Starší příspěvky

 • expand2020 (147)
 • expand2019 (143)
 • expand2018 (127)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

4. třída

Úkoly 25.5. – 29.5

Pondělí

Přírodověda

 • Zopakuj si učivo Rostliny v okolí lidských obydlí na s. 54 a 55.
 • Vypracuj pracovní list 1.
 • Přečti si v učebnici text o živočiších v okolí lidských obydlí na stranách 56 a 57.
 • Zkus ústně odpovědět na otázky označené sovičkou a na otázku označenou VI.
 • Najdi si obrázek kachny divoké, porovnej ho s obrázkem kachny domácí v učebnici. Rozdíly napiš do sešitu a kachničky namaluj J

Český jazyk

K uvedeným slovům doplň vhodná synonyma (slova podobného významu): vysadit, sad, sesbírat, živočich, smetí, členit, umělá hmota, bránit. Poslat e-mailem.

Zvíře – Odpadky –
Zasadit – Posbírat –
Park – Plast –
Chránit – Třídit –

(Pokračování textu…)

Úkoly 18.5 -22. 5.

Pondělí

Přírodověda

 • Přečti si v učebnici s. 54 a 55.
 • Nauč se dělení zeleniny na s. 55.
 • Do sešitu zapiš žlutý rámeček na s. 55.

Český jazyk

 • učebnice str. 50, cv. 8 (poslat), str. 50, cv. 8a – ústně

(Pokračování textu…)

Úkoly 11. 5.-15. 5.

Pondělí

Matematika

 • V učebnici na s. 107 cv.1 si zopakuj, jak čteme a zapisujeme čísla do milionu.
 • Do sešitu vypracuj 107/2,3.

Český jazyk

 • Opakování uč. str. 22, cv. 2, písemně, poslat.

(Pokračování textu…)

Úkoly 4. 5.-7. 5

Pondělí

Přírodověda

 • Zopakuj si rostliny a živočichy ekosystému louka v učebnici na s. 46-49.
 • Vypracuj pracovní list louka (poslední úkol u rostlin, označený kytičkou, je dobrovolný).

Český jazyk

 • Ústně učebnice s. 83, cv. 4 a s. 84 cv. 7

Úterý

Angličtina

Český jazyk

 • Učebnice s. 19, cv. 3 – napiš do školního sešitu

Středa

Vlastivěda

Do sešitu zapiš odpovědi na otázky z učebnice na straně 23. Odpovídej celou větou.

Čtvrtek

Český jazyk

 • Ústně slohové cvičení – učebnice s. 85, cv. 2, 2 a, 3, 3a

Matematika

 • Do školního sešitu vypočítej úlohy 104/34, 37

Úkoly 27. 4. – 30. 4.

Pondělí

Matematika

Do školního sešitu překresli tabulku (nebo přepiš příklady) 104/33 (Pro připomenutí: 8×13= 8×10+8×3=80+24=104)

Český jazyk

Učebnice str. 51, cvičení 11 – ústně  (Pokračování textu…)

Úkoly 20. – 24. 4.

Pondělí

Matematika

Do školního sešitu spočítej v učebnici 101/5, 6, 8

Angličtina

 • Zopakuj si slovíčka Unit 17, 18 a 19.
 • V učebnici na straně 50 se nauč číst a překládat cvičení 1.
 • V pracovním sešitě doplň cvičení 3 na straně 51.

Český jazyk

Urči rod a vzor podstatných jmen:

Host –

Kniha –

Těsto –

Zámek –

Kytice –

Pole –

Učitel –

Báseň –

Koště –

Kašel –

Propast –

Dříví –

Starosta –

Porotce –

(Pokračování textu…)

Úkoly na 14. 4.-17. 4.

Úterý

Matematika

 • Na straně 97 si ve cvičení 1 připomeň jednotky objemu. Do školního sešitu vypracuj cvičení 2.
 • Na zopakování písemného násobení vypočítej do školního sešitu cvičení 8 na straně 97.

Angličtina

Zapiš a nauč se velikonoční slovní zásobu na straně 63. (Pokračování textu…)

Úkoly na pondělí- středu 6. – 8. 4. 2020

Pondělí

Matematika

 • V učebnici na straně 94 si ve cvičení 1 a 5 zopakuj, co už víš o jednotkách délky.
 • Do školního sešitu vypracuj cvičení 2 a 3.

Přírodověda

 • Přečti si v učebnici na straně 40 a 41 učivo Živočichové našich polí, část o tažných a stálých ptácích.
 • Přečti si také části označené zeleným Z (zajímavosti).
 • Ústně odpověz na otázky, označené žlutými otazníky.
 • Ústně popiš rozdíly mezi samicí koroptve a bažanta.

Zapiš si do sešitu a nauč se:

Živočichové našich polí

Polní živočichové jsou zbarveni tak, že splývají se svým okolím. Zbarvení je chrání před útoky nepřátel.

Tažní ptáci (skřivan polní)

Odlétají na podzim na jih do teplejších krajů. Živí se hlavně hmyzem.

Stálí ptáci (káně lesní, poštolka obecná, koroptev polní, bažant obecný)

Přezimují u nás, protože i v zimě najdou potravu. Živí se především semeny. Draví ptáci loví také hraboše a hlodavce.

Pokud budeš chtít, jednoho z polních ptáků můžeš do sešitu namalovat.

(Pokračování textu…)

Úkoly na 30. 3. – 3. 4. 2020

Pondělí

Přírodověda

Vyber si některou polní plodinu (nebo produkt z ní vyrobený, např. mouka, olej) a zkus z ní doma něco uvařit. Budu ráda za recept i fotky, pokud to bude možnéJ

Český jazyk

 • Opakování – učebnice s. 51, cv. 11, 12 ústně

(Pokračování textu…)

Učivo 23.3. – 27.3.

Pondělí:

Přírodověda

Přečti si v učebnici stranu 38.

Zapiš do sešitu:

Polní plodiny

Na polích pěstujeme hlavně obilniny, okopaniny, luskoviny, olejniny, pícniny a textilní plodiny.

Obilniny

Mezi obilniny patří pšenice, žito, ječmen, oves a kukuřice.

Namaluj stavbu těla obilniny na s. 38.

Nauč se podle obrázků na s. 38 poznávat a pojmenovat správně obilniny.

  (Pokračování textu…)