Starší příspěvky

  • expand2020 (147)
  • expand2019 (143)
  • expand2018 (127)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

3. B

Úkoly 25. 5. – 29. 5. 2020

Pondělí

ČJ: – učebnice str. 64 – ústně přečíst o předložkách, cv. 1 ústně

Čtení: – čítanka str. 143 přečíst, 143/1, 2 ústně

M: – učebnice str. 112/3, 4, 5 ústně, 113/6 písemně

AJ: nakresli do English příšerku (různý počet očí, uší, nosů, rukou apod., nezapomeň vybarvit) (Pokračování textu…)

Úkoly 18. 5. – 22. 5. 2020

Pondělí

ČJ: – učebnice str. 62/ 5,6 – ústně, procvičujte slovní druhy:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy

https://www.mojecestina.cz/article/2016080201-test-urcovani-slovnich-druhu-3

Čtení: – čítanka str. 141 přečíst, 141/1 písemně

M: – učebnice str. 110/23 písemně

AJ: učebnice str. 52/1, 2 – u cv. 2 je důležité si zapamatovat, že u 3. os j. č. (he, she, it) je vždy has got, zkrácený tvar ´s got, zápor has not got, hasn´t got (poslech pošlu) (Pokračování textu…)

Úkoly 11. – 15. 5. 2020

Pondělí:

ČJ :   zopakuj si číslovky str. 60/3, vylušti str. 60/5 – cv. a) písemně

Čtení:  str. 135–136, ústně úkoly za článkem

M:  str. 109/12, 13 ústně, cv. 14 poslední 3 sloupce písemně

AJ:  PS str. 51/5, 6

(Pokračování textu…)

Úkoly 4. 5. – 7. 5. 2020

Pondělí

ČJ: – učebnice str. 59/ cv. 3 – z hádanek vypiš:

zájmena:
podstatná jména:
přídavná jména:

Čtení:  – čítanka str. 133 – 134 přečíst

M:  – učebnice str. 107/ 31 – 33 ústně

AJ: U str. 21/6, vyber si jednoho a popiš do sešitu a pošli (poslech pošlu)

(Pokračování textu…)

Úkoly 27. 4. – 30. 4. 2020

Pondělí
ČJ: – učebnice str. 58/ cv. 3 – písemně (napiš jen přídavná jména)
Čtení: – čítanka str. 131 – 132 přečíst, 132/2 ústně
M: – učebnice str. 105/ 19, 20, 21 ústně,
– str. 105/22 písemně
AJ: poslech cv. 1, 2/50 učebnice (poslechy pošlu na vaše emaily)

(Pokračování textu…)

Úkoly 20. 4. – 24. 4. 2020

Pondělí:

ČJ : –      Zapiš si do sešitu: Vlastní jména osob i zvířat píšeme s velkým počátečním písmenem (jména osobní).

  • učebnice str. 57/8 – vypiš jména osob, odpověz ústně na otázky

Čtení:  – čítanka str. 128 – 129 číst, ústně odpovědět na otázky za textem

M:  – učebnice str. 100/cv. 30 písemně, str. 103/1, 2, 3 – ústně

AJ: učebnice str. 48-49 přečíst a přeložit, pokud budete potřebovat pomoct, pište na mail (Pokračování textu…)

Úkoly 14. 4. – 17. 4. 2020

Úterý:
ČJ: – str 54 vypiš do sešitu slovní druhy (cv.1), naučit zpaměti, cv. 2 ústně, vypracuj si kartičky se slovními druhy, seřadit, říct i pozpátku
M: učebnice str 99/14 – 17 ústně, cv. 18 písemně
Prvouka:

Středa:
ČJ: navazujeme na učivo z 2. tř str. 55/1,2
M: str. 100/22, 23 ústně, 24 – písemně
AJ: – PS str 48/1, 4
PS – str 14

Čtvrtek:
ČJ: str 56/ 3,4 ústně, 5
Čt: čítanka str. 125 – 127 – přečti a vyprávěj ústně, o čem je příběh
M: str 100/25, 26 ústně, 27, 28 písemně
Prv: Učebnice str 49-50

Pátek:
ČJ: – str 56/5, 6 ústně. 7 písemně
Geo: procvičuj rýsování kružnice (jde jen o manipulaci s kružítkem, aby děti dokázaly jedním tahem udělat kružnice.
Prvouka: PS str 45, 46
AJ: – PS str 49/ 5, zopakovat slovíčka 16., 17., 18. lekce

Vaše paní učitelky

Úkoly 6. 4. – 8. 4. 2020

Prosíme všechny rodiče o zasílání vypracovaných písemných úkolů na emailovou adresu paní učitelky (jindra.stankova@zs-staravesno.cz, hana.cholevova@zs-staravesno.cz )

Pokud vám dojde nějaký sešit, pište do jiného, kde máte ještě místo.

Pondělí:

ČJ: –      procvičujte vyjmenovaná slova na těchto stránkách:

              https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-mix

              https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/vyjmenovana-slova

Čtení: – čti dál vybranou knihu a zapiš o přečtené knize záznam podle vzoru do sešitu čtení  vzor záznamu

M: – procvičuj na těchto stránkách

https://www.matika.in/cs/#3

AJ: zopakuj si slovíčka 17. a 18. lekce, do sešitu English doplň a/an

___ orange bag    ___ elephant      ___ nice car 

___ new ball         ___ old car          ___ new bike 

___ aeroplane      ___ big car          ___ old bike 

(Pokračování textu…)

Úkoly na týden 30. 3. – 3. 4. 2020

Prosíme všechny rodiče o zasílání vypracovaných písemných úkolů na emailovou adresu paní učitelky (jindra.stankova@zs-staravesno.cz, hana.cholevova@zs-staravesno.cz )

Pokud vám dojde nějaký sešit, pište do jiného, kde máte ještě místo.

Pondělí

ČJ: – naučit se zpaměti vyjmenovaná slova po Z (viz učebnice)

  • 91/ cv. 4 – přepište věty do sešitu ČJ Š

Čtení:  – čítanka str. 121 – 122, ústně odpovědět na otázky za textem

M:  – opakovat násobení a dělení – do cvičného sešitu vymysli a napiš 10 příkladů na násobení, 10 příkladů na dělení

AJ: str. 47 – slovíčka přepiš

the same (d sejm) – stejný                       floor (flor) – podlaha

different (difrent) – rozdílný                    tennis racket (tenis rokit) – tenisová raketa

(Pokračování textu…)

Úkoly pro 3. třídy 23. – 27. 3. 2020

Pondělí:

ČJ – učebnice str. 90/ cv. 1, 2, 3, 6 – ústně, cv. 4 napiš do sešitu ČJ Š

– čtení – str. 113 – 114

M – str. 92/cv 10 – 8 příkladů písemně do sešitu M-D

AJ – 17. lekce slovíčka přepsat do sešitu, naučit    slovíčka

 

Úterý:

ČJ – učebnice str. 90/ cv. 5 napiš do sešitu ČJ D, str. 91/ cv. 1, 3 – ústně

– čtení – str. 117 – 120

M – str 93/13, 15, 16 ústně, cv. 14 písemně do sešitu

PRV – opište zápis zaslaný na vaše emailové adresy – 1. část

 

Středa:

ČJ – učebnice str. 91/ cv. 2 – přečíst si článek Výr velký, zdůvodnit pravopis i/y, najít v textu odpovědi na otázky, odpovědi napsat a podle možností naskenovat nebo nafotit a poslat emailem ke kontrole

M – str. 93/17 ústně, cv. 18 – 8 příkladů do sešitu

AJ – učebnice pročíst str. 44-45, předložky!!

 

Čtvrtek:

ČJ – písanka str. 14

– čtení – vyberte si z domácí knihovny nějakou knihu, postupně číst

M – str. 94 a 95 po cv. 6 projít ústně, cv. 6 písemně do sešitu

PRV – zápis – druhá část naskenovaného zápisu – přepsat

 

Pátek:

ČJ – učebnice str. 92 – Pozvánka – vše přečíst, úkoly dle textu

M – str. 95/cv. 7-10 ústně

– Geometrie: 3.B – obdélník str. 80,

3.A + 3.B – po návratu do školy budeme potřebovat kružítko

PRV – procvičujte na https://skolakov.eu/ – rostliny a houby

AJ – PS- str. 44 – 45

Držíme palce při plnění úkolů a těšíme se na vás.

VAŠE PANÍ UČITELKY