do 17. 4.

Úterý 14. 4.

Český jazyk:

 • Využijte  portál Školákov.eu.
  https://skolakov.eu/: Český jazyk 2. ročník pravopisný trenažér a  procvičujte párové souhlásky  B, P, D, T, Ď, Ť, V, F
 • Čítanka s. 115 – přečíst, pak zkusit říct, jak děti vajíčka zdobily

Matematika – PS s. 27 cv. 4 a 5, s. 28 cv. 1 – 4 (Pokračování textu…)

Učivo od 6. do 8. 4. 2020

Pondělí 6. 4.

Český jazyk:

 • Učebnice ČJ s.75 ústně doplňovat a zdůvodňovat, pak přepsat věty ze cvičení 1 do sešitu kdo má možnost, hotový úkol prosím vyfoťte a pošlete.
 • Písanka s. 16
 • Čítanka s. 109 – číst báseň Včela

Matematika:

 • Pracovat s kartičkami k násobilce 4 a znázorňovat příklady k násobilce 4 pomocí kostiček (fazoli, aj)

Prvouka

 • Učebnice s. 44 – přečíst si a popovídat si s rodiči co všechno už se změnilo v přírodě kolem nás

(Pokračování textu…)

Úkoly 30. 3. – 3. 4. 2020

Pondělí 30. 3.

Český jazyk: 

 • Pracovní sešit ČJ s. 3 doplňovat přes složku a po kontrole rodičů přepsat ze cvičení 3 do sešitu 4 věty  – kdo má možnost, hotový úkol, prosím, vyfoťte a pošlete.
 •  Písanka  s. 14
 • Čítanka s. 106 – číst báseň Kukla

Matematika:

 1. Sloupečky 9 a 10 na pracovním listě.
 2. Do čtverečkovaného sešitu (poslala jsem v obálce) zkusit překreslit obrázek domečku ze zadní strany obalu pracovního sešitu.

Prvouka

 1. Procvičovat  poznávání hodin – to bude úkol na každý  den
 2. Jmenovat kalendářní měsíce a vypracovat v PS s. 29 cv. 4 a 5

(Pokračování textu…)

Týden 23. 3. – 27. 3. 2020

Pondělí 23. 3.

Český jazyk

 • Učebnice ČJ s. 72 – ústně doplňovat a zdůvodňovat (podle cv. 1 s. 71)
 • Písanka  s. 12
 • Čítanka s. 102

Matematika

 • PS s. 26 cv. 1, 2, 3, 4 (cv. 5 a 6 dělali minulý týden do sešitu M – D)

Prvouka

 1. Využijete portál Školákov.eu. https://skolakov.eu/ : Prvouka 2. třída – lidé a čas – poznáváme hodiny
 2. Naučit se vyjmenovat kalendářní měsíce

(Pokračování textu…)