Starší příspěvky

 • expand2020 (147)
 • expand2019 (143)
 • expand2018 (127)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

5. A

Úkoly na dny 25. 5. – 29. 5. 2020

Pondělí

Čj – Přečti si modrý rámeček str. 105, str. 105/7 ústně.

Aj – PS str. 61/4 doplň informace, pak napiš ve větách ( jméno, datum narození, adresa, tel. číslo – můžeš si vymyslet, rodina, zvířátko – jaké, barva, oblíbené jídlo, nápoj, vyučovací předmět – mám rád(a), nemám rád(a), oblíbené oblečení, schopnosti – umím, neumím, volnočasové aktivity, nejlepší kamarád(ka).

Čt – Přečti si text str. 122, 123.

M – Tento týden budeme procvičovat učivo z minulého týdne a pak si opět připomeneme početní operace s čísly😊

 Vypočítej 118/13 (pro usnadnění si přepiš tabulku do sešitu)

(Pokračování textu…)

Úkoly na dny 18. 5. – 22. 5. 2020

Pondělí

Čj – Zopakuj si oranžovou tabulku skloňování zájmen na str. 103, do sešitu vypracuj ze str. 104/4  (pomůže ti tabulka na str. 103), nevypracovávej úkol a), pošli mailem.

Aj – Zopakuj si slovíčka 20., 21., 22. lekce, PS 60/1, nejprve si vyplň svůj diář, pak napiš, co budeš dělat v jednotlivých dnech, nezapomeň na vazbu pro budoucí čas – I am going to…. Pošli mailem.

Čt – Pokračuj v mimočítankové četbě.

M Tento týden nás čeká nejen opakování, ale i vzpomínání na starší učivo, které už jsme naťukli dříve😊

        Koukněte na video o aritmetickém průměru a zkuste si vzpomenout, co to vlastně je a jak se počítá. Na stránkách websnadno.cz si zkuste ověřit, jak Vám to jde. (Pokračování textu…)

Úkoly na dny 11. 5. – 15. 5. 2020

Pondělí

Čj – Dnes budeme pokračovat v zájmenech. Zopakuj si druhy zájmen ( tabulka str. 102 ) a zkus si ústně doplnit ze str. 102 cv.2.

Aj – PS str. 58/1, podle vzorové věty napiš, co jednotlivé osoby budou dělat – nezapomeň na vazbu going to ( prohlédni si vždy obrázek ). Do rámečku nakresli svůj obrázek a napiš podobné věty o sobě.

Čt – Pokračuj v mimočítankové četbě.

M Tento týden budeme opět opakovat, co už umíte😊

        Vynásob písemně – str. 112/12.

(Pokračování textu…)

Úkoly na dny 4. 5. – 7. 5. 2020

Pondělí

Čj –  str. 101 /3 opiš do sešitu, podtrhni zájmena, nevypracovávej úkol b), pošli mailem

Aj – do sešitu Vocabulary si napiš nadpis Budoucí čas pomocí be going to – otázka a opiš tento zápis:

 • otázku tvoříme přehozením podstatného jména (zájmena) a slovesa (is, are), např.: He is packing his suitcase. Otázka: Is he packing his suitcase?
 • odpověď je stručná: Yes, he is. No, he isn´t.
 • pozor: What are you doing? (Co děláš?), odpovím:  I ´m packing my suitcase. (Já si balím kufr.)

Čt – přečti si na: https://basnicky-basne.peoplelovepeople.com/cs/pro-maminku/prvni-dopis-mamince-_-jaroslav-seifert/2-55-23172 básničku o mamince a napiš do sešitu 2 – 3 větami, co autor v básničce píše, pošli mailem

M Tento týden nás čeká opakování všeho, co už umíte, takže by to pro žádného z vás neměl být problém – podle vypracovaných úkolů, které mi zasíláte 😊

112/10, 11 + na stránkách matika.in si zkus ABCD

(Pokračování textu…)

Úkoly na dny 27. 4. – 30. 4. 2020

Pondělí

Čj – str. 99/5 do sešitu napiš správně přísloví, vypiš slovesné tvary a urči u nich osobu, číslo, čas, způsob

Aj – V pracovním sešitě vypracuj str. 57/3: co budeš nebo nebudeš dělat o dalším víkendu. Na řádky piš I´m going to (já budu) nebo I´m not going to (já nebudu).

Čt – Pokračuj v mimočítankové četbě

M Minulý týden jste usilovně počítali, a tak si dnes dáme trochu změnu a zabloudíme i do finanční matematiky.  Do její problematiky vás uvede pan Liška, který vám popíše vznik peněz a jak se chovat, abyste v budoucnu nespadli do dluhů 😊

Dějiny peněz, Finanční gramotnost

(Pokračování textu…)

Úkoly na dny 20. 4. – 24. 4.  2020

Pondělí

Čj – str. 98/1 přečti si úryvek, do sešitu Čj – Š vypracuj úkoly e), f), g), i), j). U úkolu j) najdi alespoň 3 přídavná jména a urči jejich druh.

Aj – projdi si v učebnici zelený rámeček 56/2, přepiš jej do sešitu Vocabulary, vypracuj v pracovním sešitě 56/1 podle následujícího vzoru: obr. 1 sleep in a tent, dále tedy použij sloveso z 1. řádku a doplň vhodné slovo z 2. řádku podle obrázku

Čt – přečti si znovu úryvek v uč. Čj 98/1, vypracuj do sešitu úkoly a), b), c)

M str. 109/15, 16(pozorně čti zadání, pro některé může být záludná)

        str. 109/17

(Pokračování textu…)

Úkoly na dny  14. 4.  – 17. 4.  2020

Úterý

ČJ – str. 97/1 – přečti si, prohlédni si věty v podmiňovacím způsobu, zapiš do sešitu žlutý a modrý rámeček

AJ – Uč. str. 57, napiš a nauč se slovíčka 21. lekce
M – str.106/6, str. 107/13, 14
VL – koukni se na toto video: https://www.youtube.com/watch?v=pw84gNaGpGA; Přečti si str. 45

(Pokračování textu…)

Úkoly  na dny  6. 4.  – 8. 4. 2020

Pondělí

ČJ – str. 96/4 b), c), e) ústně

ČT – přečti s. 118 /119 

AJ – PS 54/2 – pošli mailem, opakovat slovíčka 19. a 20. lekce, pošli již dříve zadaných 6 vět – kdo ještě neposlal, (připomínám vzor v uč. 54/3)

M – koukni se na video a zavzpomínej, co je zaokrouhlování

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12162323377-kaja-a-mat-ema-tika/218553114010004-zaokrouhlovani

 • Zaokrouhlování desetinných čísel – přečti si růžový text na str. 106 a pomoci něj vypracuj cv. 2 (pro pomoc si podtrhni, na co zaokrouhluješ)

(Pokračování textu…)

Úkoly 30. 3. – 3. 4. 2020

Pondělí

ČJ – str. 95- žlutý rámeček – přečíst, opsat do sešitu, cv. 1 ústně

ČT – přečti báseň str. 114

AJ – Přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti

Jeho tvoření je velice jednoduché, protože se skládá z následujícího:

pomocné sloveso BÝT + významové sloveso v INGovém tvaru (Pokračování textu…)

ÚKOLY NA DNY 23. 3. – 27. 3. 2020

Pondělí

Anglický jazyk

 • umět slovíčka 19. lekce, napsat a naučit slovíčka 20. lekce

Český jazyk 

 • s. 93 do sešitu Čj – Š zapsat 2 žluté a 1 oranžový rámeček, naučit
 • čtení pokračovat v mimočítankové četbě, z čítanky přečíst s. 113, vypracovat úkoly 1, 2, zaslat mailem

Matematika – Sčítání desetinných čísel

 • str. 101/ přečti si růžový text ve cv. 1, a pak podle něj vypracuj cv. 2 a 3  do sešitu
 • str. 101/ přečti si růžový text  nad cv. 5 a pak podle něj vypracuj cv. 5  do sešitu

(Pokračování textu…)