Starší příspěvky

  • expand2020 (68)
  • expand2019 (143)
  • expand2018 (127)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

3. B

Úkoly na týden 30. 3. – 3. 4. 2020

Prosíme všechny rodiče o zasílání vypracovaných písemných úkolů na emailovou adresu paní učitelky (jindra.stankova@zs-staravesno.cz, hana.cholevova@zs-staravesno.cz )

Pokud vám dojde nějaký sešit, pište do jiného, kde máte ještě místo.

Pondělí

ČJ: – naučit se zpaměti vyjmenovaná slova po Z (viz učebnice)

  • 91/ cv. 4 – přepište věty do sešitu ČJ Š

Čtení:  – čítanka str. 121 – 122, ústně odpovědět na otázky za textem

M:  – opakovat násobení a dělení – do cvičného sešitu vymysli a napiš 10 příkladů na násobení, 10 příkladů na dělení

AJ: str. 47 – slovíčka přepiš

the same (d sejm) – stejný                       floor (flor) – podlaha

different (difrent) – rozdílný                    tennis racket (tenis rokit) – tenisová raketa

(Pokračování textu…)

Úkoly pro 3. třídy 23. – 27. 3. 2020

Pondělí:

ČJ – učebnice str. 90/ cv. 1, 2, 3, 6 – ústně, cv. 4 napiš do sešitu ČJ Š

– čtení – str. 113 – 114

M – str. 92/cv 10 – 8 příkladů písemně do sešitu M-D

AJ – 17. lekce slovíčka přepsat do sešitu, naučit    slovíčka

 

Úterý:

ČJ – učebnice str. 90/ cv. 5 napiš do sešitu ČJ D, str. 91/ cv. 1, 3 – ústně

– čtení – str. 117 – 120

M – str 93/13, 15, 16 ústně, cv. 14 písemně do sešitu

PRV – opište zápis zaslaný na vaše emailové adresy – 1. část

 

Středa:

ČJ – učebnice str. 91/ cv. 2 – přečíst si článek Výr velký, zdůvodnit pravopis i/y, najít v textu odpovědi na otázky, odpovědi napsat a podle možností naskenovat nebo nafotit a poslat emailem ke kontrole

M – str. 93/17 ústně, cv. 18 – 8 příkladů do sešitu

AJ – učebnice pročíst str. 44-45, předložky!!

 

Čtvrtek:

ČJ – písanka str. 14

– čtení – vyberte si z domácí knihovny nějakou knihu, postupně číst

M – str. 94 a 95 po cv. 6 projít ústně, cv. 6 písemně do sešitu

PRV – zápis – druhá část naskenovaného zápisu – přepsat

 

Pátek:

ČJ – učebnice str. 92 – Pozvánka – vše přečíst, úkoly dle textu

M – str. 95/cv. 7-10 ústně

– Geometrie: 3.B – obdélník str. 80,

3.A + 3.B – po návratu do školy budeme potřebovat kružítko

PRV – procvičujte na https://skolakov.eu/ – rostliny a houby

AJ – PS- str. 44 – 45

Držíme palce při plnění úkolů a těšíme se na vás.

VAŠE PANÍ UČITELKY

Úkoly na týden 16. – 20. 3. 2020

ČJ: učebnice str. 86 – 89 ústně, 87/4, 89/3, 89/4 – 3 řádky písemně do sešitu ČJ Š

Čítanka: str. 108 – 112 číst

Písanka: str. 12, 13

AJ: dodělat PS – 16. lekce

PRV: učebnice str. 43 – 45, PS str. 40 dodělat, str. 42 celá

M: učebnice str. 87 – 88, 91 – 92 ústně, 91/2, 92/7 písemně do M D

Pokud nemáte některý sešit, vypracujte na papír.

VAŠE PANÍ UČITELKY