Starší příspěvky

 • expand2020 (192)
 • expand2019 (143)
 • expand2018 (127)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

2. třída

Učivo od 26. 6. do  26. 6.

Pondělí  22.6.

Český jazyk:

 • Učebnice s. 102 cv. 1 + žlutý rámeček ,PS  – příloha č. 3 přes složku
 • Čtení: číst si z učebnice prvouky s. 57 – 59

Matematika

 • Naučit se násobky 8 a 9 nebo příklady 8.8=64, 9.8=72, 9.9=81 a u dalších použít záměny sčítanců

Prvouka

 • Pracovní sešit – s. 47, 50

(Pokračování textu…)

Úkoly pro žáky 2. třídy na dny 15. 6. – 19. 6. 2020

Pondělí 15.6.

Český jazyk:

Učebnice s. 94 cv. 1 + žlutý rámeček – ústně, PS s. 26 cv. 1

Písanka s. 36

Čítanka s. 142 – číst, odpovídat na otázky

Matematika

Pracovní list 3

Prvouka

Na poli – učebnice s. 52 – 53, PS s. 45 (Pokračování textu…)

Učivo  od 8. 6. do  12. 6.

Pondělí  8. 6.

Český jazyk:

 • PS s. 25 cv. 1, 3 – poslat foto
 • Čítanka s. 138  – číst, odpovídat na otázky

Matematika

 • Pracovní list 1 Závěrečné opakování – 1. strana

Prvouka

 • PS s. 43

(Pokračování textu…)

Učivo od 1. 6. do  5. 6.

Pondělí  1. 6.

Český jazyk:

 • Učebnice s. 91 cv. 5  ústně, s. 92 cv. 6a, do sešitu – poslat foto
 • Čítanka s. 134-135  – číst

Matematika

 • Pracovní list sloupec 49
 • PS s. 11 cv. 2 – 4 (ve cv. 4 nezapomenout číslo nad závorku)

Prvouka

 • Opakování – PS s. 42 – poslat foto 

(Pokračování textu…)

Učivo od 25. 5. do 29. 5.

Pondělí  25. 5.

Český jazyk:

 • PS s. 19 cv. 1 – 4
 • Písanka s. 31
 • Čítanka s. 131 – číst a ústně odpovídat na otázky

Matematika

 • Pracovní list sloupec 44
 • Pracovat s kartičkami  s násobilkou 6 a s drobnými předměty (znázorňovat příklady na násobení 6)

Prvouka

 • Domácí zvířata – PS s. 41

  (Pokračování textu…)

Učivo od 18. 5. do 22. 5.

Pondělí  18.5.

Český jazyk:

 • Učebnice s. 86 cv. 6 a 7 ústně, cv. 8 do sešitu
 • Písanka s. 28
 • Čítanka s. 128 – číst

Matematika

 • Pracovní list sloupec 38 -40

Prvouka

 • Domácí zvířata – PS s. 39 – poslat foto

  (Pokračování textu…)

Učivo od 11 5. do 15. 5.

Pondělí  11. 5.

Český jazyk:

 • PS s. 15 – dle možnosti poslat foto
 • Písanka s. 26
 • Čítanka s. 125 – číst a odpovídat na otázky

Matematika

 • PS s. 6 cv. 1, 2, 3
 • Pracovní list sloupec 33

Prvouka

 • Domácí ptáci – učebnice s. 46 – 47, PS s. 38 cv.2 

(Pokračování textu…)

Učivo od 4. 5. do 7. 5.

Pondělí 4. 5.

Český jazyk:

 • Učebnice s. 81 cv.  1 několikrát přečíst, pak přes složku do cv. 2 doplnit z textu správná slova– dle možnosti poslat foto
 • Písanka s. 24
 • Čtení – znovu přečíst bajku v učebnici ČJ s. 81 a pokusit se odpovědět na otázky ze cv. 4, pak najít jinou bajku – v Čítance (je v ní také na s. 81) a znovu si ji přečíst

Matematika

 • Vytrhat kartičky k násobilce 5, pak pracovat s kartičkami a drobnými předměty podobně, jako tomu bylo u vyvození násobilky 4
 • PS s. 3 cv. 1, 2

Prvouka

Ptáci na jaře – učebnice s. 46 – 47 ptáci tažní a stálí  (Pokračování textu…)

Učivo od 27. do 30. 4.

Pondělí 27. 4.

Český jazyk:

 • Učebnice PS s. 11 cv. 1,2 – dle možnosti poslat foto
 • Čítanka s. 120 – číst

Matematika

 • PS s. 32 – samostatná práce dětí
 • Z PS č. 6 vytrhnou prostřední dvojstránku s kartičkami k násobilkám.

Prvouka

 • Stromy na jaře – PS s. 37 cv.  3 – 6

(Pokračování textu…)

Učivo pro 2. třídu od 20. do 25. 4.

Pondělí 20 . 4.

Český jazyk:

 • Učebnice ČJ s. 71 cv. 1 – 5 ústně
 • Písanka s. 18
 • Čítanka s. 117 – číst a odpovídat na otázky

Matematika

PS s. 29 cv. 3, 4 a oranžový rámeček, s. 30 cv. 1, 2

Prvouka

Rostliny na jaře – PS s. 36 cv. 1 a 2 (obrázky kytiček nejen pojmenovat, ale i správně vybarvit) (Pokračování textu…)